Nieuwe maritieme opleidingen

In het schooljaar 2021-2022 zullen er drie nieuwe maritieme opleidingen aangeboden worden.  De toekomstmogelijkheden van de afgestudeerden vergroten. Er is wereldwijd vraag naar maritieme geschoold personeel. De maritieme werkgevers, zoals het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, De Vlaamse Waterweg, Defensie, de baggerbedrijven DEME en Jan de Nul, de Koninklijke Belgische Redersvereniging en het Zeevissersfonds bieden een waaier aan mogelijkheden aan. We zijn er ons wel van bewust dat heel wat bedrijven vooral op zoek zijn naar technische profielen.

Binnenvaarttechnieken – De Scheepvaartschool

Binnenvaartopleiding, nu ook in een technische richting
De Scheepvaartschool in Antwerpen lanceert de opleiding Binnenvaarttechnieken in het technisch onderwijs.  De opleiding wordt opgestart in het derde jaar secundair onderwijs en zal jaarlijks verder uitgerold worden in de andere jaren.  De leerlingen leren alle aspecten van de binnenvaart, zowel in de klas als aan boord van de opleidingsschepen.

Science – Technology – Engineering – Mathematics
De leerlingen leren om een wetenschappelijk, technisch en wiskundig inzicht te gebruiken, zowel in een conceptfase als in de praktijk.  De opleiding bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk met aandacht voor traditie, STEM en innovatie.

7de jaar Stuurman Binnenvaart in Duaal Leren
Het Duaal Leren wordt uitgebreid met een 7de jaar.  De richting draait voornamelijk rond praktijk waarbij de leerlingen zich kunnen specialiseren in de technieken en vaardigheden om te varen op de Europese binnenwateren en kanalen.  Specialisatie in de passagiersvaart of estuaire vaart is ook mogelijk.

Master Scheepswerktuigkunde – Hogere Zeevaartschool

Academische master
De Hogere Zeevaartschool in Antwerpen biedt vanaf september Scheepswerktuigkunde aan als een vierjarige academische opleiding (3 jaar voor de Bachelor en 1 jaar voor de Master). Het curriculum voor de maritieme engineers zal op die manier een beter antwoord bieden op de noden binnen de maritieme industrie. Voor de studenten die de opleiding Scheepswerktuigkunde reeds aangevat hebben, zal er een schakeltraject voorzien worden. De eerste Masterdiploma’s zullen in juni 2025 uitgereikt worden.

Machinekamer en technische installaties
Er is nood aan technisch geschoolde profielen, zowel aan wal als op het water. Een scheepswerktuigkundige staat in voor het functioneren van de machinekamer en overziet alle technische installaties aan boord. Je kan aan de slag op allerlei zeeschepen, zowel nationaal als internationaal, maar ook bij bedrijven aan de wal is de vraag naar maritieme engineers erg groot.

Zeevaart – Maritiem Instituut Mercator

Beroepsopleiding in de tweede en derde graad
Het Maritiem Instituut Mercator in Oostende lanceert de beroepsrichting Zeevaart. De leerlingen zullen proeven van de facetten dek en motoren, zowel in de visserij als in de koopvaardij. Er zal vooral gefocust worden op een degelijke praktijkopleiding. Na het succesvol beëindigen van het zesde jaar bekomen de leerlingen na het invullen van een stageboek en het behalen van de vereiste vaartijd een STCW certificaat.

7de specialisatiejaar
In het schooljaar 2023-2024 introduceert het Maritiem Instituut Mercator ook de Se-n-Se opleiding Zeevaart. Na het succesvol afronden van de opleiding, behalen de leerlingen een extra STCW certificaat.


De scheepvaart is een wereld die 24/7 doorgaat.  Om te mogen werken in de maritieme sector dien je in het bezit te zijn van de nodige certificaten.

Voor de zeevaart moet je in het bezit zijn van een STCW certificaat.
STCW staat voor Standards of Training, Certification and Watchkeeping, een internationaal verdrag over de minimale eisen waaraan zeevarenden op professionele en commerciële schepen moeten voldoen qua training, certificatie en wachtlopen.

Voor de binnenvaart heb je een vaarbewijs nodig. De binnenvaartsector groeit jaar na jaar.  Binnenvaart is zelfs de vervoersmodaliteit van de toekomst, een evidente conclusie bij het kijken naar de troeven van de waterweg.  Ook het personenvervoer gebeurt steeds meer over het water, kijk maar naar de succesvolle veerdiensten en DeWaterbus.

We hebben vier zeehavens in Vlaanderen die een belangrijke logistieke rol volbrengen.  De haven van Antwerpen is zelfs de tweede grootste haven in Europa. Al onze partners spelen een belangrijke rol in de nautische keten.

Een straf meisje in een typische jongensrichting.

Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag is areyouwaterproof op zoek gegaan naar een straf meisje/vrouw.  En we hebben haar gevonden!  Maak kennis met Kirsten Thiel, het enige meisje in het 3de jaar Maritieme Technieken Dek in De Scheepvaartschool.

Hoe heb je kennis gemaakt met het maritiem onderwijs?

