Digitale editie VTS-comité IALA groot succes.

Van 21 september tot 15 oktober was het opnieuw tijd voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van het VTS-comité van de International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA). De talrijke internationale deelnemers werkten goed samen en er werden belangrijke stappen gezet, onder meer rond de herziening van de VTS-opleidingen en de update van de VTS-richtlijnen.

Tijdens de halfjaarlijkse IALA-bijeenkomsten worden internationale afspraken gemaakt over Vessel Traffic Services (VTS). Normaal vindt de bijeenkomst één keer per jaar plaats in het IALA-hoofkwartier in Parijs en één keer op een andere locatie. COVID-19 zorgde ervoor dat het dit jaar anders moest. De vergaderingen van de verschillende werkgroepen verliepen volledig online. Tot 5 uur per dag online vergaderen is best intensief en vraagt ook om een andere aanpak om documenten te delen. Doordat deelnemers wereldwijd deelnamen in verschillende tijdzones, hebben velen tot diep in de nacht of vanaf de vroege uren mee vergaderd.

Meer deelnemers

Stefaan Priem, hoofd van de Vlaamse opleiding voor verkeersleiders: “Het VTS-comité was dit jaar aan zijn 49ste editie toe. Er namen 172 deelnemers uit 34 verschillende landen deel. Dat is een absoluut record. Doordat het event dit jaar digitaal plaatsvond, viel de drempel om naar een mogelijk verre bestemming af te reizen weg. Van die 172 deelnemers, waren er bovendien 67 nieuwe. Die nieuwe gezichten en stemmen zorgden voor heel wat nuttige input. We willen er nu alles aan doen om dit ‘vers bloed’ aan boord te houden en de nieuwe deelnemers ook tussen de halfjaarlijkse bijeenkomsten door bij onze werking te betrekken.”

“De resultaten van de vele meetings en presentaties worden verzameld in een rapport, dat eind dit jaar aan de IALA Council wordt voorgelegd. Het document behandelt tal van onderwerpen die van belang zijn voor VTS, zoals een vooruitblik naar de toekomst, een herziening van de standaarden en richtlijnen. Specifiek voor de werkgroep waarin ik zetelde – de werkgroep Training, die instaat voor rekrutering, opleiding en certificering van VTS personeel, werden richtlijn voor VTS-opleidingen herzien. Die aanbevelingen zouden in de toekomst bindend en minder vrijblijvend worden.”

Goed begrip van scheepvaartcijfers is cruciaal om statistieken correct te interpreteren

Op 20 oktober 2020 vieren we voor de derde keer de internationale Dag van de Statistiek. De Verenigde Naties riepen die dag in het leven om te benadrukken hoe belangrijk betrouwbare cijfers en statistieken zijn voor een beredeneerde beleidsvorming. Dat beaamt ook het Beheer- en Exploitatieteam van de Schelderadarketen.
Het Beheer- en Exploitatieteam (BET) is verantwoordelijk voor het operationeel, functioneel en technisch beheer van de systemen van de Schelderadarketen. Het BET houdt heel wat data van scheepsreizen bij. Het is van cruciaal belang dat onderzoekers niet zomaar met die data aan de slag gaan, maar dat ze goed begrijpen hoe de gegevens vergaard zijn, wat hun eventuele beperkingen zijn en welke mogelijkheden ze bieden. Enkel op die manier is een goede interpretatie en zinvolle statistiek mogelijk. Wim Smets, Vlaamse Hoofdbeheerder bij BET: “Onze data worden via verschillende systemen vergaard, waarvan twee primaire databronnen ons Business Intelligence Platform voeden. Enerzijds heb je het Automatic Identification System (AIS) dat de positieberichten van schepen registreert, anderzijds het Informatie Verwerkend Systeem (IVS), dat reisinformatie bevat van de vaarweggebruikers die opgevolgd worden door onze diensten. In het IVS worden ook de gegevens van het Centraal Broker Systeem verwerkt. Die data gaan we vervolgens gebruiken voor projecten, rapportages en studies van Maritieme Dienstverlening en Kust en het Nederlandse Rijkswaterstaat. Daarnaast vragen instanties als het Waterbouwkundig Laboratorium en De Vlaamse Waterweg nv regelmatig data bij ons op.”

