MDK neemt deel aan de Vlaamse Havendag op zondag 17 september.

Affiche Vlaamse HavendagOp zondag 17 september zetten de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge opnieuw hun deuren open.
In samenwerking met alle entiteiten van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse overheid wordt de vijfde editie van de Vlaamse Havendag georganiseerd. Tijdens deze dag kunnen jong en oud een unieke blik werpen achter de schermen van de Vlaamse havens.

Waar toont MDK het beste van zichzelf?

Haven van Antwerpen: VLOOT, LOODSWEZEN en AFDELING KUST leiden je graag rond op het schip Sirius.

Haven van Oostende: AFDELING SCHEEPVAARTBEGELEIDING organiseert een rondleiding in de vuurtoren De Lange Nelle. Hiervoor dient u op voorhand in te schrijven via eva.descamps@mow.vlaanderen.be.
VLOOT en het VLIZ leiden je ook graag rond op het onderzoeksschip Simon Stevin.

Haven van Gent: VLOOT vaart met het multifunctioneel vaartuig de Zeeschelde richting Gent waar de bezoekers een rondleiding kunnen krijgen en uitleg kunnen vragen aan de aanwezige bemanning en specialisten.

Haven van Zeebrugge: de bemanning van VLOOT zal vanaf 10u30 reddingdemonstraties geven met het vaartuig de Orka.  Zij zijn ook aanwezig met een stand in het maritiem opleidingscentrum van de VDAB waar de bezoekers alle informatie kunnen bekomen over de lopende en toekomstige vacatures bij VLOOT.

Ook AREYOUWATERPROOF is aanwezig in de haven van Antwerpen, Zeebrugge en Oostende om iedereen kennis te laten maken met maritieme opleidingen ,beroepen en al onze partners.

Alle info vind je terug via www.vlaamsehavendag.be

Mogen we ook jou verwelkomen?

MDK werkt mee aan documentaire-reeks over reddingen op en aan zee.

‘De Kust is Veilig’ werpt een unieke blik op het leven van hulpverleners in onze Vlaamse badsteden. Strandredders, de Scheepvaartpolitie, zeereddingsdiensten, de Lokale Politie, medische hulpverleners, de Marine en de Militaire Luchtmachtbasis Koksijde zorgen er in samenwerking met het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum voor de juiste bijstand, snelle hulp en vooral een veilige zomervakantie voor toeristen en bewoners.

‘De Kust is Veilig’, vanaf maandag 28 augustus om 21u30

https://www.vier.be/de-kust-is-veilig

 

Nieuwe scheepvaartroutes op de Noordzee

De Noordzee is met duizend vaarbewegingen per dag één van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Om de veiligheid te garanderen, gelden er vanaf 1 juni 2017 nieuwe routes voor de schepen voor de kust. Deze nieuwe routes worden ook internationaal vastgelegd en gecommuniceerd. De nieuwe routes moeten zorgen voor vlotter en veiliger scheepvaartverkeer in de Noordzee en zorgen voor een veilige route van én naar de havens van Zeebrugge, Oostende, Gent, Antwerpen, Vlissingen en Rotterdam.

Het agentschap MDK is een belangrijke partner om dit te kunnen realiseren voor wat toegang tot de Vlaamse havens betreft.

scheepsroute

Nieuwe situatie Zwingeul

Zwingeul

Zwingeul

De werken voor de uitbreiding van het Zwin schieten goed op en zitten volledig op schema. Een belangrijk onderdeel van dit werk is de verbreding en verdieping van de Zwingeul. In totaal werd tussen augustus 2016 en maart 2017 maar liefst 700.000 kubieke meter grond weggehaald uit de bestaande Zwingeul, deze werd onder meer gebruikt voor de bouw van de nieuwe Zwindijk die 4 km lang wordt.

Deze nieuwe dijk, bestaande uit een zandkern en een bekleding met klei, is intussen goed zichtbaar in het landschap en wordt in de komende maanden verder afgewerkt.

De aanpassing aan de geul brengt een nieuwe situatie met zich mee voor recreanten. Genieten van dit mooie stukje natuur kan zeker, maar er stroomt nu méér zeewater in en uit het gebied bij elke getijcyclus. De stroming is ook véél sterker dan voorheen. Wees dus voorzichtig! In amper 15 minuten staat de Zwinvlakte blank bij vloed. Bij eb word je door de sterke stroming de open zee ingetrokken. Een overzicht van de getijden is te vinden via deze link.

Afdeling KUST is bouwheer van het grensoverschrijdend project voor de uitbreiding van het Zwin. Meer info over het totale project vind je op www.zwininverandering.eu.

