Hoe werkt het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende?


Een zee van activiteiten

MRCC

Het Belgische gedeelte van de Noordzee is een gebied van 3600 vierkante kilometer, dit is vergelijkbaar met de oppervlakte van een provincie. Toch vinden we tal van activiteiten terug op en in zee. De zee is belangrijk voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling. Jaarlijks wordt meer dan 200 miljoen ton goederen vervoerd binnen dat gebied, dat ook de toegangsgeulen tot de Vlaamse en Nederlandse Scheldehavens bevat. De havens zijn de poorten van onze economie. Naast de beroepsvaart zoals containerschepen, tankers, ferry’s en cruiseschepen, varen er ook baggerschepen, vissersboten en heel wat motorjachten en zeilschepen. Bovendien ligt de Noordzee bezaaid met zandbanken, wrakken en een heel netwerk van pijpleidingen en kabels.

activiteiten op zee

Activiteiten op zee

Er zijn windmolenparken, militaire oefenzones, ankergebieden, zones voor natuurbehoud en aquacultuur, zones waar zand en grind gewonnen wordt. De kust is één toeristische trekpleister en diverse watersporters vinden hun gading in en op zee: gemotoriseerde boten, zeilschepen, kajakkers, surfers, duikers, baders… Ook ecologisch heeft de Noordzee heel wat te bieden, ze bevat immer een schat aan fauna en flora. Zo zijn er een aantal rijke visgronden met een grote diversiteit aan vissoorten. Ook vinden we er diverse zeezoogdieren zoals de bruinvis en de zeehond. Er zijn vogelrichtlijngebieden en andere beschermde zones. Achter de schermen zijn vele instanties bezig met regelgeving, handhaving, beleid en begeleiding op zee. Het is in ieders belang dat de activiteiten op zee vlot, maar ook veilig verlopen. Zeventien overheidsinstanties (op Vlaams en federaal niveau) en de provincie West-Vlaanderen zijn bevoegd voor al deze activiteiten. De Kustwacht zorgt voor een goede samenwerking tussen al deze verschillende diensten.

Ongevallen op zee

ongevallen op zee

Ongevallen op zee

De afdeling Scheepvaartbegeleiding zorgt ervoor dat de beroepsscheepvaart vlot en veilig verloopt. Ze doet dit door Vessel Traffic Services (VTS) aan de zeevaart te verlenen via een netwerk van onbemande radartorens en bemande verkeerscentrales. Vaartuigen worden geïdentificeerd en begeleid, waarbij de informatie-uitwisseling naar partners een cruciale rol speelt. Ondanks al deze maatregelen, kan er altijd iets fout gaan. Er zijn allerlei scenario's denkbaar: van relatief onschuldig tot grote rampen. Wat als er een man overboord valt? En wat moet je doen als een zeilboot kapseist? Wat gebeurt er als twee zeeschepen in aanvaring komen met olieverontreiniging, brand aan boord en vermisten tot gevolg? In geval van nood op zee komt het Maritiem Reddings-en Coördinatiecentrum (MRCC) in actie.

Hoe werkt het MRCC?

hoe werkt het MRCC

Hoe werkt het MRCC?

Iedere kuststaat is internationaal verplicht om een Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) te hebben, bij ons staat het in Oostende. Het MRCC is hét centrale meldpunt voor alle incidenten op zee, zoals schepen in nood, ongevallen en olieverontreiniging, maar ook recreanten in de problemen. Op het MRCC wordt in shiften gewerkt, 24/7 om de veiligheid op zee en steeds een vlotte afhandeling van incidenten te kunnen garanderen. Het MRCC beluistert continu de internationale noodfrequenties zodat een noodoproep onmiddellijk wordt opgevangen. Zodra een noodoproep binnenkomt op het MRCC, analyseert de (nautisch) verkeersleider het incident. Hoewel ieder ongeval uniek is, werkt men er met draaiboeken en procedures. Het MRCC kan op verschillende manieren worden gecontacteerd:

 • telefoon/gsm: +32 (0) 59 70 10 00 = noodgevallen
 • VHF-kanalen 16/67 – DSC 70
 • Middengolf 2182 kHz – DSC 2187.5 kHz
 • EPIRB: Emergency Position Indicating Radio Beacon, dit wordt automatisch geactiveerd wanneer het met (zee)water in aanraking komt, maar je kan het ook handmatig inschakelen. Een EPIRB wordt geprogrammeerd met het MMSInummer (MMSI = Maritime Mobile Service Identification), dat bij het schip hoort. Via satelliet zendt de EPIRB een noodsignaal uit naar het reddingscentrum.
 • Noodvuurpijl: een oranje-rode vuurpijl die afgeschoten wordt van het vaartuig in nood en wordt opgemerkt door een persoon, die dan het MRCC contacteert.

Hoe lossen we het op?

hoe lossen we het op

Hoe lossen we het op?

Al naar gelang het soort ongeval wordt een bepaalde procedure geactiveerd. Het MRCC heeft geen eigen reddingsboten of helikopters, maar werkt hiervoor nauw samen met partners binnen de kustwacht, waarbij de varende en vliegende eenheden worden ingezet. De samenwerking is dynamisch. Er zijn drie reddingsstations met reddingsboten aan de kust: Nieuwpoort (Ship Support), Oostende (VLOOT dab) en Blankenberge (Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst). In Koksijde is de luchtmachtbasis van waar de helikopters vertrekken. In sommige gevallen wordt er ook met buitenlandse MRCC’s samengewerkt zoals Kustwacht Den Helder (NL), Cross Gris Nez (FR) en Dover Coastguard (VK). Samen met het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) in Zeebrugge vormt het MRCC het operationele gedeelte van de kustwachtcentrale. Beide werken complementair: het MRCC staat in voor de veiligheid op zee (safety), en het MIK is verantwoordelijk voor de beveiliging (security). Bij een ramp activeert de gouverneur van West-Vlaanderen het Noodplan Noordzee. Alle betrokken diensten werken samen om zo snel mogelijk voor een oplossing te zorgen. Tijdens een ramp staat het MRCC rechtstreeks in verbinding met de gouverneur, het Maritiem Informatiekruispunt in Zeebrugge, alle vliegende en varende eenheden op en boven de Noordzee, buitenlandse MRCC’s, hulpverleners … Het MRCC is een onderdeel van de afdeling Scheepvaartbegeleiding, agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Vlaamse overheid. www.scheepvaartbegeleiding.be - www.kustwacht.be

MRCC Contacteren

MRCC contacteren

Contacteren voor niet-noodgevallen: +32 (0) 59 255 490 • Volg ons op sociale media


 • Getijtafels • ZEE VAN NIEUWS

  Schrijf u in op onze maandelijkse nieuwsbrief.
  * Verplicht veld • Cijfers MDK 2020


  Cijfers MDK 2020

  Cijfers MDK 2020 (JPG)
  De cijfers van MDK in 2020.
 • MDK-Actueel


  MDK-Actueel 50

  MDK-Actueel 50 - juni 2019 (PDF 614 Kb)
  Onbemand vaartuig, Energy Observer, Boeienplein naar Kallo, Hydrografische metingen, LIVEX, Veiligheidspost Knokke, Stormvloedkering Nieuwpoort, Blauwe Loper

 • Kaart MDK


  Kaart MDK
  Ontdek de verschillende locaties van MDK in Vlaanderen.