Het is mijn eerste jaar in een maritieme richting, maar ik heb wel een sterke link met het water. Mijn papa heeft jarenlang gewerkt in de visserij. Hij was stuurman op de Z.510 Dennis, maar nu werkt hij voor het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Verschillende familieleden zitten in het Maritiem Instituut Mercator in Oostende en volgen ook een maritieme richting. Ik heb nog 2 broers in het lager onderwijs zitten, dus wie weet kiezen ze later ook voor het water.

Waarom koos je voor een maritieme richting?

Het was voor mij een evidente keuze om over te schakelen van een sportrichting naar een maritieme richting. Mijn vriendenkring vond het ook een logische stap. Ik praat blijkbaar voortdurend over schepen, de haven en allerlei andere maritieme facetten.

Ik heb een warm gevoel bij de school.
Er zitten naast mij nog 6 andere meisjes in de school, maar door de coronamaatregelen heb ik ze nog niet ontmoet.

De jongens keken bij de start van het schooljaar wel wat raar, een meisje in onze klas. Maar ik heb snel mijn plaats verdiend. Elke vrijdagochtend varen we uit met de Nele. Zo kunnen we wat praktijkervaring opdoen. Ik moet eerlijk toegeven dat ik al wat ervaring had, want ik heb al meegevaren op een vissersvaartuig en we hebben een klein jacht.

De maritieme vakken Navigatie en Reglementen spreken me het meest aan, vooral:
• De koers bepalen op de kaart met een passer.
• Een schip herkennen op basis van de lichten.
• Het Internationaal aanvaringsreglement, de regels ter voorkoming van aanvaringen op zee.

Ik ben afkomstig van Brugge. Een beetje ver om elke dag te pendelen, dus ik zit op internaat De Spits. Enkele van mijn klasgenoten zitten ook op internaat. Als we samen huiswerk maken of een groepsopdracht voorbereiden, dan rekenen ze op mijn kunde.

Welke koers wil je later uit?

Ik droom ervan om later op een superjacht of een cruiseschip aan het roer te staan. Op het bovendek staan met een uitzicht op de wereldzeeën en ongerepte natuurgebieden.
Het schrikt me niet af om lang van huis weg te zijn!
Maar het plan is om eerst verder te studeren aan de Hogere Zeevaartschool.


Meisjes en vrouwen mogen zeker hun plaats claimen in de maritieme wereld.


AREYOUWATERPROOF lanceert virtual reality belevingen voor het grote publiek

Areyouwaterproof, het samenwerkingsverband dat hard werk levert om te sensibiliseren rond maritieme opleidingen en jobs, heeft in samenwerking met Omni-c virtual reality belevingen uitgewerkt.  Via deze belevingen wil areyouwaterproof de verschillende doelgroepen kennis laten maken met de maritieme sectoren, de bemanning en de vaartuigen.

Op evenementen, opendeurdagen, jobbeurzen en schoolbezoeken werden de levensechte beelden met een 360° bril al ingezet om mensen hun zeebenen te laten testen. Door de huidige veiligheidsmaatregelen staan evenementen on hold en zullen de virtual reality brillen even niet gebruikt kunnen worden.  Daarom stellen de partners een alternatief voor.


Areyouwaterproof brengt de belevingen graag digitaal naar jou! Altijd al eens willen varen?
Wel daar kunnen wij voor zorgen!
Kijk je ogen uit in onze virtual reality belevingen.
Wij zorgen ervoor dat je niet nat wordt!


De belevingen zijn te vinden op het YouTube-kanaal van areyouwaterproof.
Door de computermuis of smartphone te bewegen, krijg je een 360° zicht op verschillende maritieme activiteiten.  De beelden geven je een unieke blik op een beloodsing op volle zee, de werkzaamheden aan boord van een kabelinstallatieschip, de activiteiten van de binnenvaart, de werken op de werf van de stormvloedkering, de werkzaamheden om de bodem te peilen aan boord van een hydrografisch vaartuig en je kan de vis bijna ruiken aan boord van een vissersvaartuig. 

Een beleving vanuit je woonkamer is niet hetzelfde om je zeebenen te testen, maar areyouwaterproof belooft van zodra het kan de brillen weer aan te bieden op relevante evenementen, opendeurdagen, jobbeurzen en schoolbezoeken.

BELOODSING
BINNENVAART
KABELINSTALLATIESCHIP – ISAAC NEWTON
STORMVLOEDKERING
VISSERIJ
VLAAMSE HYDROGRAFIE

In gesprek met projectleider, Johan Verstraeten


Tijdens de week van de ingenieur gingen wij op zoek naar enkele ingenieurs binnen ons agentschap. Maak kennis met Johan Verstraeten, industrieel ingenieur van opleiding. Hij is projectleider bij Kust. Wij zochten uit wat dat precies inhoudt.Sinds wanneer werk je voor MDK?

Ik ben in 1998 gestart bij het toenmalige Administratie Waterwegen en Zeewezen. De keuze voor AWZ kwam er nadat ik slaagde voor de examens van Selor, het toenmalige wervingssecretariaat van de overheid.  Zo kreeg ik de kans om mij kandidaat te stellen voor een vacature bij hydrografie in Oostende, zowel de job inhoud als het idee om dichter bij de zee te wonen, spraken mij wel aan.