Zwingeul bij hoog water

Zwingeul bij hoog water

Zwingeul bij laag water

Zwingeul bij laag water

Ondertekening afsprakenregeling planningstool waardoor ook binnenvaart straks gepland sluis Terneuzen kan passeren

De werkzaamheden voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen zullen een impact hebben op de scheepvaart. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken wordt de Gent–Terneuzeninformatietool –nu alleen voor zeeschepen en sleepboten- vanaf 1 juli 2017 ook opengesteld voor de binnenvaart. Met deze planningstool kunnen binnenschepen zich vooraf melden om door de sluis te varen. Havenbedrijf Gent, Zeeland Seaports, Maritieme Dienstverlening en Kust en Rijkswaterstaat ondertekenden hiertoe op 23 februari 2017 een afsprakenregeling .

Bouw Nieuwe Sluis Terneuzen

In het najaar van 2017 starten de werkzaamheden voor de Nieuwe Sluis in het sluizencomplex van Terneuzen. In plaats van drie sluizen zullen dan twee sluizen beschikbaar zijn. Tijdens de bouw – tot 2022- valt de derde sluis (Middensluis) uit. Op die plek komt de Nieuwe Sluis. De binnenschippers die de sluis moeten passeren, zijn dan ook beducht voor vertragingen tijdens de bouwperiode. Een goede planning is daarom noodzakelijk.

foto ondertekening 23.02.2017

Ervaring met planning van zeeschepen

De sluispassage van zeeschepen wordt al vanaf 2012 vooraf verplicht gepland. Zo kan het schutten vlot verlopen en worden wachttijden zoveel mogelijk vermeden of ingeperkt. De passage van de binnenvaart werd tot nu toe nog niet vooraf gepland.

Volle capaciteit van de sluis benutten

Met een goede planning kan de beschikbare capaciteit beter worden ingezet en weten de schippers vooraf hoe laat ze kunnen schutten. Schippers kunnen hierop hun reisplan afstemmen, door bijvoorbeeld langzamer te varen en brandstof te besparen. Een ander voordeel is dat schippers op grotere afstand van de sluis kunnen wachten op hun schutting op ligplaatsen die minder druk bezet zijn.

Binnenschippers kiezen zelf of ze hun sluispassage vooraf inplannen of niet. Een binnenschip zal zich ook nog steeds, net zoals nu, per marifoon kunnen aanmelden bij de sluis. Het schip wordt dan ingedeeld op de eerst mogelijke vrije positie.

Samenwerking voor een vlotte sluisplanning

De planningstool wordt gebouwd in opdracht van het Havenbedrijf Gent, Zeeland Seaports, Maritieme Dienstverlening en Kust en Rijkswaterstaat. De bouw van de tool kost tweehonderdduizend euro en wordt voor de helft gefinancierd door het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Bij de voorbereidingen zijn daarnaast het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, de Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Loodswezen, het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer en Waterwegen en Zeekanaal betrokken.

 

 

Verkeersleiders Zandvliet varen mee met de Zeeschelde

Voor de jaarlijkse herhalingstraining varen de verkeersleiders van verkeerscentrale Zandvliet mee aan boord van de boeienlegger ‘Zeeschelde’. Op die manier kunnen ze hun werkingsgebied vanuit een ander perspectief bekijken en  nog beter complexe verkeerssituaties inschatten. Tijdens de vaardag komen de geulen Zandvliet/Berendrecht en Kallo aan bod, het integrale Deurganckdok, de vernieuwde betonning in het Schaar van de Noord en de diverse ontschepingsplaatsen. Tot slot zien ze ook een man over boord-oefening, die voor velen een eerste kennismaking was met een reddingsactie op het water.

Op vrijdag 10 februari 2017 vond de eerste vaardag plaats, in samenwerking met de collega’s van VLOOT.

Op vrijdag 10 februari 2017 vond de eerste vaardag plaats, in samenwerking met de collega’s van VLOOT.

De reacties op de eerste vaardag zijn unaniem positief en tonen aan hoe belangrijk het voor VTS-verkeersleiders is om ook op deze manier hun werkveld te leren kennen.

De komende weken zijn er nog 6 vaardagen gepland.

De komende weken zijn er nog 6 vaardagen gepland.

 

Leiding van LOODSWEZEN dab en VLOOT dab

Vanaf 1 april 2016 wordt Yves Goossens aangesteld als algemeen directeur van LOODSWEZEN dab.

Etienne Van Aerschot, die de leiding het voorbije jaar ad interim waarnam, zal als nautisch dienstchef de verantwoordelijkheid opnemen voor de kust- en kanaalloodsen (Gent – Zeebrugge).

