VLOOT krijgt certificaat ‘Hartveilige Organisatie’

Op 23 oktober heeft VLOOT in Antwerpen een certificaat ‘Hartveilige Organisatie’ ontvangen voor hun inspanningen rond hartveiligheid.

VLOOT krijgt certificaat 'hartveilige organisatie'

VLOOT krijgt certificaat ‘hartveilige organisatie’

In totaal zullen tegen eind oktober 37 defibrillatoren (AED-toestellen) aan boord gezet zijn van VLOOTvaartuigen waarvan er 10 in Antwerpen hun ligplaats hebben.  VLOOT heeft een traditie om preventie hoog in het vaandel te dragen.  VLOOT heeft deze traditie ook rond training.  In het ‘hartveilig project’ hebben VLOOT en het Rode Kruis Vlaanderen deze traditie samen nog versterkt.

Op 23 oktober werd hier even bij stil gestaan en werden allen die betrokken waren bij dit project bedankt, mede in naam van Jacques D’Havé, administrateur-generaal van het agentschap MDK.

Kapt. Siska De Coninck verduidelijkte dat het niet evident was om in volle vakantieperiode deze opleiding op te starten en bedankte dan ook zeer nadrukkelijk alle planners en bemanningen die hier constructief aan meewerkten.  Mevrouw Els Delafortrie, project manager van het hartveiligproject van het Rode Kruis, stelde zeer verheugd vast dat VLOOT een substantiële bijdrage levert om de overlevingskansen van slachtoffers bij hartstilstand te vergroten en tegelijk ook de eerste hulp capaciteit van de bevolking te verhogen.  Naast het plaatsen van de defibrillatoren kregen immers bijna 300 collega’s van VLOOT een speciale opleiding.  Gezien VLOOT hiermee ruimschoots de norm van 10% opleiding heeft overschreden, kregen kapt. Siska De Coninck en kapt. Yves Goossens uit haar handen het certificaat ‘Hartveilige Organisatie’ voor VLOOT uitgereikt.

Algemeen Directeur van VLOOT kapt. Yves Goossens bedankte mevr. Delafortrie specifiek voor de flexibiliteit waarmee het Rode Kruis VLOOT in dit gezamenlijk project is tegemoet gekomen en ook kapt. Siska De Coninck voor haar enthousiasme en inspanningen rond dit project.

Antwerpen en de Schelde zijn zoals hiervoor aangehaald ‘hartveiliger’ geworden maar de ambities van VLOOT in Antwerpen gaan nog verder.  Naast het nieuwe hydrografisch vaartuig HONDIUS, volgt er binnenkort nog de multifunctionele boeienlegger ZEESCHELDE.  Ook met dit schip zal VLOOT grenzen verleggen.  Het is immers de ambitie om op de Schelde een sterke lokale partner te worden rond preventie en training.  Op die manier ka VLOOT een sterke partner worden van de hulpdiensten en brandweerkorpsen langs de Schelde, de provinciediensten die langsheen de Schelde met rampenplannen bezig zijn, de Civiele Bescherming, maar ook van de maritieme scholen die in Antwerpen gevestigd zijn: de Hogere Zeevaartschool, Cenflumarin en het CVO Antwerpen. Het certificaat ‘Hartveilige Organisatie’  is dan ook slechts een eerste maar zeer belangrijke stap naar de toekomst.

Tot slot deelde de heer Peter Verstuyft, directeur van de Koninklijke Belgische Redersvereniging in de dankwoorden.  Hij liet VLOOT toe om dit speciaal moment in het prachtige Redershuis langsheen de Schelde te laten doorgaan en hield er bovendien aan om persoonlijk aanwezig te zijn.  De rondleiding die de VLOOT-collega’s kregen in dit unieke monument werd dan ook sterk gewaardeerd.

Toekomstige zeelui blijven schepen van VLOOT overspoelen

Tijdens het schooljaar 2011-2012 gingen 6596 leerlingdagen door aan boord van VLOOTvaartuigen.

leerlingen aan boord van vaartuig van VLOOT

leerlingen aan boord van vaartuig van VLOOT

Twee derde van deze dagen kaderen in zeegerichte opleidingen.  30% van deze laatste kaderden op hun beurt in de samenwerkingsovereenkomst tussen VLOOT en het KTA Zwijndrecht – Cenflumarin (maritiem TSO).  Het Centrum voor Volwassenenonderwijs te Deurne nam voor haar zeegerichte opleidingen 2% voor haar rekening.  Het aandeel van het Maritiem Instituut Mercator te Oostende (maritiem TSO) bedroeg 9% en dat van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen 5%.   52% van de zeegerichte leerlingdagen aan boord van VLOOTschepen verliep in samenwerking met de VDAB.

