Minister Crevits zet miljoenste bezoeker kustveren Nieuwpoort en Oostende in de bloemen

Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Hilde Crevits heeft vanmiddag in Nieuwpoort de miljoenste passagier van de havenveren in de bloemetjes gezet. De gelukkige is Rita Despodt die in Leffinge woont en in Nieuwpoort werkt. Vorig jaar werden de nieuwe veerboten in gebruik genomen in Nieuwpoort en Oostende. Van meet af aan bleken ze een succes. Het beeld van de veren die samen met kunstenaar Roger Raveel zijn ontworpen is intussen niet meer weg te denken in Nieuwpoort en Oostende.

 Rita Despodt miljoenste gebruiker kustveren

Rita Despodt werd letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet

Op het havenveer in Oostende tikte de teller vanmiddag af op 635.521 gebruikers terwijl het havenveer in Nieuwpoort na de middag met 364.479 bezoekers de kaap van 1.000.000 passagiers bereikte. Beide veren werden midden 2011 in gebruik genomen. Ze kenden meteen een groot succes. In maart van dit jaar werd het cijfer van een half miljoen gebruikers gehaald, vandaag wordt de kaap van één miljoen gebruikers bereikt.

De veerboten brengen voetgangers en fietsers gratis van de wester- naar de oosteroever en omgekeerd in de havengeulen van Oostende en Nieuwpoort. De veerdiensten hebben niet alleen een mobiliteitsfunctie, maar ook een toeristische functie. Fietsers en voetgangers kunnen zich op een veilige manier van en naar het werk, de school of de winkel verplaatsen. De veerdiensten maken ook een nuttige schakel uit in de Kustfiets- en Kustwandelroutes die de kustgemeenten verbinden.

De drie veren kunnen elk 50 personen en 20 fietsen overzetten. Ze zijn toegankelijk voor andersvaliden. De vaartuigen zijn ruim 15 m lang en 5 m breed. Ze zijn gebouwd in opdracht van dab VLOOT van het agentschap MDK-Maritieme Dienstverlening en Kust. In juni en juli vorig jaar zijn de drie kustveren voor minister Crevits gedoopt : ‘Roger Raveel’, ‘Het Rode Vierkant op Zee’ en ‘De Nieuwe Visie’. De veren zijn ontworpen samen met kunstenaar Roger Raveel, die de siertekeningen voor de scheepsrompen maakte en de vaartuigen tot blikvangers omvormde. De afdeling Kust van MDK bouwde op de oevers in de beide kusthavens de aanmeerinfrastructuren voor de veerboten.

veerboot in Nieuwpoort

De veerboot in Nieuwpoort

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: “De fietsers en de voetgangers hebben vanaf dag één de weg naar de veerboten gevonden. Vandaag halen we de kaap van één miljoen gebruikers en het toeristische seizoen is nog helemaal niet afgelopen. Fietsers en voetgangers ontdekken volop de troeven van de kustveren en ze zijn een absolute troef voor het kusttoerisme. Ze zijn als typisch beeld al niet meer weg te denken in Nieuwpoort en Oostende.”

Vlaams minister Crevits bezoekt zeereddingsdiensten in Oostende

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft vanmiddag in Oostende de zeereddingsdiensten bezocht. De zomermaanden zijn extra drukke maanden voor de diensten die dag en nacht instaan voor de veiligheid op zee. In juli en augustus zijn er alles samen tot nu 86 oproepen voor tussenkomsten geweest. Om tot een betere en ruimere dienstverlening te komen hebben de zeereddingsdiensten onlangs een nieuw samenwerkingsakkoord afgesloten. Dat moet de veiligheid van al wie op zee gaat verhogen.

Hoewel de meeste mensen de zomermaanden associëren met vakantie en ontspanning, zijn het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende en de betrokken reddingsdiensten extra waakzaam. Het MRCC is het eerste meldpunt voor alle incidenten op zee en vanuit het MRCC vertrekt de dispatching naar verschillende partners.

Het Belgische gedeelte van de Noordzee behoort tot de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld. Naast beroepsvaart en visserij is er nog een waaier aan andere functies op zee: energiewinning via windmolens, recreatievaart met zeil- en motorboten, kajaks, zwemmers, duikers, kitesurfers, badgasten enz.

De afgelopen zomer is vergelijkbaar met vorige zomers qua incidenten. Ondanks het minder zonnige weer in juli zijn er toch veel oproepen geregistreerd, dit heeft onder andere te maken met de grotere naambekendheid van het MRCC en de geoptimaliseerde afsprakenregeling rond drenkelingen. In juli ging het om 61 oproepen, in augustus tot nu gaat het om 25 oproepen. De meeste oproepen komen van jachten met motorpech en verdwaalde personen (meestal kleine kinderen) op het strand. Daarnaast zijn er ook oproepen naar aanleiding van zwemmers in nood, man over boord en medische evacuaties.

Het MRCC maakt deel uit van de structuur Kustwacht en naar gelang het soort incident worden verschillende kustwachtpartners opgeroepen voor de verdere afhandeling van het incident.

Twee jaar geleden werd ook een samenwerkingsakkoord ondertekend tussen de Vlaamse overheid, de Intercommunale strandreddingsdienst West-Vlaanderen IKWV en de gouverneur van West-Vlaanderen om de veiligheid van de strandgangers en badgasten aan onze kust te kunnen blijven garanderen.

Nieuw samenwerkingsakkoord

Sinds begin juli 2012 is de reorganisatie van de zeereddingsdienst operationeel. Vanaf nu zijn er 11 reddingsboten (van de overheidsrederij VLOOT uit Oostende, van Ship Support in Nieuwpoort en van de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst in Blankenberge) permanent ter beschikking voor reddingen op zee.

Voorheen was er binnen de Vlaamse overheid sprake van 3 stations, Oostende, Zeebrugge en Nieuwpoort, die enkel bemand waren bij stormwacht. Gezien er al reddingsdiensten actief waren in Nieuwpoort (Ship Support) en in Blankenberge (Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst) werden de middelen van VLOOT gecentraliseerd in Oostende en werd er overgestapt van een reddingsdienst bij stormwacht naar een reddingsdienst die 24/24 inzetbaar is gedurende het hele jaar.

De verdeling in zones is niet expliciet vastgelegd, maar het MRCC beslist over de inzet van de middelen in functie van de aard en de plaats van de calamiteit zelf. Deze reorganisatie verhoogt de veiligheid van onze Noordzee, want er zijn nu altijd reddingseenheden paraat om mensen in nood te helpen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: “De kust heeft enorme toeristische troeven. Veiligheid op het strand en op zee is cruciaal voor iedereen die beroepshalve of recreatief het water op gaat. Vanuit het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum worden alle reddingsacties nauwgezet gecoördineerd. Door het nieuwe samenwerkingsakkoord met twee zeereddingsdiensten uit Nieuwpoort en Blankenberge staan de reddingsdiensten nog meer dan vroeger paraat.”