MOW entiteiten versterken elkaar in hun opdrachten!

front

Drie entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken slaan de handen in elkaar om het gebruik van een aantal meetinstrumenten in de Vlaamse havens en waterlopen uit te testen.  Het gaat over 5 toestellen die in combinatie met bestaande apparatuur van de Vlaamse Hydrografie informatie moeten kunnen aanleveren voor de afdeling Maritieme Toegang rond eigenschappen van slib en baggerspecie.  Het uiteindelijke doel is het bepalen van de ‘Nautische Diepte’ in eerste instantie in Zeebrugge, maar bij uitbreiding ook binnen het volledige werkingsgebied van de afdeling Maritieme Toegang.

De knowhow die nodig is om dit te kunnen doen, zit gespreid over 3 entiteiten die voor dit onderzoek een samenwerkingsverband afgesloten hebben:

  • De afdeling Maritieme Toegang die 5 toestellen heeft aangekocht en projectleider is;
  • De afdeling Kust met de Vlaamse Hydrografie die reeds over ervaren surveyors en specifieke hydrografische apparatuur beschikt om bepaalde testen te doen die passen in dit onderzoek;
  • De Vlaamse overheidsrederij VLOOT die het bemand en uitgerust vaartuig kan leveren om deze toestellen samen met de Vlaamse Hydrografie uit te testen.

Een eerste meetcampagne met densiteitsmetingen via het VLOOTvaartuig PIERRE PETIT ter hoogte van Zeebrugge is intussen succesvol afgerond. Er worden in totaal 9 campagnes georganiseerd, gespreid over 3 jaar.  De eerstvolgende campagne is ingepland voor oktober 2017.

Enkele sfeerbeelden tijdens het installeren van de toestellen aan boord van de PIERRE PETIT vindt u hier.

WANDELAAR schittert na grondige inspectie- en onderhoudsbeurt!

WANDELAAR in droogdok (16)

Vrijdag 27 april 2012 een memorabele dag in de geschiedenis van VLOOT toen de WANDELAAR voor het eerst de haven van Oostende binnenvoer. Bijna dag op dag 5 jaar later hervatte de WANDELAAR na een grondige inspectie- en onderhoudsbeurt, op zaterdag 28 april 2017 haar normale opdrachten ter hoogte van de Westpost op zee.

Op vrijdag 24 maart 2017 vertrok de WANDELAAR richting droogdok van de scheepswerf Damen Shiprepair Dunkerque (Fr) en namen de vorige generatie loodsboten tijdelijk de beloodsingstaken over aan de westpost.

Naast de normale werkzaamheden in het kader van een droogdokbeurt was de inspectie- en onderhoudsbeurt nodig om blijvend te voldoen aan de maritieme wetgeving (vijfjaarlijkse class renewal voor classificatiemaatschappij DNV-GL). Ook de Belgische scheepvaartcontrole was aanwezig om certificaten te vernieuwen en verschillende veiligheidssystemen te controleren.

Hieronder een summier overzicht van enkele aspecten die bijzondere aandacht kregen:

  • Inspectie van de generatoren en voortstuwingsmotoren.
  • Vernieuwen van de aangroeiwerende verf op de romp.
  • Inspectie en waar nodig, vernieuwen van de buitenboordafsluiters.
  • Inspectie van alle tanks o.a. fuel-, drinkwater-, ballastwater- en vuilwatertanks en herstel van het verfsysteem.
  • Een grondige inspectie van de schroeven, schroefaslagers en beide schroefassen.
  • Herstellen van de beide roeren na grondige inspectie.
  • Lastproeven en veiligheidstesten op de dekkranen en davits.

Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om het ‘Vlaanderen is maritiem’-logo aan te brengen. De WANDELAAR voldoet nu ook aan de huisstijl van de Vlaamse overheid.

De droogdokbeurt die uiteindelijk vijf weken duurde, is bijzonder vlot verlopen mede dankzij de aanwezige bemanning en ing. Benoît Versavel, de superintendent die deze werken heeft gepland, opgevolgd en gecoördineerd voor VLOOT. Uiteraard ook alle dank aan de loodsen en het management van het LOODSWEZEN die soepel inspeelden op deze tijdelijke beloodsingssituatie.

Foto’s van het vaartuig in droogdok vindt u hier.

Weervrouw Sabine Hagedoren doopt SIRIUS

sabine voor blog mdk

Begeleid door de zon die overdag het helderste object is aan de hemel, doopte Sabine Hagedoren op vrijdag 14 april 2017 het vaartuig genoemd naar de helderste ster aan de nachtelijke hemel.

