INTERNATIONALE UITSTRALING


Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft een open blik op de wereld en geniet ook in het buitenland van heel wat belangstelling en een professionele reputatie.

Vanwege het Consulaat Generaal van de Russische Federatie ontvingen we het verzoek om de rol van de overheid,de organisatie, de wettelijke regeling van het scheepvaartverkeer en het loodsen op de Schelde toe te lichten. De delegatie onder leiding van ex Marineadmiraal en voorzitter van de commissie 'Zeevaart' van de Raad van de Russische Federatie wenste meer informatie te krijgen over de organisatie van de scheepvaart op een drukke rivier zoals de Schelde en de veiligheidsnormen die er gehanteerd worden. Het gezelschap bezocht ons op 6 april 2011 en kreeg van MDK een uitvoerige toelichting over het gebruik van AIS (Automatisch Identificatie Systeem) en VTS (Vessel Traffic Services) en over de Schelderadarketen die al twee decennia in gebruik is. Ook de samenwerking met Nederland werd uitvoerig toegelicht. Nadien werd een bezoek gebracht aan het Scheldecoördinatiecentrum en aan de controletoren van de Scheldevaart in Vlissingen. De delegatieleden waren bijzonder geïnteresseerd en lieten zich zeer positief uit over de hoogtechnologische ontwikkelingen waarmee de begeleiding van de scheepvaart in de Schelderegio wordt uitgevoerd.

Van 9 tot 20 mei 2011 vond voor de tweede maal het APEC-seminarie : Nautical Accessibility & Maritime Traffic Management in the Flemish Port Area plaats. Dit seminarie, georganiseerd in samenwerking met het 'Flanders Port Training Center', ontving 25 deelnemers uit tien verschillende landen. Gedurende veertien dagen kregen de cursisten een intensieve opleiding door personeelsleden van ons agentschap. Hierbij kwamen alle aspecten aan bod die bij het bevorderen van een veilige scheepvaart en een geïntegreerd en duurzaam kustbeheer komen kijken. Vooral de vele persoonlijke getuigenissen van MDK-medewerkers en de bezoeken aan de werkvloer, aan de vaarsimulatoren en aan de schepen van het Agentschap MDK vielen in de smaak .

Bekend is de samenwerking tussen diverse loodsdiensten in het belang van de veiligheid van het scheepvaartverkeer, het uitwisselen van 'best practices' en het uitwerken van aangepaste opleidingstrajecten voor loodsen. Buitenlandse loodsorganisaties komen regelmatig op bezoek bij de Vlaamse collega's om aangepaste opleidingen te volgen of om hun kennis van specifieke omstandigheden te perfectioneren zoals onder meer de collega's van Panama en Senegal.

Diverse projecten in internationaal verband hebben betrekking op klimaatsverandering en de relatie met de kustveiligheid. Zo anticipeert het project 'Suscod' ( Sustainable Coastal Development) op de effecten van de klimaatsverandering in de kustzone.Diverse Europese partners (België, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Denemarken en Zweden) nemen hieraan deel. Het project 'Blast' (Bringing Land and Sea Together) verzamelt data die gebruikt kunnen worden om in de toekomst land en zee beter op elkaar af te stemmen.