Voordien werkte ik bij Defensie, bij de divisie Infrastructuur. Daar werkte ik mee aan projecten voor de inrichting van gebouwen.

Welk ‘soort’ ingenieur ben je: industrieel, handels, bio, burgerlijk?

Ik ben afgestudeerd als Industrieel Ingenieur met specialisaties elektriciteit en automatisering.

Met mijn talent voor wiskunde en wetenschappen, gecombineerd met een stevige interesse in informatica en software ontwikkeling was mijn keuze om Industrieel Ingenieur te studeren snel gemaakt.  Mijn interesses werden zo aangevuld met het analyseren van problemen, oplossingen bedenken en de verdere uitwerking.

Kan je kort je job omschrijven?

Als projectleider bij het team Vlaamse Hydrografie hou ik me bezig met alles wat komt kijken bij peilingen voor de navigatiekaarten. Ik stuur zowel een team van eigen mensen, als de aannemer aan. Ik maak ook de planning op van de te peilen gebieden.

Met de peilingen verzamelen we miljoenen cijfers. Op kantoor gebeurt er een reductie van deze gegevens en krijgen we een ‘gekuiste’ versie van de peilingsdata. Met die gegevens maken we peilplannen en navigatiekaarten. Peilplannen zijn een eerste bron van informatie en zijn vooral van belang voor info over de havengeulen. De collega-loodsen en collega’s van de afdeling Maritieme Toegang gebruiken die bijvoorbeeld.

De peilingen zijn belangrijk voor een veilige scheepvaart. Het team Vlaamse Hydrografie is op die manier ook een belangrijke schakel in de nautische keten.

We voeren daarnaast ook peilingen van de vooroever uit. Die zijn dan in het kader van de strandsuppleties om onze kustbescherming te garanderen. 

Wat vind je leuk aan je job?

De zaken die op het terrein, aan boord, gebeuren vind ik het boeiendst. Voor nieuwe installaties, uittesten van apparatuur of onderhoud ga ik zelf ook nog wel eens mee aan boord. Dat is voor mij overwegend op de Noordzee.  Al zou ik wel graag nog wat meer tijd vinden om mee aan boord te gaan.

Op zee doen we de peilingen zelf, in de havens en de vaargeulen zetten we ook een aannemer in. We willen wel meer peilingen zelf gaan uitvoeren. We hebben immers de nodige expertise in huis om gefundeerde keuzes te maken over de toestellen die we kunnen inzetten. Voor de peilingen die we zelf uitvoeren, kunnen we rekenen op de collega’s van Vloot voor de vaartuigen en bemanning. Een goede samenwerking dus!

Op welk project uit je carrière ben je het meest trots?

Van 2014 tot en met 2019 hebben we meetapparatuur getest om metingen in slib en slijk te kunnen doen. Dat was een samenwerking met de afdeling Maritieme Toegang, het Waterbouwkundig Laboratorium en Vloot. Gedurende die vijf jaar deden we meetcampagnes van 15 à 20 dagen. Met de resultaten hiervan gaan we nu aan de slag voor toekomstige metingen.

In gesprek met projectingenieur, Isabelle D’Hooghe


Tijdens de week van de ingenieur gingen wij op zoek naar enkele ingenieurs binnen ons agentschap. Maak kennis met Isabelle D’Hooghe, burgerlijk ingenieur van opleiding. Zij is projectingenieur bij Kust. Wij zochten uit wat dat precies inhoudt.Sinds wanneer werk je voor MDK?

Ik ben in 2006 aan de slag gegaan als projectingenieur bij afdeling Kust.
Ik werkte eerst op projecten in de jachthavens: renovatie van glooiingen, het bouwen van een veerinfrastructuur, het inrichten van wegen en gebieden, het voorzien van basisinfrastructuur.  Nu volg ik binnen het Team Infrastructuur Kust projecten op die te maken hebben met kustbescherming en kustbeleving. 

Daarvoor werkte ik bij het technisch controlebureau Seco.

Welk ‘soort’ ingenieur ben je: industrieel, handels, bio, burgerlijk?

Ik ben burgerlijk ingenieur bouwkunde.
De liefde voor de wiskunde heeft me deze richting uitgestuurd.  Ik kom uit een ingenieursfamilie, maar dan in de richting Scheikunde.  Bij mij groeide in de eerste jaren van de opleiding de passie voor de bouwkunde heel sterk.  Deze passie voor de bouwkunde en in het bijzonder de waterbouwkunde, heb ik tot vandaag nog steeds.

Kan je kort je job omschrijven?

Als projectingenieur volg ik een project op van aan de studie tot en met de volledige uitvoering. We schrijven de bestekken, volgen de studies op en sturen de aannemers aan.

In het Team Infrastructuur Kust gaat het vooral over bouwkundige projecten voor de bescherming en de beleving van de kust, enkele voorbeelden zijn kaaimuren, glooiingen, sluizen en de fiets- en wandelpaden.

Ons team bestaat uit zeven projectingenieurs, vier toezichters en drie mensen voor de technische ondersteuning.  Bij de opvolging van de projecten sturen de projectingenieurs de projectteams aan.