Johan Onraedt, wnd. algemeen directeur van VLOOT dankte in zijn verwelkoming zijn voorganger Yves Goossens, die de visie rond de SIRIUS ontwikkelde en Piet Leeuwerck, scheepsbouwkundig ingenieur. Deze slaagde er in om de vele functionaliteiten in een zeer compact vaartuig te verzoenen en tegelijk ook vooruitgang te boeken qua innovatie en duurzaamheid.  Ben Weyts, Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse overheidsrederij zette de vele functionaliteiten van het nieuwe vaartuig in de kijker en was bijzonder trots dat Vlaanderen met deze investering van ruim 11 miljoen euro een nieuwe ‘reddende engel’ heeft op zee.  In haar kort woordje tot de genodigden meldde de fiere VLOOTmeter dat het weer en het weerbericht zeer belangrijk zijn in haar leven.  Ze weet dat deze ook voor de SIRIUS en haar bemanning bijzonder belangrijk zijn in de dagdagelijkse taken.  ‘We vinden mekaar’ aldus Sabine Hagedoren.

Scheepshoorns van SPN 09, ORKA, SIRIUS en ZEEHOND gaven het signaal dat de meter de champagnefles gebroken had tegen het nieuwe vaartuig terwijl ze de bemanning een behouden vaart toewenste. De leerlingen van het KW IBIS die een erehaag vormden, gaven een feestelijk tintje aan dit bijzondere moment.

Zoals het inmiddels gebruikelijk is, scheepte de kersverse VLOOTmeter

samen met een aantal genodigden en vertegenwoordigers van de pers in op de SIRIUS voor een korte vaart. De inmiddels 27 jaar oude ZEEHOND gaf nog een watersalut voor haar opvolger, terwijl de reddingsboot ORKA en het politievaartuig SPN 09 samen met de SIRIUS koers zette naar zee.  De talrijk aanwezigen werden intussen opgewacht in het VLOOTgebouw voor een drankje en een hapje terwijl het ‘Claribel Clarinet Choir Guido Six ensemble voor de muzikale sfeer zorgde.

De hypermoderne SIRIUS is uitgerust om een brede waaier aan activiteiten uit te voeren en werd gebouwd op de Franse scheepswerf Socarenam.  Voor meer technische info, zie de scheepsfiche in bijlage.

Foto’s van de plechtige ingebruikname vindt u hier.

De persmededeling van Vlaamse minister Ben Weyts vindt u hier.

Zie ook de nieuwsreportages Focus (vanaf minuut 8,26) / De Redactie / HLN.

 

Vlaanderen schenkt de Mercator aan Oostende!

verhaaloperatie Mercator (32)

Dinsdag 28 maart 2017 zal voor altijd een onvergetelijke dag zijn zowel in de geschiedenis van de Mercator als van de stad Oostende.  Halfweg de terugreis naar haar ligplaats ondertekenden burgemeester Johan Vande Lanotte en administrateur-generaal Jacques D’Havé (die minister Ben Weyts vertegenwoordigde omdat hij zich onverwachts moest verontschuldigen) de overdracht van de Mercator.   Vlaanderen heeft 3,4 miljoen euro geïnvesteerd in de renovatie.  De Mercator kon dus in topconditie overgedragen worden aan de stad Oostende dat het beste geplaatst is om deze toeristische troef uit te spelen. Beelden van dit historisch ondertekeningsmoment vindt u hier.

De Mercator heeft in haar levensloop een aantal opmerkelijke reizen op haar palmares.  Op 28 en 29 maart 2017 heeft dit unieke zeilschip, na grondige restauratie, opnieuw een geslaagde reis ondernomen.  Deze ambassadeur van onze maritieme geschiedenis, de koopvaardij en de maritieme opleidingen kon dank zij de minutieus voorbereide operatie, vlot verhaald worden naar haar gekende ligplaats.  Het teamwerk met zeer vele partners en organisaties is hierbij opgevallen.  De gezagvoerders konden tijdens de transit rekenen op de dieselmotor die extra kracht leverde waar nodig.  Het waren evenwel vooral de slepers van de Marine (Mier en Wesp) die samen met de jolbemanning van VLOOT en de walploegen, de Mercator, aangestuurd door de kapiteins Vande Voorde en Vermandel, binnengeloodst hebben. De muziekkapel van de Marine en het Koninklijk Jeugdmuziekkorps van het OLV College Oostende stonden klaar voor de blijde intrede in het Montgommerydok en het Mercatordok wat meteen voor een feestelijke sfeer zorgde voor de massaal toegestroomde toeschouwers.  Na dit huzarenstukje van 2 dagen met precisiewerk bij het nemen van de sluizen en het voorbijvaren van de bruggen, kon de bemanning van de Mercator rond 17u30 veilig en wel afmeren ter hoogte van het stadhuis waar het zeilschip nu officieel geadopteerd werd door de burgemeester en zijn stadsbestuur.