Correct interpreteren
Het lastige met statistieken en cijfergegevens is dat ze vaak voor interpretatie vatbaar zijn, weet Wim Smets. “Neem nu bijvoorbeeld de evolutie van het aantal incidenten op de Schelde. Het is duidelijk dat het aantal incidenten met slachtoffers en het aantal ernstige verstoringen van het scheepvaartverkeer sterk verminderd is sinds de inwerkingstelling van de Schelderadarketen in 1991. Maar het is heel moeilijk om de evolutie doorheen de jaren heel concreet te maken. Zo hangt veel af van het soort incidenten. Een bepaald geval kan door de ene persoon als een incident beschouwd en geregistreerd worden, maar door de andere niet. Het is dus van groot belang om goede afspraken te maken over de invoer van data, zodat op alle verkeerscentrales op dezelfde manier omgegaan wordt met het registreren van incidenten. Door de GNA zijn afspraken gemaakt om verschillende interpretaties te vermijden. Bovendien kun je de situatie in Zeebrugge niet vergelijken met pakweg Hansweert. De vaarweg en de scheepvaart zijn er heel verschillend. Er kan al snel heel wat discussie over ontstaan over de cijfers die je aanlevert.”
“Nog zo’n misleidende statistiek is de evolutie in de verdeling zeevaart – binnenvaart. Rond 2011 zien we een duidelijke kentering in de cijfers: er is meer binnenvaart dan zeevaart. Dat lijkt logisch omdat er vanuit het beleid sterk werd ingezet op binnenvaart. Het totale aantal schepen is de jongste twintig jaar gestegen, maar het aantal reizen van zeeschepen is afgenomen. Je zou dus kunnen denken dat er minder getransporteerd wordt over zee. Maar je moet er rekening mee houden dat de tonnages van de schepen steeds groter worden, en dat er dus per schip veel meer getransporteerd wordt. Daar kun je enkel zicht op krijgen als je er de statistieken van de havens bijneemt. Tegelijkertijd zijn ook de cijfers voor de binnenvaart voor interpretatie vatbaar. Het gaat om reizen geregistreerd via het IVS, maar begin jaren 2000 werden nog niet alle verplaatsingen van binnenschepen geregistreerd in dat systeem. Zelfs vandaag is het in een drukke zone als Zandvliet niet haalbaar om alle binnenvaartreizen te registreren in het IVS, soms omvat dit enkel de oversteek van de Schelde of een transport tussen twee kades. Je zou als extra check kunnen kijken naar AIS, maar ook dat systeem is niet honderd procent waterdicht. Een transponder op een schip durft al eens te haperen.”

Op deze kaart werden de gegevens van schepen ontvangen via AIS geplot. Paars toont de afvaarten, groen de opvaarten.


Gegevens combineren
Hoe meer gegevens gecombineerd worden, hoe betrouwbaarder de resultaten zullen zijn, stelt Wim Smets. “Ons AIS genereert gegevens die verzameld worden via transponders op de schepen. Zo’n transponder is een elektronisch apparaat dat om de twee seconden een boodschap uitzendt. Elke dag ontvangen we gemiddeld 12 miljoen AIS-berichten. We beschikken dus over gigantische hoeveelheden data, waar ons serverpark gelukkig voor uitgerust is. AIS-transponders zijn sinds 2005 verplicht voor de zeevaart, maar waren dat voor de binnenvaart pas veel later. Die info moet je meenemen als je de gegevens van beide periodes zou vergelijken. Wij bekijken steeds of we nog andere gegevens kunnen integreren in onze berekeningen. Deze aanvullende gegevens komen niet enkel uit onze eigen databronnen, maar kunnen ook door andere ketenpartners aangeleverd worden.”
“Nu kan het wel eens gebeuren dat er iets mis gaat met zo’n transponder, en dat er foutieve geografische gegevens van een schip worden doorgestuurd. Als je bijvoorbeeld ziet dat een schip in de haven van Zeebrugge ligt en een halfuur later aanmeert in Zuid-Amerika, weet je dat er iets niet in de haak is. Deze filtering gebeurt automatisch. Voor andere data die via AIS worden doorgegeven, is zo’n automatische filtering heel wat moeilijker. Als daar een vreemd resultaat uitkomt, moeten we bekijken hoe dat te verklaren valt. We proberen dit soort fouten zoveel mogelijk actief op te sporen, en zo onze processen te verbeteren.”

Deze grafiek toont het aantal op- en afvaarten in het werkingsgebied van de Schelderadarketen tussen januari 2000 en september 2020. De data werden gegenereerd via het IVS. In 2009 was er een duidelijke terugval van het aantal reizen, te verklaren door de financiële crisis van eind 2008. De ‘dip’ in 2020 valt te verklaren door het feit dat niet het volledige jaar werd meegenomen, maar slechts de periode tot september.

In gesprek met een management assistant

Naar aanleiding van de week van het werkgeluk, zetten we elke dag een ander personeelslid van MDK in de kijker. Vandaag is het de beurt aan Isabelle Vanden Eycken, management assistant in Oostende

“Mijn job biedt veel afwisseling met oog voor innovatie.
De maritieme wereld is zeer boeiend.”

Sinds wanneer werk je voor MDK?
Ik ben in 1999 gestart bij afdeling Kust die toen nog onder de Administratie Waterwegen en Zeewezen viel.

Kan je kort je job omschrijven?
Bij Vloot doe ik de ondersteuning voor het management. In eerste instantie was dit voor de toenmalige algemeen-directeur, Johan Onraedt. Maar dit combineerde ik met de nieuwbouwprojecten onder toeziend oog van Piet Leeuwerck. Nieuwbouw heeft dagelijks te maken met uitdagende projecten. Wij zetten volop in op innovatie, zoals het ontwerpen en bouwen van elektrische vaartuigen, onderzoek naar vaartuigen op waterstof en autonoom varen.