We krijgen de kans om gelijkaardige projecten te bezoeken, onze kennis te verruimen zowel tijdens de studie als de uitvoering van een project.  Zo ben ik naar Duitsland (Eemskering) en naar Engeland (Thames Barrier) gegaan om me te verdiepen in het bouwen van een stormvloedkering.

Ik ben lid van het I-Storms netwerk, een netwerk van mensen betrokken bij de bouw of de operatie van stormvloedkeringen. De congressen zijn een verrijking.

Wat vind je leuk aan je job?

Het realiseren van mooie en uitdagende projecten samen met een projectteam.

In het project stormvloedkering wordt er intern intens samengewerkt met de toezichters, de medewerkers van de inspectie, de boekhouding, ….
Maar we werken ook samen met medewerkers van buiten ons agentschap, zoals de afdeling Elektromechanica en Telematica (agentschap Wegen en Verkeer), de afdeling Expertise Beton en Staal (departement Mobiliteit en openbare Werken), geotechniek, studiebureaus, het technisch controlebureau en aannemers.

We delen onze kennis bijvoorbeeld ook met de toekomst, onze schoolgaande jeugd. We hebben een doe-expo samengesteld waar bezoekers iets kunnen leren over het klimaat, maar ook over de verschillende materialen die we gebruiken bij de bouw van de stormvloedkering en hoe die zal werken.
Voor de derde graad lager onderwijs hebben we zelfs een pakket op maat uitgewerkt.

De bewustmaking van het belang van zorg voor ons klimaat vind ik erg belangrijk. Bij ons thuis gebruiken we de auto enkel voor verplaatsingen boven de 10 kilometer.  Alles onder de 10 kilometer wordt sowieso met de fiets of te voet gedaan.

Op welk project uit je carrière ben je het meest trots?

De stormvloedkering in Nieuwpoort is een uniek project, zowel voor mezelf als voor ons agentschap, en voor Vlaanderen.  Het is een mooi project, waarin veel technische aspecten aan bod komen, zowel tijdens de studie als tijdens de uitvoering, en dat bovendien ook een groot maatschappelijk belang kent.  Het is een uitdaging en een mooie kans om hieraan te mogen meewerken. De stormvloedkering is nodig om Nieuwpoort en het achterland te beschermen tegen zware stormvloeden en tegen de stijging van de zeespiegel.

De studie van de stormvloedkering is in 2012 opgestart. De uiteindelijke oplevering is voorzien in 2025. Aan de stormvloedkering werken er meer dan 100 mensen samen om het project te realiseren, namelijk aannemers, studiebureaus, overheidsdiensten, controlebureaus, …


Wil je meer weten over de stormvloedkering, klik dan hier.

In gesprek met Scheepsbouw – R&D Manager, Piet Leeuwerck


Tijdens de week van de ingenieur gingen wij op zoek naar enkele ingenieurs binnen ons agentschap. Maak kennis met Piet Leeuwerck, burgerlijk ingenieur van opleiding. Hij is Scheepsbouw – R&D Manager bij Vloot. Wij zochten uit wat dat precies inhoudt.Sinds wanneer werk je voor MDK?

In juli 2002 begon ik aan mijn carrière bij de overheid.  Ik reageerde op een advertentie in Jobat. Ze zochten een scheepsbouwkundig ingenieur met minimum 6 jaar relevante ervaring in studiebureaus en op scheepswerven.  Ik was verkocht van zodra ik het Zeewezengebouw in Oostende binnengestapt kwam, het uitzicht op de havengeul van Oostende en de prachtige Raveelschilderingen in het gebouw.

Welk ‘soort’ ingenieur ben je: industrieel, handels, bio, burgerlijk?

Ik ben burgerlijk ingenieur van opleiding. Ik studeerde eerst vijf jaar Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde en daarna nog twee jaar Scheepsbouwkunde.

Na mijn studies werkte ik eerst als assistent aan de universiteit van Luik.  Daarna kwam ik op de scheepswerf Béliard Polyship in Oostende terecht.

Mijn vader was ingenieur-architect en was mijn grote voorbeeld.
Het ingenieursfacet van de job vond ik altijd al boeiend. Ik was altijd al aangetrokken door de zee en schepen. De zee staat voor mij symbool voor de natuur in alle facetten: schoonheid, rust, maar ook kracht en geweld.

Ik herinner mij nog goed de beelden van de schipbreuk van de Torrey Canyon, een grote tanker die in twee brak. Als ingenieur kunnen we de grenzen altijd een beetje verleggen door ervoor te zorgen dat vaartuigen beter bestand zijn tegen dat geweld van de zee. Maar uiteindelijk zal de zee altijd het laatste woord hebben en daar moet men zich echt van bewust zijn.

Kan je kort je job omschrijven?