Hieronder vindt u de linken naar informatie en beelden die u mogelijks kunnen interesseren:

Herdenking Herald of Free Enterprise

Hele pagina afdrukken

Maandag 6 maart 2017 is het precies 30 jaar geleden dat de Herald of Free Enterprise na het uitvaren uit de haven van Zeebrugge kapseisde. 193 mensen lieten daarbij het leven, de scheepsramp met de Herald is dan ook de grootste uit de Belgische geschiedenis. De gouverneur van West-Vlaanderen organiseerde op 6 maart 2017 een herdenking van deze scheepsramp.

In de voormiddag zijn twee schepen met hulpverleners en overlevenden naar de exacte locatie van de toenmalige scheepsramp op zee gevaren. Na deze ceremonie volgde er een herdenking aan het monument in Zeebrugge, bestaande uit een bloemenhulde, een minuut stilte en een afsluitend woord van de aalmoezenier van Defensie.

De gouverneur koppelde aan de 30-jarige herdenking van de Herald of Free Enterprise een academische zitting.  De nadruk lag hierbij op de lessons learned uit deze ramp, deze komen in een volgende nieuwsbrief van MDK nog eens aan bod.

SIMON STEVIN opent de deuren!

frontbeeld

Op zondag 27 november 2016 viert VLOOT samen met het VLIZ en de zeewetenschappers ‘de Dag van de Wetenschap’ door de deuren van het onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN open te stellen voor het publiek. Het vaartuig zal voor deze gelegenheid afgemeerd liggen ter hoogte van de Hendrik Baelskaai 1, Oostende.  De bezoekers kunnen tussen 10u en 17u kennis maken met alle aspecten van het vaartuig.  Daarnaast krijgen ze in het Marien Station Oostende uitleg over het marien onderzoek in Vlaanderen.

Meer info over de SIMON STEVIN vindt u hier.
Meer info over de wetenschapsdag en het VLIZ vindt u hier.

Ingebruikname van de ZEELEEUW geeft meer armslag voor de douane op zee!

2016-10-24-doop-zeeleeuw-25

Op maandag 24 oktober hebben Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit en Johan Van Overtveldt, federale minister van Financiën, de ZEELEEUW plechtig in gebruik genomen.  In hun toespraak benadrukten beide ministers het belang van de goede samenwerking tussen beide administraties.  Voor Vlaanderen betekent de investering van 2,3 miljoen euro in een douanevaartuig een belangrijke troef in het kader van de afhandeling van de logistieke keten.  De Vlaamse havens willen immers efficiënt en snel zijn.  Met de komst van de ZEELEEUW  zal de douane haar rol hierin nog efficiënter kunnen uitvoeren. Zoals de traditie het wil, ging ook deze plechtigheid gepaard met de nodige toeters en bellen.  VLOOT en DOUANE konden voor deze gelegenheid gebruik maken van de faciliteiten en logistieke ondersteuning van GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin, geleid door directeur Roel Buisseret.

Mevrouw Daniëlle Jongenelen, echtgenote van Johan Van Overtveldt nam het meterschap op zich.  Bijgestaan door de bemanning en kapt. Kevin Depuydt van VLOOT wenste ze de bemanning en het schip een behouden vaart en brak ze de champagne.  De plechtigheid werd een luisterrijk evenement dankzij de harmonie en het combo van de Koninklijke Harmonie van Financiën onder de leiding van dirigent Rudi Versweyveld.  De beide ministers alsook  de administrateurs-generaal Kristian Vanderwaeren (DOUANE), Jacques D’Havé (agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust) en wnd. algemeen directeur Johan Onraedt (VLOOT) vervoegden vervolgens de meter aan boord van de ZEELEEUW.  Terwijl de ZEELEEUW onder begeleiding van de ZEESCHELDE, ZEEWOLF en SPN15 vertrok voor een korte vaart op de Schelde sloten de andere genodigden aan voor de receptie.

De ZEELEEUW is gebouwd op de Estse werf Baltic Workboats.  Het vaartuig is 22 meter lang, 6,4 meter breed, vaart 20 knopen en heeft een diepgang van 1,75 meter. Het is opnieuw een ecovriendelijk vaartuig (biocidevrije antifouling, EIAPP certificaat motoren, warmterecuperatie op de motoren, aangepaste isolatie) dat perfect past in het duurzaamheidsbeleid van VLOOT, dat recent nog werd erkend via de duurzaamheidsprijs Vlaanderen 2015.

Foto’s van de plechtige ingebruikname vind je hier.
De gezamenlijke persmededeling vind je hier.
Informatie over maritieme opleidingen bij
GO! De Scheepvaartschool-Cenflumarin vind je hier.
Via Are You Waterproof vind je informatie over alle mogelijkheden voor een maritieme opleiding.