Hoe ben je bij MDK terechtgekomen?
Zoals eerder gezegd, werkte ik al bij afdeling Kust voor MDK bestond.
In februari 2017 was het tijd voor een nieuwe uitdaging en maakte ik de overstap van afdeling Kust naar Vloot. Ik bleef dus wel actief binnen het agentschap.

Wat vind je leuk aan je job?
Mijn job biedt veel afwisseling met oog voor innovatie. De maritieme wereld is zeer boeiend. In mijn huidige functie moet je zelfstandig zijn en in team kunnen werken. Maar moet je ook organisatietalent hebben, flexibel en stressbestendig zijn. Allemaal dingen die me goed liggen!

Heeft corona een impact op je job gehad?
Het grootste verschil is het thuiswerk. Gelukkig kan ik mijn job thuis goed uitvoeren. Dankzij de applicatie Teams kan er online vergaderd worden en zijn er vlotte contacten met de scheepswerven en de collega’s.

Heb je tijdens corona nog contact gehad met je collega’s?
Ondanks de coronacrisis blijft de maritieme sector doorgaan. Wij hebben zowel telefonisch, via e-mail en de vele Teams overleggen contact gehouden. Mijn motto is “Keep up the teamspirit!”.

Hoe zie jij je toekomst bij MDK?
Ik ben tevreden met mijn job en ervaar veel werkplezier. Ik leer nog elke dag bij. Het is leuk werken met een aangename baas die zoveel kennis overdraagt over scheepsbouw. Nieuwe technieken worden onderzocht en toegepast om steeds bij te dragen tot een beter milieu. Ondanks de huidige crisis moet de maritieme sector blijven doorgaan. Als ik bij de nieuwbouwprojecten de evolutie van het ontwerp tot de bouw van een vaartuig volg, kijk ik al uit naar het eindresultaat.

Heb je iets geleerd uit deze periode?
Positief blijven. Het is belangrijk om aandacht te schenken aan de coronamaatregelen om elkaars gezondheid te beschermen en deze veiligheidsmaatregelen goed te blijven opvolgen.

In gesprek met een superintendent

Naar aanleiding van de week van het werkgeluk, zetten we elke dag een ander personeelslid van MDK in de kijker. Vandaag is het de beurt aan Steven Vandevyver, superintendent in Oostende. Schepen moeten varen. En om te varen moeten ze onderhouden worden. Steven is ingenieur en volgt als superintendent in samenwerking met de technische collega’s aan boord en aan de wal verschillende vaartuigen op bij Vloot. Zo kan de bemanning telkens met een gerust hart het water op.

Elke dag leer ik nieuwe zaken bij en daarbovenop kan ik werken met zicht op zee!”

Steven, hoe ben je bij MDK terecht gekomen?
Tijdens een opleiding kwam ik iemand van de technische dienst van Vloot tegen. Zo’n job als superintendent leek me meteen interessant. Mijn echtgenote werkt al verschillende jaren bij Vloot, dus ik had ondertussen ook al een idee hoe de organisatie functioneert.

Wat houdt je functie als superintendent in?
Ik ben verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van de schepen. Ik zorg er dus voor dat ze optimaal ingezet kunnen worden, steeds beschikbaar zijn en dat ook blijven voor de klanten van Vloot. Dat houdt in dat ik het preventief onderhoudssysteem beheer, maar ook de keuringen en certificaten vallen onder mijn bevoegdheid. Elk schip moet trouwens af en toe in een droogdok. Het schip wordt uit het water gehaald voor onderhoudswerken of om aanpassingen uit te voeren. Ik sta in voor het tijdig plannen, organiseren en opvolgen van deze droogdokbeurten. Verder volg ik ook scheepsbouwprojecten op.

Waarom zou je een job als superintendent bij Vloot aanraden?
De job is zeer afwisselend. Ik sta niet alleen in voor verschillende types van vaartuigen met elk hun eigen kenmerken. Soms moet je ook onverwachte problemen snel kunnen oplossen terwijl je aan de andere kant zaken aan de schepen kan verbeteren die dan weer een invloed hebben op langere termijn.

Wat denk je dat de mensen nog niet weten over de functie als superintendent?
Als superintendent draait het niet enkel om technische zaken. Ik word ook regelmatig ’s nacht gebeld, maar dat hoort nu eenmaal bij de job.
De budgettering, mijn administratie op punt zetten tot ondersteuning bij het aanwerven van nieuwe collega’s horen er ook bij.

Waarom sta je ’s morgens met plezier op?
Elke dag leer ik nieuwe zaken bij en daarbovenop kan ik werken met zicht op zee. Wie kan dat zeggen?

Wat moeten de collega’s echt weten over je team?
De superintendents proberen steeds elkaars back-up te zijn. Wanneer we nieuwe zaken oppikken, geven we dit door aan elkaar zodat we blijven leren van elkaar. Ieder heeft ook zijn eigen specialiteit en expertise.