Ik sta in voor het overzien van de bouw van onze vaartuigen van A tot Z.
De A staat dan voor het uitschrijven van een goed bestek, waarbij we bepaalde performanties eisen. Dat gaat van het gedrag van het vaartuig in zeegang, over het geluidsniveau aan boord tot een laag energieverbruik. Een goed bestek vraagt een zware inspanning, maar we verwachten dan ook dat onze leveranciers topkwaliteit leveren. Door mijn ervaring op een scheepswerf, wist ik waar de pijnpunten in bestekken lagen. Toen ik bij Vloot aan de slag ging heb ik werk gemaakt van een nieuwe manier van bestekken opmaken waarbij de focus ligt op performantie.
De Z staat dan voor de definitieve oplevering.

Maar tussen de A en Z zijn er nog vele stappen.
En die weg bewandel ik niet alleen.  Ik laat mij ondersteunen door mijn management assistente, de superintendents, nautisch personeel en het juridisch team.  Een ploeg met toffe en competente collega’s!

Eens de bouw van start gaat, doe ik regelmatig werfbezoeken. Voor de detailinspecties gaan in latere fases ook technische en nautische mensen mee.  Tijdens die werfbezoeken kunnen we snel problemen detecteren en samen met de scheepswerf naar een oplossing zoeken.

Eens de vaartuigen geleverd zijn, vindt de voorlopige oplevering plaats. Dan gebeuren de laatste checks en inspecties, met het afleveren van de nodige certificaten.  De complete bemanning maakt dan voor het eerst kennis met het nieuwe vaartuig en krijgt de nodige opleidingen.  Het duurt dan nog twee jaar vooraleer het vaartuig definitief is opgeleverd.

In mijn volledige carrière bij Vloot volgde ik een veertigtal nieuwbouwprojecten en twee renovatieprojecten van de Mercator op voor MDK.

Wat vind je leuk aan je job?

Elk nieuw project is een nieuwe uitdaging. We zoeken altijd naar betere systemen, bijvoorbeeld op vlak van milieu en duurzaamheid.  Ik ben ook blij dat we als overheid voor nieuwe technologieën mogen kiezen. Ik zit op de eerste rij om de evolutie van deze technologieën op een scheepswerf mee te volgen.

Voor het toekomstige elektrische veer “Raveel Ontmoet Ensor” ligt de uitdaging erin om materiaal aan boord te brengen dat bestand is tegen zeewater.  Je kan niet zomaar iedere elektronica gebruiken in deze omstandigheden. Dat vraagt het nodige onderzoek.

Wat ik ook fijn vind, is dat mijn job absoluut geen one man show is.
Een nieuwbouwproject is het werk van een volledig team. Ik raadpleeg heel wat mensen bij het begin van een nieuw project.  We vertrekken met een sneuvelnota.  Dat zijn de krijtlijnen van wat een vaartuig zeker moet kunnen.  Deze nota bespreken we met de directie, met de operationele directeur, met de technische mensen en eventueel met klanten.  Daarna stel ik een bestek op.  Dat wordt opnieuw besproken met de belanghebbenden vooraleer het op de markt gezet wordt.

Ik geef trouwens gastcolleges voor studenten en geef altijd mee dat de Vlaamse overheid echt wel een boeiende werkgever is.  In het kader van de voorbeeldfunctie van de overheid moeten we durven innoveren en op de kar van nieuwe technologieën springen.  Alternatieve en milieuvriendelijke energiebronnen aan boord van onze schepen toepassen, is daar een voorbeeld van.  De evolutie zien van denkwerk naar fysische werken en verwezenlijkingen die een meerwaarde bieden voor onze maatschappij, dat vind ik super.

Op welk project uit je carrière ben je het meest trots?

Moeilijke vraag!  Ik ben gepassioneerd door mijn werk en ben trots op alle projecten die ik overzag. Maar als ik er eentje moet kiezen, dan is het wel de legendarische dame die we in een nieuw kleedje gestoken hebben, de renovatie van de Mercator.

Dankzij de toepassing van het Handvest van Barcelona konden we bij de renovatie moderne technologieën toepassen, en tegelijkertijd ervoor zorgen dat het schip er hetzelfde uitzag als vroeger.  Bepaalde materialen kun je nu niet meer gebruiken, zoals henneptouw bijvoorbeeld, gezien het permanente onderhoud die dit vergt.  Dan moet je dus op zoek naar een alternatief dat duurzamer is maar toch dezelfde uitstraling heeft als vroeger.  Voor de schilderwerken van de romp hebben we verf gehanteerd die gebruikt wordt bij ijsbrekers. Heel duurzaam dus.

Week van de ingenieur

Van 16 tot en met 22 november 2020 is het “week van de ingenieur”.
Wij contacteerden in ons agentschap een aantal ingenieurs die met plezier iets vertellen over hun job.  Je kan hun verhalen deze week lezen op onze blog.

Een ingenieur lost technische, rekenkundige en bouwkundige uitdagingen op een concrete manier op. Pragmatisme en stiptheid zijn belangrijk. De nieuwe technologieën van vandaag vereisen van de ingenieur echter dat hij of zij niet alleen rationeel kan werken, maar ook creativiteit aan de dag kan leggen. Een ingenieur werkt zelden alleen aan een project, maar maakt meestal deel uit van een team dat bestaat uit andere ingenieurs en experten die op andere gebieden gekwalificeerd zijn.

