SOLOS-overleg vervrouwelijkt!

2017 04 05 SOLOS front

Op 5 april 2017 kwam het Samenwerkend Overleg Loodsdiensten Scheldemonden (SOLOS) samen in Gent. De agendapunten waren onder andere de financiële kant van de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst van 24 december 2015 en een aantal eerder operationele punten aangebracht door beide loodsdiensten. Deze laatste betroffen onder andere het LIS-management, het dynamische kielspelingproject en de buitennormale transporten.

Tijdens de vergadering werd aan Vlaamse zijde de nieuwe delegatie voorgesteld. Naast Yves Goossens en Herman Van Driessche maakte Astrid Lammens (financieel directeur Vlaams LOODSWEZEN) haar intrede. Dirk Vanhee, die sinds 1996 de Vlaamse secretaris is, werd opgevolgd door Daphne Vanhoucke (manager beleidsondersteuning & communicatie Vlaams LOODSWEZEN). Dirk Vanhee kreeg begin 2017 een ruimere rol toegewezen binnen de cluster personeel & organisatie, bovenop zijn verantwoordelijkheden als secretaris van de sociale overlegorganen binnen het Vlaams LOODSWEZEN.

Beide voorzitters dankten Dirk Vanhee zeer nadrukkelijk voor al zijn jaren als Vlaams secretaris. De door de jaren heen opgebouwde bijzondere kennis van de materie en de snelheid waarmee hij elk detail uit zijn geheugen kon boven halen, waren kenmerkend. Het Vlaams LOODSWEZEN zal echter, ondanks de nieuwe uitdagingen die hem te beurt vallen, nog steeds op Dirk Vanhee kunnen rekenen voor een aftoetsing rond SOLOS-materies. Vanaf de volgende door Vlaanderen voorgezeten vergadering neemt Daphne Vanhoucke de functie van secretaris op.

Het SOLOS heeft tot doel de verregaande samenwerking tussen de beide loodsdiensten te bevorderen om een optimale, veilige en vlotte dienstverlening te garanderen tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs in het Scheldegebied. Deze samenwerking wordt geregeld via de samenwerkingsovereenkomst die minister Ben Weyts afsloot met het Nederlands Loodswezen op 24 december 2015. Het alternerend voorzitterschap wordt opgenomen door kapt. Fred Kuipers (Voorzitter Nederlands Loodswezen – regio Scheldemonden) en kapt. Yves Goossens (algemeen directeur Vlaams LOODSWEZEN).

Foto achteraan van links naar rechts: Dirk Vanhee (Vl.), Cees Stam (Nl.), Fred Kuipers (Nl.), Ferry de Vos (Nl.), Bastiaan Bijvank (Nl.), Herman Van Driessche (Vl.)
Foto vooraan van links naar rechts: Astrid Lammens (Vl.), Daphne Vanhoucke (Vl.), Yves Goossens (Vl.), Bram Jobse (Nl.)

Opleiding nieuwe loodsen op “full ahead”!

2017 03 23 leerling loodsen 1

In september 2016 startte de nieuwe lichting loodsen aan hun opleidingsjaar. Ondertussen hebben ze al heel wat lessen achter de rug. De leerlingloodsen krijgen zowel theoretische als praktische lessen. Kapt. Yves Schnabel, die rivierloods is en hydrografie doceert, heeft er alvast zijn tafel mee vol. Op de simulatoren in de Hogere Zeevaartschool werken kapt. Bart Fonteyne en kapt. Peter Thys, beiden lesgevers simulator, de manoeuvreer- en navigeervaardigheden van de toekomstige zeeloodsen dan weer bij. Ook de simulatoren van het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout zijn een druk bezochte plaats.

Zie ook de website van LOODSWEZEN voor enkele foto’s.

Eedaflegging als afsluiter van een intensief jaar!

2016 08 31 eedaflegging loodsen (26)

Op woensdag 31 augustus 2016 legden 5 leerlingloodsen de eed af in handen van kapt. Jacques D’Havé, administrateur-generaal van MDK, waarna zij van kapt. Yves Goossens, algemeen directeur LOODSWEZEN, als aandenken aan dit moment een loodspenning met hun persoonlijk nummer overhandigd kregen.

