Veren van VLOOT zetten UMICOREfietsers over

 plechtige ingebruikname van de fietsenstalling

plechtige ingebruikname van de fietsenstalling

Medewerkers van Umicore kunnen met de wagen tot aan het VLOOTveer in Kruibeke rijden, daar parkeren, het veer nemen en vervolgens met de bedrijfsfiets uit de nieuwe fietsenstalling ter hoogte van het veer in Hoboken naar het bedrijf rijden. Zo vermijden ze het traject met de wagen via de Kennedytunnel en de Antwerpse ring. Een samenwerking tussen privé en overheid die het comfort voor de Umicore medewerkers verbetert en bovendien een steentje kan bijdragen aan een vlotte mobiliteit rond de stad Antwerpen.

Umicore kon dit project realiseren dankzij gebundelde krachten bij de Vlaamse overheid via:

  • MDK (de VLOOTveren)
  • W&Z (de steigers en de grond waarop de fietsenstalling is geplaatst)
  • Vlaams Pendelfonds (bevoegdheid minister Hilde Crevits, met begeleiding door de provincie Antwerpen)

Op donderdag 21 februari 2013 hebben de verschillende partners deze samenwerking formeel bekrachtigd met een plechtige ingebruikname van de fietsenstalling. De heer Koen Demesmaeker, senior-vice-president/Umicore Precious Metals Refining, benadrukte in zijn toespraak dat het 125 jaar oude bedrijf intussen het verschil maakt met 100% recyclage van printplaten van pc’s, gsm’s, autokatalysators, batterijen, enzovoort. Op deze manier zijn ze met hun milieuvriendelijke activiteiten uniek geworden in de wereld. De heer Chris Brouwers, diensthoofd Mobiliteit, provincie Antwerpen gaf toelichting rond de link met het Vlaams pendelfonds waaruit financiële steun kwam voor dit project. De heer Yves Goossens, algemeen directeur van VLOOT (MDK), gaf namens de administrateur-generaal van MDK, de heer Jacques D’Havé, duiding bij de rol van VLOOT als rederij gespecialiseerd in vaartuigen binnen een overheidsniche en bij de rol van W&Z als beheerder van de walinfrastructuur voor de veren op de Schelde en van wie de grond is waarop de fietsenstalling staat.

Het groene beleid van Umicore Hoboken, past perfect in het beleid van de Vlaamse overheid en van VLOOT (ISO-14001 certificatie). Alle VLOOTvaartuigen en veren varen op zwavelarme brandstof waardoor minder zwaveldioxides in de lucht geblazen worden. De gratis veerdienst in Hoboken vormt een belangrijke meerwaarde voor het woon-werk en het woon-school verkeer dat 76% inneemt van het totaal gebruik. In 2012 hebben 276.530 personen gebruik gemaakt van het veer in Hoboken, in Hemiksem ongeveer hetzelfde aantal. De aanwezige VLOOTcollega’s hadden dus redenen om trots te zijn op ‘hun veer’.

De feestelijke ingebruikname werd bijgewoond door de Umicoregebruikers van het veer, het Umicore management en het Umicore projectteam dat dit initiatief begeleidde. Ook vertegenwoordigers van W&Z, de provincie en de aanpalende gemeenten en steden (o.a. Koen Kennis, schepen mobiliteit stad Antwerpen, Jos Stassens, burgemeester Kruibeke,  Kathelijne Toen, voorzitter districtscollege Hoboken, …) toonden zich zeer geïnteresseerd in dit initiatief.

Meer foto’s vind je hier.