De samenwerking met de maritieme instituten en het daaruit volgende aantal leerlingdagen aan boord is sinds 2002 zowat verviervoudigd. Het succes van de campagnes van areyouwaterproof en de maritieme scholen zelf lag hier vanzelfsprekend mee aan de basis.

Zowel vorige week als deze week vaart het Maritiem Instituut Mercator weer met een vaartuig van VLOOT in de haven van Oostende.   De MIM-docenten oefenen met hun leerlingen van het 3e, 4e en 5e jaar TSO dek onder andere de verschillende aan- en afmeermaneuvers.  Ook rond schroefeffecten worden specifieke oefeningen gedaan.  Op dezelfde dagen varen ook andere leerlingen van dezelfde jaren mee met het hydrografisch vaartuig TER STREEP op zee.

Meer foto’s vind je op de website van VLOOT

9de BOOTSHOW CAP°OKAZ NIEUWPOORT

stand van MDK op Cap°Okaz in Nieuwpoort

de stand van MDK op Cap°Okaz in Nieuwpoort

Van 19 tot en met 21 oktober heeft de afdeling KUST een infostand opgezet in de kustjachthaven Nieuwpoort tijdens de 9de editie van de Internationale Bootshow Cap°Okaz.

Door het toenemend succes is deze manifestatie uitgegroeid van een kleinschalige watersportbeurs voor tweedehandsboten en watersportmateriaal tot een volwaardige bootshow met een groot aanbod aan nieuwe schepen. De bootshow maakt sedert enkele jaren een vast onderdeel uit van het evenement Verrassend Maritiem Nieuwpoort waar historische schepen en een oesterbeurs de grote publiekstrekkers zijn. De afdeling KUST bracht er voor de pleziervaarders informatie over de infrastructuur van de kustjachthaven, de nautische publicaties en haar kustweerbericht, de S.A.R. en het M.R.C.C.

De Internationale Bootshow Cap°Okaz kende andermaal een enorme toeloop van bezoekers met uitgesproken maritieme belangstelling.

MDK op CAP°OKAZ

Op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 oktober loopt op de rechteroever in de Jachthaven van Nieuwpoort de Internationale bootshow CAP°OKAZ, die aansluit bij het evenement VERRASSEND MARITIEM NIEUWPOORT aan de Vismijn op de linkeroever. MDK (afd. Kust en ook MRCC) pakt andermaal uit met een stand op Cap°Okaz. Kom mee genieten van het evenement en breng ons een bezoek.

Meer info over Cap°Okaz

Bedanking voor de bemanning van de LILLO

Gezagvoerder André Van Den Bulck en zijn bemanning van de LILLO (bebakeningsvaartuig op de Schelde) kregen een bedanking van de directie, begeleiders en de leerlingen van het Koninklijk Technisch Atheneum Zwijndrecht (Cenflumarin) voor hun doortastend optreden toen het opleidingsvaartuig Tijl stroomopwaarts van Antwerpen even in problemen kwam.

bemanning van LILLO

De bemanning van de LILLO

Op 25 september kreeg de Tijl brandalarm aan boord en de LILLO kwam onmiddellijk te hulp en nam alle opvarenden aan boord. VLOOTcollega’s Gregory Baeyens en Danny Claus stapten ook over op de Tijl en zorgden dat elk verder brandgevaar in de kiem werd gesmoord. De Tijl werd door de LILLO ook veilig aan de oever afgemeerd.

Eén van de opdrachten van de huidige bebakeningsvaartuigen en het binnenkort in Antwerpen arriverende nieuw bebakeningsvaartuig ZEESCHELDE bestaat ook uit het zorgen voor een verhoogde veiligheid op de Schelde.

Speltest Areyouwaterproof

Vandaag was de laatste speltest van de beursspelletjes van Areyouwaterproof. Deze spelletjes zullen door Areyouwaterproof gebruikt worden op evenementen om op die manier meer jongeren warm te maken voor een maritieme opleiding.

Plaats van afspraak was basisschool de Spits in Antwerpen. Om 10 uur deze ochtend zaten een twintigtal kinderen enthousiast te wachten om de vier verschillende spelletjes uit te proberen.

Na elk spelletje werd zeer aandachtig geluisterd naar de opmerkingen en ervaringen van de kinderen. Het is tenslotte de bedoeling dat zij deze spelletjes gaan spelen. Aangezien er maar drie spelletjes volledig ontwikkeld zullen worden, mochten de kinderen ook beslissen welk spelletje moet afvallen.