Hoe anders zijn je werkdagen nu vs. pre-corona?
Het grootste verschil is het thuiswerken. Van elke dag op kantoor naar twee keer per week op kantoor is een groot verschil. Ik probeer tijdens de twee dagen dat ik in Oostende ben, zoveel mogelijk aan boord te gaan van de schepen.

Heb je nog contact met je collega’s?
We bellen elkaar regelmatig en op maandag en vrijdag zien we elkaar ook meestal op kantoor.

Wat geeft je moed om te blijven doorgaan nu?
Ondanks Corona blijven de schepen varen en blijft de dienstverlening gewaarborgd. Dat voelt goed.

In gesprek met de chauffeur van onze AG

Naar aanleiding van de week van het werkgeluk, zetten we elke dag een ander personeelslid van MDK in de kijker. Vandaag is het de beurt aan Pierre Bogaerts, chauffeur van onze administrateur-generaal

“Chauffeur zijn, dat moet in je bloed zitten.”

Sinds wanneer werk je voor MDK?
In november 2008 startte ik als chauffeur van de vorige administrateur-generaal. Daarvoor heb ik 15 jaar gewerkt bij een internationale transportfirma en daarvoor nog eens 12 jaar gediend in het Belgisch leger in Duitsland.

Kan je kort je job omschrijven?
Als chauffeur bestaat mijn job er voornamelijk uit om de administrateur-generaal op tijd, maar vooral op een veilige manier naar haar afspraken te brengen. Als we ’s morgens heel vroeg moeten vertrekken, probeer ik ook voor haar een ontbijtje mee te brengen, meestal is dat een croissant of een chocoladekoek. Dankzij mij kan de AG werken tijdens de verplaatsingen. Tussen de ritten door ben ik bezig met het opzoeken van adressen en het plannen van de routes. Ik ben ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de wagen.

Hoe ben je bij MDK terechtgekomen?
Via een vacature die in De Zondag stond. Ik heb hier direct voor gesolliciteerd en hebben ze mij gekozen uit 78 kandidaten.

Wat vind je leuk aan je job?
Het is een zeer afwisselende job. Ik leer veel nieuwe mensen kennen. Je moet dat wel in je bloed hebben, chauffeur zijn, want als chauffeur moet je bereid zijn om heel flexibel om te gaan met je uren. Er kan altijd nog iets wijzigen in de agenda. Het is geen 9 to 5 job. Het contact met de AG verloopt ook optimaal. Aangezien ik meestal de eerste persoon ben waarmee ze in contact komt na soms ook wel een moeilijke vergadering, hoor ik soms wel wat gefoeter. Maar daar kan ik niets over kwijt want vertrouwelijkheid is in mijn job het allerbelangrijkste.

Heeft corona een impact op je job gehad?
Door corona is het normale ritme volledig weg. Er kan weinig tot niets op voorhand gepland worden. De planning loopt van dag tot dag. Door de digitale vergaderingen zijn de verplaatsingen minder dan vroeger, maar bepaalde overleggen zijn fysiek blijven doorgaan, zoals de Directieraad, die toch zeer regelmatig samenkwam om de coronacrisis aan te pakken binnen ons agentschap. Onze AG vindt het ook belangrijk om voeling te hebben met al het personeel, vandaar bezoekt ze regelmatig de verschillende locaties. Maar sinds corona hanteren we strikte voorwaarden op onze operationele werkvloeren en worden niet essentiële personen geweerd, dus ook onze AG. In een normaal jaar doe ik ongeveer 70.000 km, maar ik denk dat we nu maar aan 45.000 km zullen komen.

Heb je tijdens corona nog contact gehad met je collega’s?
Het contact met de collega’s loopt vooral telefonisch. Met de Staf in Brussel hebben we ook een Whatsapp-groep waarmee we met elkaar in contact blijven.

Hoe zie jij je toekomst bij MDK?
Op 1 mei 2023 mag ik na 15 jaar dienst bij MDK met pensioen.
Ik hoop nog tot dan met plezier mijn job als chauffeur te kunnen verder zetten.

Storm Odette

28/09/2020 – 16:00 uur

Interview Steve Timmermans op Focus WTV.
Bekijk hier

28/09/2020 – 2:30 uur

Loodskruispost West is weer actief voor alle schepen.
Loodsen op Afstand (LOA) is stopgezet.

27/09/2020 – 16:40 uur

Loodskruispost West is terug beschikbaar voor SWATH operabele vaartuigen.
Loodsen op Afstand (LOA) is ook nog steeds actief.

27/09/2020 – 15:45 uur

Het veer Oostende vaart weer uit.

27/09/2020 – 10:00 uur

Omwille van de weersomstandigheden starten de veren in Nieuwpoort en Oostende niet op. Updates over de veerdienst vind je terug op:
http://www.welkombijvloot.be/locaties-veerdiensten

26/09/2020 – 17:00 uur

Interview Steve Timmermans op Focus WTV.
Bekijk vanaf minuut -1:08

26/09/2020 – 14:45 uur

Er is schade vastgesteld aan de Vloot steiger in Oostende.
De aannemer voert de nodige herstellingen uit.


