vacature functioneel beheerder Schelderadarketen – Vlissingen

De Schelderadarketen (SRK) is een grensoverschrijdend verkeersbegeleidend systeem voor de scheepvaart in het Scheldegebied.
Het Beheer- en Exploitatieteam leidt dit technisch allemaal in goede banen. Als functioneel beheerder heb je een belangrijke rol in de werking van het BET–SRK: je bent de essentiële schakel tussen de gebruikers/stakeholders enerzijds en de techniek anderzijds. De functie wordt uitgeoefend vanuit standplaats Vlissingen (Nederland).

Waar moet ik aan voldoen?

Je hebt een diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid (bv. bachelor) en hebt een sterke interesse in de nautische wereld. Je begrijpt wat een datamodel is, je kan goed werken met de meest courante softwarepakketten en hebt een goede kennis van het Engels.

Hoe solliciteren?

via: https://www.jobpunt.be/vacatures/functioneel-beheerder-beheer-en-exploitatieteam-schelderadarketen-20839 tot uiterlijk zondag 15 maart 2015

www.scheepvaartbegeleiding.be

www. vts-scheldt.be

 

Vacature administratief coördinator voor de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit

MDK is op zoek naar een administratief coördinator voor de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA). Je zal het celhoofd en de nautisch dienstchefs van de GNA in Vlissingen administratief ondersteunen bij de ontwikkeling en de uitbouw van hun specifieke dienstverlening teneinde ertoe bij te dragen tot een geïntegreerd verkeersmanagement in het Scheldegebied.

Solliciteren kan nog tot 7 november 2014.

Meer info over de vacature van administratief coördinator voor de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit

 

Vacatures bij afdeling Kust, VLOOT en Loodswezen

Er zijn op dit moment verschillende vacatures bij MDK. Bij de afdeling Kust zijn ze op zoek naar een hydrograaf coördinator, 3 projectingenieurs team ontwikkeling kust, 3 wachters kust en een studie-ingenieur team ontwikkeling kust. VLOOT heeft vacatures voor schipper, hoofdscheepstechnicus en scheepstechnicus. Bij Loodswezen kan je als loods aan de slag.

Overzicht van de vacatures bij MDK