Na een jaar opleiding en talrijke proeven en examens werden kapiteins Frederick Coninx, Christophe De Burggrave, Dagobert De Grave, Tanguy D’Hoore en Wannes Vandervorst hiermee formeel loods. Kapt. Yves Goossens benadrukte in zijn speech dat de toekomst van LOODSWEZEN sterk zal bepaald worden door haar openheid, daadkracht, vertrouwen en wendbaarheid, toevallig ook de waarden van de  Vlaamse Overheid. Verder gaf hij ook nog het belang mee van de loods voor de kapiteins die zij adviseren en die niets minder verwachten dan een veilige transit naar de kaai of de zee. Maar evenzo het belang van de loods en LOODSWEZEN voor de scheepvaart en de havens die de economische motor zijn van Vlaanderen en Europa. Hij bedankte havenkapt-cdt Dirk Vernaeve, die het Gentse havenbedrijf vertegenwoordigde, voor de gastvrijheid van zijn haven en het ter beschikking stellen van het ontvangstcentrum voor deze gelegenheid. Verder richtte hij nog een persoonlijk woord tot elke leerlingloods.

Kapt. Jacques D’Havé benadrukte in zijn speech het belang van de eed die de geslaagde leerlingloodsen bij hem aflegden en feliciteerde hen ook met de nieuwe, bijzonder belangrijke stap in hun loopbaan.

Na de eedaflegging vond een kleine receptie plaats, waar nagepraat werd met de loodslesgevers kapiteins Tom Van Holsbeke (reglementen), Bart Fonteyne (simulator), Peter Goossens (vaarwaters) en Manuel Walgraeve (o.a. hydrografie). Ook kapt. Erika De Saedeleer (coördinator opleidingen) en andere leden van het LOODSWEZEN-managementteam waren vanzelfsprekend aanwezig. Kapt. Fred Kuipers (voorzitter van het Nederlands loodswezen regio Scheldemonden) belichaamde de Nederlandse delegatie en bracht een kleine attentie mee voor alle nieuwe loodsen.

Het mooie weer en zeker ook de aanwezigheid van de partners van de nieuw-beëdigde loodsen zorgden voor een los en sfeervol afsluitend moment op het terras van het havenontvangstcentrum.

De beelden vindt u hier.

Grootste sluis ter wereld: ook een boeiend project voor het LOODSWEZEN

kieldrechtsluis

Op 10 juni 2016 werd de Kieldrechtsluis officieel ingehuldigd door Koning Filip. De sluis is de grootste ter wereld en een van de grootste Vlaamse infrastructuurprojecten van de afgelopen jaren. Tijdens de officiële opening benadrukten Vlaams minister Ben Weyts en havenschepen Marc Van Peel het economisch belang van de sluis. De Kieldrechtsluis verzekert de toegang tot het dokkencomplex op de Linkerscheldeoever in de haven van Antwerpen. Hierdoor kunnen de activiteiten in dit gedeelte van de haven verder groeien.

Enkele uren voor het begin van de ceremonie, droeg zeeloods Adel Jaouadi het inkomende vaartuig Grande Lagos (Grimaldi) over aan rivierloods Yves Schnabel. De rivierloods meerde het schip voor de eerste maal netjes af in de nieuwe Kieldrechtsluis. Voorafgaand aan de opening, op 8 juni 2016, werd een testschutting uitgevoerd door rivierloods Francis Baetens.

Om de loodsen voor te bereiden op de nieuwe situatie, werden verschillende scenario’s geoefend op de simulator in het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout. De verkeersdrukte en de gewijzigde situatie met betrekking tot de in- en uitgaande vaart, de kruisende vaart en de manoeuvres voor de sluis werden met twee teams in real time geoefend. Ook de Nederlandse collega’s werden betrokken in deze simulatie-oefeningen, aangezien zij een derde van de te beloodsen vaart verzorgen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst. Het is immers van groot belang dat beide loodsdiensten onmiddellijk volgens dezelfde principes werken.

Meer info over de sluis, klik hier.

Enkele nieuwsberichten via de volgende links:
De Redactie
Gazet van Antwerpen
ATV
Tv Oost
Dertien