26/09/2020 – 11:20 uur

De gouverneur van West-Vlaanderen verbiedt met onmiddellijke ingang alle brandingssporten aan de kust. Dit in het belang van ieders veiligheid en om de reddingsdiensten te vrijwaren.

26/09/2020 – 09:30 uur

Omwille van de weersomstandigheden zal het veer in Nieuwpoort niet opgestart worden. Updates over de veerdienst vind je terug op:
http://www.welkombijvloot.be/uurregeling-veerdienst-nieuwpoort

26/09/2020 – 09:05 uur

Wij raden iedereen aan om weg te blijven van de stranden.
De weggewaaide brokstukken van onder andere de strandcabines zorgen voor gevaar.

De Veiligheidscel Blankenberge roept iedereen op om weg te blijven van het strand.

26/09/2020 – 09:00 uur

Interview Charlotte Devriendt op Qmusic.
Beluister hier

26/09/2020 – 08:55 uur

Omwille van de weersomstandigheden zal het veer in Oostende niet opgestart worden. Updates over de veerdienst vind je terug op:
http://www.welkombijvloot.be/uurregeling-veerdienst-oostende

26/09/2020 – 08:30 uur

Storm Odette heeft al heel wat schade aangericht.
Boten in de jachthavens liepen schade op.
Veel strandcabines zijn omgewaaid.

In Blankenberge zijn er twee steigers losgeslagen.
De aannemer, de brandweer en de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR) hebben één steiger terug tegen de palen gekregen. Ze zijn nog druk bezig met de tweede steiger. Daarnaast zullen ze de steigers extra beveiligen voor de getijwerking.

Onze inspecteurs meten momenteel op het terrein de schade op.

25/09/2020 – 19:00 uur

Interview Steve Timmermans op VRT Journaal.
Bekijk vanaf minuut 1:38.

25/09/2020 – 17:45 uur

Het zal nog tot zondag duren vooraleer de wind echt in kracht afneemt.
Tot dan variëren de windsnelheden tussen 7 en 9 Beaufort.
Uitgebreide informatie kan je terugvinden op www.kustweerbericht.be.

25/09/2020 – 17:00 uur

Interview Steve Timmermans op Focus WTV.
Bekijk vanaf minuut -1:48

25/09/2020 – 15:55 uur

Loodskruispost West is voor alles gestaakt. Enkel Loodsen op Afstand (LOA) is nog actief met betrekking tot beloodsingen.

25/09/2020 – 15:30 uur

Veerdienst Oostende is tijdelijk onderbroken.

25/09/2020 – 14:00 uur

Loodsen op Afstand (LOA) wordt op de Radarcentrale Zeebrugge opgestart.

Loodskruispost West is enkel beschikbaar voor SWATH operabele vaartuigen. Jolbeloodsingen zijn vanaf heden gestaakt.

25/09/2020 – 07:25 uur

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA), het Loodswezen en het Nederlands Loodswezen hebben een algeheel afvaartverbod uitgegeven voor alle nog vertrekkende loodsplichtige schepen in het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB) beheersgebied en het Scheldegebied.

24/09/2020 – 16:40 uur

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) bereidt zich voor op de eerste najaarsstorm van 2020. Vanaf vrijdagmiddag zal de wind fel toenemen tot 9Bft uit het Noordwesten op volle zee en aan de kust. Onweer en rukwinden tot 120km/u zijn niet uitgesloten. Er is geen gevaar voor overstroming vanuit zee, de harde wind kan wel schade veroorzaken. Ook de nautische dienstverlening van het agentschap zal wellicht hinder ondervinden.

De storm zal aan de kust golven tot 4 meter veroorzaken. Daarom zullen de staketsels van Blankenberge en Nieuwpoort vanaf vrijdagmiddag 12u afgesloten worden voor het publiek, en dat al zeker tot zondagavond. Ook de havendammen in Oostende zullen afgesloten worden. De veerdiensten van Nieuwpoort (vaart enkel in het weekend) en Oostende zullen hinder ondervinden van het stormweer.

De hoge golven zullen ook hun impact hebben op de stranden. We verwachten dat onze stranden hun werk zullen doen en de kracht van de golven zullen breken. Een minder aangenaam gevolg hiervan is het ontstaan van kliffen. Die zullen na de storm opnieuw geëgaliseerd worden. Door de storm zal wellicht bijkomend zand in de havengeul van Nieuwpoort en Blankenberge terecht komen. Dit zal nadien weggebaggerd worden om zeilers en watersporters maximale toegang tot de jachthavens te geven.

Op sommige plaatsen staan op het strand nog heel wat strandcabines, zeilen, strandstoelen, strandbars,…
Het risico is groot dat deze door de felle wind schade oplopen.

MDK verwacht dat de storm ook een impact zal hebben op de nautische dienstverlening, waaronder de beloodsingen. Op dit ogenblik is het onmogelijk om een inschatting te maken van de werkelijke impact.