Er bestaan verschillende types ingenieurs.
Je hebt burgerlijke, industriële, bio- en handelsingenieurs.
Maar wat is nu precies het verschil?  En welke afkorting gebruik je nu?

Wat alle ingenieurs gemeenschappelijk hebben is dat ze complexe problemen kunnen oplossen door er op een wetenschappelijke manier naar te kijken. Dat kunnen problemen van technische, organisatorische, technologische of natuurwetenschappelijke aard zijn. Elk type probleem vraagt een andere aanpak en een andere expertise. Binnen elke ingenieursopleiding heb je nog verschillende specialisaties.

  • Een burgerlijk ingenieur zet ideeën om in een ontwerp en bestudeert en test hoe deze ontwikkeld kunnen worden.  Hier gebruik je ir. als afkorting.
  • Een bio-ingenieur wordt ook wel de ingenieur van de levende materie genoemd.  De nadruk in de opleiding ligt op bodem, lucht, water, dier en plant. Hier gebruik je ir. als afkorting.
  • Een handelsingenieur is een deskundige op commercieel en bedrijfstechnisch gebied.  Als handelsingenieur kan je een brug slaan tussen de wereld van de economen en die van de andere deelnemers aan het maatschappelijk verkeer.
  • Een industrieel ingenieur slaat de brug tussen theorie en praktijk.  Hij of zij is meestal praktischer ingesteld dan een burgerlijk ingenieur.  Industrieel ingenieurs ontwikkelen nieuwe ideeën tot een werkbare, efficiënte toepassing.  Hier gebruik je ing. als afkorting.

Hoewel het ingenieursberoep nog steeds een mannenwereld is, vinden toch ook meer en meer vrouwen hun weg naar het beroep.
Dat kunnen we enkel toejuichen!


Laat je STEM horen

STEM is een internationaal letterwoord dat staat voor een Science, Technology, Engineering en Mathematics.  Hierdoor denk je misschien meteen aan een ingenieur, maar STEM bevat veel meer dan dat. Denk maar aan moderne apparatuur die elke dag levens redt in onze ziekenhuizen of het computerscherm dat ervoor zorgt dat je deze tekst nu digitaal kan lezen. Het aanbod STEM-opleidingen in de secundaire scholen blijft groeien. Leerlingen leren om een wetenschappelijk, technisch en wiskundig inzicht te gebruiken, zowel in een conceptfase als in de praktijk. De arbeidsmarkt zoekt meer en meer STEM-profielen, zo ook ons agentschap!

En dus zijn we op zoek gegaan naar een STEM-ambassadeur voor het komende jaar, een straffe collega die uitblinkt in zijn job.   Maak kennis met Sven Vercammen, technisch beheerder van het Beheer en Exploitatieteam (BET).

Sinds wanneer werk je voor MDK?
In april 2019 startte ik aan een nieuwe uitdaging, namelijk die van projectingenieur IT bij Scheepvaatbegeleiding.  Daarvoor was ik actief in de telecomsector en als ICT-coördinator van Technische Scholen Mechelen (TSM).  Beide jobs heb ik zeer graag gedaan en heb er veel uit geleerd, maar het was tijd voor iets nieuws, iets met een extra uitdaging. En die uitdaging heb ik echt wel gevonden.

Kan je kort omschrijven wat je job precies inhoudt?
Samen met mijn collega’s volg ik het technische luik van de Schelderadarketen (SRK) mee op. Wij zorgen ervoor dat de digitale applicaties die de verkeersbegeleiders gebruiken up-to-date zijn, dat alle systemen blijven draaien en data vlot doorstroomt.  Elke dag is anders, dat vind ik zo leuk aan de job.  Normaal gezien werken wij vanuit het Schelde Coördinatiecentrum (SCC) in Vlissingen. Door corona werken we uiteraard de meeste tijd van thuis uit.  Enkel voor noodzakelijke werken aan onze apparatuur ga ik nog naar de werkvloer.

Kan je het BET even toelichten?
Het Beheer en Exploitatieteam is onderdeel van het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB). Op nautisch vlak werken Vlaanderen en Nederland samen in het Scheldegebied om veilig en vlot scheepvaartverkeer te organiseren van en naar de Scheldehavens.

Een veilige scheepvaart beschermt de omgeving. Een vlotte scheepvaart draagt bij tot een snelle en onbelemmerde vaart naar de Scheldehavens en de economische bedrijvigheid.

Het operationeel, functioneel en technisch beheer van de systemen van de Schelderadarketen wordt uitgevoerd door het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands Beheer- en Exploitatieteam (BET) in Vlissingen.  De wijze waarop het BET deze taken op vandaag invult is ook enorm geëvolueerd en is een sterk voorbeeld van technisch project- en programmamanagement.
Een goede samenwerking maakt dit alles mogelijk. Het contact met de operationele werkvloer beperken we tijdens de huidige maatregelen wel tot het uiterste minimum, enkel voor noodzakelijke werken aan de apparatuur ga ik nog naar de werkvloer. 

Ons team bestaat uit 11 personen, gaande van technische profielen tot financiële en juridische mensen. Het is een mooie mix van zowel Vlaamse collega’s als Nederlanders. De internationale context waarin we werken, zorgt voor een extra uitdaging. We zijn trouwens op zoek naar een extra kracht om ons team compleet te maken. 

