Officiële veersteiger Nieuwpoort opnieuw toegankelijk

Vanaf vrijdag 26 september zal de officiële veersteiger, aan de voet van het oosterstaketsel in Nieuwpoort opnieuw toegankelijk zijn voor zowel fietsers als voetgangers. De werken aan de oostelijke glooiing zijn zo goed als afgerond waardoor een veilige toegang tot het veer gegarandeerd kan worden. Het oosterstaketsel zelf blijft uit veiligheidsoverwegingen nog afgesloten tot eind oktober.

Voor meer nieuws over de vaartijden kan men terecht op www.welkombijvloot.be.

Tijdelijke veersteiger Nieuwpoort in gebruik tot einde zomervakantie

De tijdelijke veersteiger in de jachthaven van Nieuwpoort zal nog in gebruik blijven tot het einde van de zomervakantie. Hoewel de werken voor de vernieuwing van de oostelijke glooiing op schema zitten kan de veiligheid voor de wandelaars en fietsers niet gegarandeerd worden.
De tijdelijke steiger blijft enkel toegankelijk voor voetgangers.

Vaartijden:

De veerdienst start om 9u30
Laatste overvaart van Nieuwpoort Centrum naar Natuurreservaat: 19u15
Laatste overvaart van Natuurreservaat naar Nieuwpoort Centrum: 19u40

Het oosterstaketsel en het strand van aan het staketsel tot aan de Idyllelaan blijven eveneens afgesloten voor het publiek.

Infostand nieuwe zeedijk Wenduine

Infostand op de Rotondedijk in Wenduine

Infostand op de Rotondedijk in Wenduine

Op de Rotondedijk in Wenduine stelde de afdeling Kust een infostand op die het grote publiek uitlegt waarom, hoe en wanneer in de badplaats een nieuwe zeedijk wordt gebouwd.

Openingsuren tijdens de Paasvakantie: vanaf dinsdag 8 april tot en met zaterdag 19 april elke dag open van 14u tot 18u. Gesloten op zondag en Paasmaandag.

Openingsuren na de Paasvakantie: op donderdag, vrijdag en zaterdag van 14u tot 18u.

Meer informatie over de werken in Wenduine vind je op www.kustveiligheid.be.

Dataportalen voor Vlaamse Hydrografie

Het team Vlaamse Hydrografie van de afdeling Kust stelt sinds kort hydrometeo- en bathymetriegegevens ter beschikking via daartoe ontwikkelde dataportalen. Via een registratieformulier kan je maandelijks een login voor beide dataportalen aanvragen.

Voor de bathymetriegegevens betalen niet-overheidsinstanties 200€/login en 0,5€/MB. Het registratieformulier voor de bathymetriedata vind je hier.

Voor de hydrometeogegevens betalen niet-overheidsinstanties 100€/login en 100€/MB. Het registratieformulier voor de hydrometeorologische data vind je hier.