In gesprek met een magazijnier

Naar aanleiding van de week van het werkgeluk, zetten we elke dag een ander personeelslid van MDK in de kijker. Vandaag is het de beurt aan Samir Majjaoui, magazijnier in Antwerpen. Samir is sinds februari 2016 werkzaam bij Vloot. Als we met Samir aan de babbel slaan merken we op dat zijn enthousiasme over zijn functie als magazijnier gedurende de jaren alleen maar is toegenomen.

“Er komt zoveel meer bij kijken dan wat je op het eerste zicht zou denken. En dat maakt het net zo boeiend.”

Samir, hoe ben je bij MDK terechtgekomen?
Na 12 jaar als magazijnier bij mijn eerste werkgever vond ik dat het tijd was voor verandering. Op een dag was ik aan het surfen op de website van de VDAB toen ik de vacature van MDK zag. De Vlaamse Overheid als werkgever? Het leek me wel interessant!

Wat houdt je functie in?
Als magazijnier zijn mijn dagen vooral gevuld met het klaarmaken van de bestellingen voor alle schepen met thuishaven Antwerpen en Gent. Ook het aanvullen van het magazijn neemt behoorlijk veel tijd in beslag: aan de hand van een inkooporder plaats ik bestellingen bij verschillende leveranciers en wanneer de bestelde goederen binnenkomen, neem ik ze in ontvangst en kijk ik ze na op kwaliteit en kwantiteit. Er komt ook veel administratie bij kijken zoals de facturatie (het corrigeren van prijzen) en het inventariseren. Ik ben ook back-up voor mijn collega inkoper.

Wat vind je leuk aan je job?
Ik vind het vooral tof dat er zoveel variatie zit in m’n job. Het sociaal contact met de collega’s is ook echt top! Er hangt een goede sfeer en dat doet toch veel. En dan zijn er nog andere voordelen zoals het verlof en de glijdende uren.

Je staat met plezier op?
Ja, inderdaad! En dat komt omdat ik mijn werk graag doe en ik mijn tijd op de werkvloer bij MDK nuttig besteed.

Wat moeten je collega’s echt weten over je job/team/entiteit?
Dat het niet vanzelfsprekend is wat we allemaal doen. Er komt zoveel meer bij kijken dan wat je op het eerste zicht zou denken. En dat maakt het net zo boeiend!

Hoe anders zijn je werkdagen nu vs. pre-corona?
Als magazijnier ben ik nog steeds dagelijks op de werkvloer te vinden. Dus voor mij persoonlijk is er eigenlijk niet zo heel erg veel veranderd. Er zijn natuurlijk wel een pak minder collega’s op de werkvloer dus het sociaal contact valt wat weg. Dat vind ik jammer maar het is nu eenmaal een periode waar we door moeten. Ik heb gelukkig wel nog regelmatig contact met mijn collega’s via telefoon of via de applicatie Teams.

Wat geeft je moed om te blijven doorgaan nu?
Mijn gezin blijft me moed geven en ik ben vooral blij dat we nog gezond zijn, dat blijft het belangrijkste.

Heb je iets geleerd uit deze periode?
Ja: het positieve in het negatieve zien.

Wil je nog iets kwijt aan je collega’s
Hou het veilig, we moeten nog even doorzetten en blijf altijd positief!

In gesprek met een projectingenieur

Naar aanleiding van de week van het werkgeluk, zetten we elke dag een ander personeelslid van MDK in de kijker. Vandaag is het de beurt aan Niels Vanmassenhove, projectingenieur in Oostende.

Je bent van A tot Z verantwoordelijk voor de uitvoering van een project. Als je dan op de werf komt en je ziet het project groeien, dat geeft een enorme voldoening.”

Sinds wanneer werk je voor MDK?
In november 2012 ben ik overgestapt van de baggersector naar een job bij de afdeling Kust.

Kan je kort je job omschrijven?
Als projectingenieur ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van de infrastructuurprojecten binnen de afdeling Kust. Kort samengevat komt het er op neer dat wij van A tot Z verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de projecten. De belangrijkste projecten zijn die binnen het Masterplan Kustveiligheid. Daarnaast zijn wij ook bezig met het onderhoud van de kustjachthavens.

We zijn met zeven projectingenieurs, vier toezichters en drie mensen voor de technische ondersteuning bij het Team Infrastructuur Kust van de afdeling Kust. We werken onderling nauw samen en delen constant kennis en ervaring met elkaar in onze technische cel. Sommige projecten zijn heel complex, zodat we ook heel vaak moeten overleggen met specialisten over juridische aspecten en vergunningen.

Ik werk jaarlijks aan 2 à 3 projecten, maar sommige projecten lopen over verschillende jaren.

Welke projecten heb je op dit moment?
Ik ben momenteel bezig met twee grote projecten:
• De bouw van twee nieuwe kaaimuren en het laatste stuk stormmuur in Blankenberge in het kader van het Masterplan Kustveiligheid .
• De eerste fase van de overstromingsmaatregelen in de haven van Zeebrugge.