Wat heb je gestudeerd?
Ik heb Industriële Informatica gestudeerd.  Daarna heb ik een graduaat informatica gedaan via avondschool terwijl ik aan het werk was.
In mijn tijd sprak men nog niet over STEM-richtingen, maar gelukkig merk je dat heel veel scholen meer en meer inzetten op techniek.  De richting die ik volgde heet nu Industriële ICT. De focus ligt daarbij op het installeren, draaiende houden en onderhouden van onderhouden van computersystemen.  Je leert programmeren, proces gestuurd denken, maar je krijgt ook achtergrond van de technische aspecten van elektriciteit, elektronica en mechanica mee.

Op welk project uit je carrière ben je het meest trots? 
Ik ben nog niet zo lang bij MDK aan de slag, maar ik kan alvast meegeven dat ik wel een meerwaarde zie van onze uitdagende projecten.  We zijn een belangrijke schakel in de Nautische Keten.  De maatschappelijke relevantie van onze jobs maakt mij trots.

Ik ben ook heel fier op het laptopproject bij mijn vorige werkgever, een technische scholengroep. Op school heb je beperkte budgetten om de boel draaiende te houden.  Het ICT-team van de school heeft er toen voor gezorgd dat elke leerling een laptop kon ontvangen met alle nodige programma’s. Ik ben ervan overtuigd dat dit een gigantische meerwaarde heeft mogen betekenen in deze Corona-tijden.

Welke STEM letter past het beste bij jou?
Science, Technology, Engineering en Mathematics
Technology!  Ik ben altijd nieuwsgierig naar nieuwe technologische dingen.
Kijken hoe we onze organisatie kunnen verbeteren, met een kritisch blik, daar krijg ik energie van.  Eens we voor de vernieuwing gaan, dan spring ik graag mee op de kar.  Maar het is wel belangrijk dat we iedereen mee hebben.  De meerwaarde moet duidelijk zijn voor de gebruikers.


Ben jij de geschikte kandidaat om het team van Sven en zijn collega’s compleet te maken? De vacature verschijnt binnenkort op Werken voor Vlaanderen.


Storm Odette

28/09/2020 – 16:00 uur

Interview Steve Timmermans op Focus WTV.
Bekijk hier

28/09/2020 – 2:30 uur

Loodskruispost West is weer actief voor alle schepen.
Loodsen op Afstand (LOA) is stopgezet.

27/09/2020 – 16:40 uur

Loodskruispost West is terug beschikbaar voor SWATH operabele vaartuigen.
Loodsen op Afstand (LOA) is ook nog steeds actief.

27/09/2020 – 15:45 uur

Het veer Oostende vaart weer uit.

27/09/2020 – 10:00 uur

Omwille van de weersomstandigheden starten de veren in Nieuwpoort en Oostende niet op. Updates over de veerdienst vind je terug op:
http://www.welkombijvloot.be/locaties-veerdiensten

26/09/2020 – 17:00 uur

Interview Steve Timmermans op Focus WTV.
Bekijk vanaf minuut -1:08

26/09/2020 – 14:45 uur

Er is schade vastgesteld aan de Vloot steiger in Oostende.
De aannemer voert de nodige herstellingen uit.


26/09/2020 – 11:20 uur

De gouverneur van West-Vlaanderen verbiedt met onmiddellijke ingang alle brandingssporten aan de kust. Dit in het belang van ieders veiligheid en om de reddingsdiensten te vrijwaren.

26/09/2020 – 09:30 uur

Omwille van de weersomstandigheden zal het veer in Nieuwpoort niet opgestart worden. Updates over de veerdienst vind je terug op:
http://www.welkombijvloot.be/uurregeling-veerdienst-nieuwpoort

26/09/2020 – 09:05 uur

Wij raden iedereen aan om weg te blijven van de stranden.
De weggewaaide brokstukken van onder andere de strandcabines zorgen voor gevaar.

De Veiligheidscel Blankenberge roept iedereen op om weg te blijven van het strand.

26/09/2020 – 09:00 uur

Interview Charlotte Devriendt op Qmusic.
Beluister hier

26/09/2020 – 08:55 uur

Omwille van de weersomstandigheden zal het veer in Oostende niet opgestart worden. Updates over de veerdienst vind je terug op:
http://www.welkombijvloot.be/uurregeling-veerdienst-oostende

26/09/2020 – 08:30 uur

Storm Odette heeft al heel wat schade aangericht.
Boten in de jachthavens liepen schade op.
Veel strandcabines zijn omgewaaid.

In Blankenberge zijn er twee steigers losgeslagen.
De aannemer, de brandweer en de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR) hebben één steiger terug tegen de palen gekregen. Ze zijn nog druk bezig met de tweede steiger. Daarnaast zullen ze de steigers extra beveiligen voor de getijwerking.

Onze inspecteurs meten momenteel op het terrein de schade op.

25/09/2020 – 19:00 uur

Interview Steve Timmermans op VRT Journaal.
Bekijk vanaf minuut 1:38.