Eric Poirier blijft als overkoepelend operations manager de volledige operationele werking aansturen.

Herman Van Driessche zal als directeur nautische zaken worden toegevoegd aan LOODSWEZEN dab.

Yves Goossens en Herman Van Driessche worden bij de VLOOT dab vervangen door respectievelijk de heren Johan Onraedt en Frank Aerssens.

25 jaar Schelderadarketen

In november 1978 tekenden Nederland en België het Radarverdrag, waarin de aanleg en exploitatie van de Schelderadarketen werd geregeld. In maart 1991 was de radarketen operationeel. Het succes van de keten was daarna wel direct waarneembaar: het aantal scheepsongevallen daalde drastisch.

25J SRK

De Schelderadarketen verleent Vessel Traffic Services (VTS) aan de scheepvaart. Met behulp van de Schelderadarketen kunnen schepen worden geïdentificeerd, posities worden bepaald en kan assistentie aan schepen worden verleend. Essentieel bestaat de radarketen uit drie kernsystemen: het radarwaarnemingssysteem (RW) voor het genereren van een tactisch verkeersbeeld, het Informatie Verwerkend Systeem (IVS) voor het administreren en opvolgen van alle schepen in het werkingsgebied, en het VHF-radiocommunicatiesysteem voor de gesprekken tussen verkeersleiders en schip. De Vlaamse en Nederlandse verkeersleiders leveren deze service, een dienstverlening van 24 uur op 24 uur, 365 dagen per jaar. Ook wil de gerenoveerde Uitkijk Zelzate op termijn een onderdeel van de Schelderadarketen worden om de trafiek op het kanaal Gent-Terneuzen nog beter op te volgen. De omvang van de schepen is ook toegenomen, de steeds groter wordende zeeschepen hebben ook een goede begeleiding nodig.

 

Aanpassingen en uitbreidingen

De voorbije 25 jaar zijn er aan de SRK belangrijke aanpassingen en uitbreidingen geweest, door gewijzigde operationele inzichten van de eindgebruikers (verkeersleiders), het management (Permanente Commissie, Scheldedirecteurenvergadering, het management van Maritieme Dienstverlening en Kust, en Rijkswaterstaat) en de stakeholders (havens, loodsdiensten, waterwegbeheerders, e.a. ).  Ook de internationale ontwikkelingen op gebied van verkeersbegeleiding van zowel zee- en binnenscheepvaart (IALA, IMO, EU, e.a.) hebben een impact op de SRK.

Dit leidde tot volgende nieuwe de VTS Simulator in 2001, een systeem voor distributie van hydro-meteo gegevens (Hymedis – 2002), de introductie van een eigen website www.vts-scheldt.net (2005), de realisatie van een AIS (Automatic Identification System) netwerk en integratie in RW (2005), een  uitwisselingsplatform (genoemd Centraal Broker Systeem) voor nautische informatie met alle stakeholders (2005), een software planningstool WESP voor het berekenen van tijpoorten voor diepstekende schepen, een applicatie die rapporten en statistisch materiaal aanlevert op basis van gearchiveerde gegevens van IVS en AIS (Business Intelligence, 2007) en de implementatie van River Information Services opgelegd door een EU-directieve om de dienstverlening naar de binnenvaart op een hoger niveau te tillen.

De keten werd en wordt ook (geografisch) uitgebreid: b.v. uitbreiding met twee radartorens ingevolge een nieuwe containerkade in Zandvliet (medio jaren ‘90), in 2004 werd de radartoren Oostdyckbank (offshore) in gebruik genomen. Bij Neeltje Jans werd de Lange Neel gebouwd, een radartoren van 113m hoog. Een nieuwe radartoren bij de nieuw aangelegde dam bij de toegangsgeul van de Haven van Oostende is recent gebouwd en komt in gebruik in 2016.

Een aantal bijkomende radartorens zullen eveneens in 2016 in gebruik worden genomen. Het betreft drie clusters: twee volwaardige (betonnen) radartorens en een gapfiller ingevolge het ontpolderingsproject Hedwige/Prosperpolder, twee volwaardige (betonnen) radartorens en een radarsensor op seinbord Royerssluis als eerste uitbreiding tot Boveneinde Rede Antwerpen (BRA), één volwaardige (betonnen) radartoren en een gapfiller in de zone verkeerscentrale Hansweert.