Hoe ben je bij MDK terechtgekomen?
Ik werkte hiervoor bij een baggerbedrijf. Via een werknemer van afdeling Kust had ik de vacatures voor projectingenieur vernomen. Ik ben zelf van Bredene en had altijd wel zin in een job aan de kust. Deze job ligt volledig in de lijn van mijn studies en met de interessante arbeidsvoorwaarden was mijn keuze snel gemaakt.

Wat vind je leuk aan je job?
De moeilijke projecten zijn echt wel een uitdaging, omdat het technische luik voor een stuk toch altijd pionierswerk is. Verder is er veel interactie met alle stakeholders, de burgers en andere overheden. Omdat ik ongeveer één keer per week op de werf zelf ga, zie je ook je eigen projecten groeien. Als het project dan uiteindelijk afgerond is, zorgt dit wel voor een voldoening.

Hoe belangrijk is die interactie?
Communicatie met de belanghebbenden is zeer belangrijk. Zo hebben sommige werken een grote impact op de bevolking. Er moeten soms straten of toegangswegen afgesloten worden. Wij proberen de projecten zo te plannen dat er in de zomerperiode niet gewerkt wordt om het toerisme alle kansen te geven. Bij al onze werken zorgen we ook voor een meerwaarde voor de omgeving. Op die manier is het draagvlak bij de bevolking groter.

Heeft corona een impact op je job gehad?
Corona heeft zeker een impact gehad. Het was toch een aanpassing om volledig van thuis uit te werken. De interactie met de collega’s viel toch voor een groot stuk weg. Er was soms toch de nood om fysiek af te spreken, omdat wij ook veel met plannen werken en dat is dus niet zo evident om via een digitale overleg te bespreken.

Hoe zie jij je toekomst bij MDK?
Ik werk graag bij MDK en zeker bij de afdeling Kust. Wij hebben daar zeer toffe collega’s en ook een goede leiding. Mijn werk is nog altijd uitdagend en leuk, dus ik hoop om hier nog lang te mogen werken.

In gesprek met een crewplanner

Naar aanleiding van de week van het werkgeluk, zetten we elke dag een ander personeelslid van MDK in de kijker. Vandaag is het de beurt aan Nynke Bruinsma, crewplanner in Vlissingen.

”Alles goed oplossen geeft mij aan het einde van de dag een voldaan gevoel.”

Nynke, hoe ben je bij MDK terechtgekomen?
Na enkele jaren als stuurman op de grote vaart ben ik me gaan oriënteren naar een baan aan de wal. Crewplanning had altijd al mijn interesse, ook omwille van het contact met de varende collega’s. Toen ik in de lokale krant een advertentie zag staan van Vloot met de functie crewplanner in Vlissingen heb ik geen moment getwijfeld. Na een vlotte sollicitatieprocedure kon ik in 2018 starten als crewplanner!

Hoe ziet jouw dag eruit als crewplanner?
Ik ben verantwoordelijk voor de crewplanning van de redeboten in Vlissingen. Daarnaast verwerk ik veel administratie, plan ik de geneeskundige keuringen in en assisteer ik bij het plannen van trainingen.

Waarom doe je je job graag?
Geen dag is hetzelfde! Een dag met enkel administratieve taken kan in één telefoontje veranderen in een hectische situatie waarbij we alles op alles moeten zetten om de dienstverlening te kunnen garanderen. Alles goed oplossen geeft mij aan het einde van de dag een voldaan gevoel.

Wat weten wij nog niet over uw functie?
Als crewplanner moet je 24/7 bereikbaar zijn. Dat hoort erbij!

Waarom sta je met plezier op?
Ik vind het nog elke dag ontzettend leuk dat ik kan bijdragen aan een goede dienstverlening aan de scheepvaart op de Westerschelde. Daarnaast werk ik in een leuk team. De sfeer zit gewoon goed!

Wat moeten je collega’s echt weten over je job/team/entiteit?
Dat de Westerschelde een heel druk vaargebied is!
Met onze nieuwe geavanceerde redeboten zorgt de bemanning voor een vlotte beloodsing aan de scheepvaart van en naar de grote havens in Vlaanderen.

Hoe anders zijn je werkdagen nu vs. pre-corona?
In principe is er weinig veranderd: ik werk dezelfde hoeveelheid uren en de werkzaamheden zijn ook hetzelfde. Enkel mijn locatie kan wisselen en dat is dan ook het enige verschil met het pre-corona tijdperk.

Waar werk je meestal? Thuis of op de werkvloer?
Momenteel werk ik twee dagen op kantoor en drie dagen thuis. De kantoordagen zijn voor mij erg belangrijk om zo contact te houden met de werkvloer. Personeelszaken kunnen nu eenmaal niet allemaal op afstand worden uitgevoerd. Persoonlijk contact is immers een belangrijke factor van een goede werksfeer. Op kantoor is mijn werkplek zodanig ingericht dat met alle COVID-19 maatregelen rekening gehouden werd.