25/09/2020 – 17:45 uur

Het zal nog tot zondag duren vooraleer de wind echt in kracht afneemt.
Tot dan variëren de windsnelheden tussen 7 en 9 Beaufort.
Uitgebreide informatie kan je terugvinden op www.kustweerbericht.be.

25/09/2020 – 17:00 uur

Interview Steve Timmermans op Focus WTV.
Bekijk vanaf minuut -1:48

25/09/2020 – 15:55 uur

Loodskruispost West is voor alles gestaakt. Enkel Loodsen op Afstand (LOA) is nog actief met betrekking tot beloodsingen.

25/09/2020 – 15:30 uur

Veerdienst Oostende is tijdelijk onderbroken.

25/09/2020 – 14:00 uur

Loodsen op Afstand (LOA) wordt op de Radarcentrale Zeebrugge opgestart.

Loodskruispost West is enkel beschikbaar voor SWATH operabele vaartuigen. Jolbeloodsingen zijn vanaf heden gestaakt.

25/09/2020 – 07:25 uur

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA), het Loodswezen en het Nederlands Loodswezen hebben een algeheel afvaartverbod uitgegeven voor alle nog vertrekkende loodsplichtige schepen in het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB) beheersgebied en het Scheldegebied.

24/09/2020 – 16:40 uur

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) bereidt zich voor op de eerste najaarsstorm van 2020. Vanaf vrijdagmiddag zal de wind fel toenemen tot 9Bft uit het Noordwesten op volle zee en aan de kust. Onweer en rukwinden tot 120km/u zijn niet uitgesloten. Er is geen gevaar voor overstroming vanuit zee, de harde wind kan wel schade veroorzaken. Ook de nautische dienstverlening van het agentschap zal wellicht hinder ondervinden.

De storm zal aan de kust golven tot 4 meter veroorzaken. Daarom zullen de staketsels van Blankenberge en Nieuwpoort vanaf vrijdagmiddag 12u afgesloten worden voor het publiek, en dat al zeker tot zondagavond. Ook de havendammen in Oostende zullen afgesloten worden. De veerdiensten van Nieuwpoort (vaart enkel in het weekend) en Oostende zullen hinder ondervinden van het stormweer.

De hoge golven zullen ook hun impact hebben op de stranden. We verwachten dat onze stranden hun werk zullen doen en de kracht van de golven zullen breken. Een minder aangenaam gevolg hiervan is het ontstaan van kliffen. Die zullen na de storm opnieuw geëgaliseerd worden. Door de storm zal wellicht bijkomend zand in de havengeul van Nieuwpoort en Blankenberge terecht komen. Dit zal nadien weggebaggerd worden om zeilers en watersporters maximale toegang tot de jachthavens te geven.

Op sommige plaatsen staan op het strand nog heel wat strandcabines, zeilen, strandstoelen, strandbars,…
Het risico is groot dat deze door de felle wind schade oplopen.

MDK verwacht dat de storm ook een impact zal hebben op de nautische dienstverlening, waaronder de beloodsingen. Op dit ogenblik is het onmogelijk om een inschatting te maken van de werkelijke impact.

Dag van de buren (29/05)

De Noordzee en de Schelde stoppen niet aan onze grenzen.
En dus ook de zorg voor een veilige scheepvaart niet!
Daarom werken we heel nauw samen met onze buurlanden.

Een mooi voorbeeld hiervan zijn de zeekaarten en de ECS-kaarten (Electronic Chart System) voor loodsen. Voor de opmaak van de zeekaarten wisselt Vlaamse Hydrografie meetgegevens uit met de hydrografische diensten van Nederland (Dienst der Hydrografie), Frankrijk (SHOM) en het Verenigd Koninkrijk (UK Hydrographic Office). De ECS-kaarten, intelligente elektronische kaarten met o.a. gedetailleerde dieptegegevens, zijn het resultaat van een geslaagde samenwerking met onze noorderburen van Rijkswaterstaat. De ECS-kaarten worden zowel door Vlaamse als Nederlandse loodsen gebruikt.

Verkeersleiders in Nederland en Vlaanderen houden de verkeersstroom op de Westerschelde en de Noordzee in de gaten en verlenen Vessel Traffic Services (VTS).

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) bepaalt onder andere het toelatingsbeleid voor diepstekende schepen. In Vlissingen werken Vlaamse en Nederlandse ambtenaren samen op nautisch en technisch vlak om een veilige en vlotte scheepvaart te garanderen. De Schelderadarketen is met vijf bemande centrales (Zeebrugge, Vlissingen, Terneuzen, Hansweert en Zandvliet) en 30 onbemande radarantennes hét toonbeeld van samenwerking over de grenzen heen. Ook achter de schermen is de apparatuur dezelfde zodat de vaarweggebruiker geen hinder mag ondervinden van de landsgrenzen.

Loopt er toch iets fout op het Belgisch gedeelte van de Noordzee? Dan komt het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in actie. Zij werken nauw samen met de kustwachtstations van de buurlanden, MRCC Dover, Cross Gris Nez en Kustwacht Den Helder.

Maar ook de dagelijkse samenwerking tussen de loodsen van het Vlaams en het Nederlands Loodswezen is een sprekend voorbeeld.