Logistieke keten en informatie-uitwisseling

De Schelderadarketen is méér dan een reeks radartorens en verkeerscentrales: bovenop de noodzakelijke ondersteuning voor het verkeersmanagement is de SRK is ook de nautische informatieprovider naar alle stakeholders in de keten geworden. Een concreet voorbeeld hierin is dat het CBS dat een essentieel onderdeel geworden is in de ketenwerking en de facto onmisbaar voor de economische en logistieke activiteiten binnen het Schelde estuarium.

Toekomstperspectief

De SRK zal in het komend decennium met een aantal uitdagingen worden geconfronteerd: nu staat de werking van de Schelderadarketen en de bijhorende samenwerking met de verschillende partners internationaal op een vrij hoog niveau, het moet de ambitie zijn dat we dit niveau blijven behouden door te verbeteren en te optimaliseren waar nodig, ondanks de budgettaire beperkingen. Ook op het vlak van internationale ontwikkelingen zoals e-navigation /e-maritime toepassingen en RIS-technologie kan de SRK toonaangevend zijn op internationaal vlak. Het invoeren van gemeenschappelijke werkvloeren en coördinatiecentra, zal ook in de toekomst op de Schelderadarketen een impact hebben.

Nieuwe applicaties, zoals “Implementatie Dynamische Kielspeling” zullen een bijdrage leveren aan de capaciteitsbenutting van de Westerschelde en een optimalere doorvoer van en naar de havens.

Verdere uitbouw van het CBS zal de informatie uitwisseling met ketenpartners op een hoger niveau brengen, zoals b.v. het toepassen van Maritime Single Window (MSW), meer integratie van de bedrijfsprocessen van de ketenpartners voor een optimale afstemming in de vaarweg.

 

MRCC draait op volle toeren

Het mooie nazomerweer lokte extra mensen naar de kust. Ook op zee was er veel activiteit, maar hier en daar liep het mis en dan komt het MRCC in actie.

Hieronder vindt u een overzicht van enkele oproepen van het afgelopen weekend:

Zaterdag 26/09

Rond 12:29u kwam er een melding binnen van een opvarende die 19 mijl voor Nieuwpoort een epileptische aanval had. Het jacht is teruggevaren naar Nieuwpoort waar de arts hen opwachtte.

Rond 14:30u komt de melding binnen via de 100-centrale dat er een jacht gestrand is in Lombardsijde. De oorzaak is nog onbekend en de reddingsdiensten brachten de 72-jarige solozeiler in veiligheid. Met het rijzende water wordt het vaartuig rond 23:00u losgetrokken, maar bij deze operatie is de kiel afgebroken waardoor het jacht niet meer in het water kan liggen. Op zondag is het jacht met een bulldozer het strand op gesleept en op maandag zal een trailer het bootje wegvoeren.

Verder was er die dag nog een medische evacuatie van een bemanningslid van een tanker. Die persoon werd met pijn in de maag en de borst naar het ziekenhuis in Brugge afgevoerd.

 

zondag 27/09

Zondagmorgen ontvangt het MRCC een signaal van een AIS man-over-board transmitter in de haven van Zeebrugge. Dit zou kunnen betekenen dat iemand in nood verkeert. Ter plaatse startten redders een zoektocht, maar vinden niets. Er kwam op het MRCC nog een exactere positie binnen en dan blijkt dat het signaal vanaf de kade komt, waarschijnlijk van een zwemvest. Dit wordt nu verder onderzocht.

Rond 14:09 u komt de melding binnen van een motorjacht dat water maakt in de havengeul van Blankenberge. Er worden pompen geplaatst om zinken te voorkomen. Het jacht zal uit het water gehaald moeten worden.

Maar het meest spectaculaire incident kwam binnen op zondagavond. Omstreeks 18:00u is een catamaran gekapseisd voor de kust van De Haan, 4 à 6 km in zee.
Eén opvarende is naar de kust gezwommen en heeft om 22:06u alarm geslagen in Oostende. Deze persoon heeft aan de twee overige opvarenden uitdrukkelijk gevraagd om op de romp van de catamaran te blijven zitten. Er werd een reddingsoperatie gestart met SPN09, R6, heli Koksijde, VBZR en de Zeehond. SARIS: start drift position 51°18.7 N  002°58.6 E

Rond 23:15u zijn de twee personen aan boord van de heli. De drie opvarenden zijn onderkoeld overgebracht naar AZ Brugge.

Los daarvan volgt het MRCC ook nog een zaak op in verder weg gelegen wateren: sinds 9 augustus is een Belgische solozeiler vermist geraakt tussen de Canarische Eilanden en Dakar. MRCC Oostende volgt dit op samen met het MRCC van Falmouth (Groot-Brittannië).