Heb je nog contact met je collega’s?
Ja. Met mijn administratieve collega’s spreek ik dagelijks via de applicatie Teams en/of telefonisch. Mijn varende collega’s zie ik op kantoor met gepaste afstand en we bellen ook regelmatig.

Wat geeft je moed om te blijven doorgaan nu?
Operationeel gezien is er voor mij niets veranderd. De planning gaat door, de schepen moeten blijven varen, dat heeft de COVID-19 crisis niet veranderd. Mijn werkomgeving is zodanig ingericht dat ik overal en op ieder tijdstip kan inloggen in de systemen om mijn taken uit te voeren en onvoorziene problemen kan oplossen.

Heb je iets geleerd uit deze periode?
Een goede samenwerking is essentieel! Naast een duidelijke taakverdeling is het ook heel prettig dat collega’s elkaar kunnen opvangen door de kennis van elkaars werk. Daardoor kan “een post” ook op afstand moeiteloos blijven functioneren.

Wil je nog iets kwijt aan je collega’s?
Ik ben alle collega’s in Vlissingen heel dankbaar voor hun tomeloze inzet. Vooral tijdens de beginperiode van de COVID-19-crisis was werkelijk alles onzeker, maar toch hebben zij de dienst 100% operationeel gehouden. Daar ben ik erg trots op!

In gesprek met een loodsdienstcoördinator

Naar aanleiding van de week van het werkgeluk, zetten we elke dag een ander personeelslid van MDK in de kijker. Vandaag is het de beurt aan Wim Mannaert, loodsdienstcoördinator in Gent.

“Het is zo’n beetje zoals puzzelen, maar dan in het heel groot. We leggen deze puzzel zorgvuldig want ieder stukje heeft impact op de nautische keten”

Sinds wanneer werk je voor MDK?
Ik ben begonnen bij de Vlaamse overheid op 6 mei 1993 als loodsdienstcoördinator of in het kort lodico. MDK bestond toen nog niet, maar de functie wel.

Kan je kort je job omschrijven?
Als loodsdienstcoördinator sta je in voor de dispatching van het Loodswezen. Je zorgt ervoor dat alle schepen op het juiste moment de juiste loods aan boord krijgen en dat de loods tijdig ter plaatse geraakt. In Gent zijn wij ook het coördinatiecentrum voor alle aanmeldingen voor de loodspost Wandelaar.

Wij werken in continudienst en draaien daarbij diensten van 12 uur.
De dagdienst start om 06:45 tot 19:00 en de nachtdienst start om 18:45 tot 07:00. Op het einde van elke shift is er een kwartiertje voorzien voor de overdracht aan de lodico van de volgende shift

Wij hebben 4 stations, namelijk in Antwerpen, Gent, Vlissingen en Zeebrugge. In Gent en Zeebrugge zijn er 7 lodico’s. In Antwerpen en Vlissingen zijn er 14 lodico’s.

Elk station heeft een teamplanner, ik ben de planner voor Gent.
Het vraagt wel enige flexibiliteit, maar ik kan rekenen op de teamplanner van Antwerpen die mijn taken overneemt als ik met verlof ben en uiteraard ook omgekeerd. In Vlissingen en Zeebrugge is er ook een wisselwerking.

Hoe ben je bij MDK terechtgekomen?
In 1993 ben ik begonnen als vervanging van iemand in loopbaanonderbreking, dat contract is na verloop van tijd een contract van onbepaalde duur geworden. Vervolgens heb ik enkele examens meegedaan en op die manier ben ik statutair ambtenaar geworden.

Wat vind je leuk aan je job?
Vooral de afwisseling. Eigenlijk is het altijd wel ongeveer hetzelfde werk, maar elke dag is toch anders. Je komt steeds in andere situaties terecht. Het is vooral attent blijven en vooruit kijken. Het is zo’n beetje zoals puzzelen, maar dan in het heel groot.We leggen deze puzzel zorgvuldig want ieder stukje heeft impact op de nautische keten.

Heeft corona een impact op je job gehad?
Niet zo heel veel. We zien onze collega lodico’s bij de shiftoverdracht.
Op dat gebied is er niet zo veel veranderd. Wat wel een verschil is, zijn onze administratieve collega’s die van thuis werken. Onze nautisch dienstchef stond altijd paraat voor ons. Hij kwam zo’n 2 dagen per week naar kantoor. Het poetspersoneel is ook blijven komen, maar bij de shiftoverdracht zorgen wij zelf voor het ontsmetten van de werkplek en het apparatuur.

Heb je tijdens corona nog contact gehad met je collega’s?
Het contact met de administratieve collega’s liep vooral telefonisch.
Maar sinds begin september komen er ook terug meer collega’s naar de werkvloer..

Hoe zie jij je toekomst bij MDK?
Ik ben al 27 jaar loodsdienstcoördinator en ik hoop dat nog lang te blijven.
Al moet ik toegeven dat de shiften in continudienst wel iets zwaarder beginnen te wegen dan vroeger.

Voor mij is het de job op mijn lijf geschreven, ook al kan je er niet voor studeren!