Oostende voor Anker

oostende voor ankerAfgelopen weekend kreeg het VLOOT-gebouw 1820 bezoekers over de vloer voor hetzij een bezoek aan de infostand van MDK, hetzij voor een bezoek aan de toren. 130 personen deden een Raveelwandeling ten voordele van het Kinderkankerfonds. De Raveelveren transporteerden op zaterdag 4137 en op zondag 4093 personen.

Beelden vindt u hier

Oostende voor Anker

Van 23 tot 26 mei 2013 organiseert Oostende voor Anker het grootse, jaarlijkse watererfgoed festival van de Noordzeekusten. Het brengt authentieke schepen en hun bezielers samen. En zet het verleden van de scheepvaart dichter bij een zo ruim mogelijk publiek. Het wordt een feest van vier dagen waar tal van demonstraties, tentoonstellingen, muziek en animatie centraal staan. Het bezoek aan de site en de schepen is van 10u-18u en volledig gratis.

Ook MDK is aanwezig met een stand in het VLOOT-gebouw (Churchillkaai 2), in de voormalige verkeerstoren staat het VLIZ met een boeiende uitleg over de zee en wetenschap. In het VLOOT-gebouw zijn er oa dat weekend ook Raveel-wandelingen (ook nog later in juni), de opbrengst ervan gaat naar het kinderkankerfonds.

Kick off van de Raveelwandelingen

roger raveelTijdens een aantal weekends in mei en juni organiseren de stad Oostende, de gidsenkring Lange Nelle en VLOOT, begeleide ‘Raveelwandelingen’ in het VLOOT-gebouw. Op zaterdag 18 mei 2013 werd het startschot voor dit initiatief gegeven. Het VLOOT-gebouw ademt via talrijke muurschilderingen de sfeer van recent overleden kunstenaar Roger Raveel. De opbrengst van deze wandelingen wordt aan het Kinderkankerfonds geschonken.

Yves Goossens, algemeen directeur van VLOOT, benadrukte in zijn speech de jarenlange samenwerking met de meester, zowel in het gebouw als voor de kustveerdienst. Hij gaf mee hoe de link met het Kinderkankerfonds ontstaan was en hoeveel belang daaraan wordt gehecht. Marleen De Muer, weduwe van de heer Raveel, gaf op een zeer persoonlijke manier de jarenlange en intense band weer die Roger Raveel had met Oostende, het VLOOT-gebouw en de Raveelboten. Hilde Veulemans, schepen van cultuur, nam de speech van minister Hilde Crevits op zich. In haar speech sprak ze haar steun en enthousiasme uit rond dit initiatief. De minister had zich laten vervangen door haar aanwezigheid op het afscheid van eregouverneur André Denys op dat moment.

Burgemeester Jean Vandecasteele, Carlos Alleene (biograaf van de kunstenaar) en Marc Felix (architect van het gebouw en door de kunstenaar ook vereeuwigd in het kunstwerk) sloten aan bij dit moment. Inge Nevejans vertegenwoordigde het Kinderkankerfonds vzw.

Begin dit jaar overleed Roger Raveel op 91-jarige leeftijd. Raveel is één van de belangrijkste na-oorlogse kunstenaars. Hij had een speciale en warme band met de zee. De kunstenaar werkte al sinds eind de jaren tachtig samen met VLOOT. Hij maakte onder meer tal van kleurrijke muurschilderingen in het VLOOT-gebouw en gaf de veerboten, die in Nieuwpoort en Oostende fietsers en voetgangers van de ene oever naar de andere brengen, een naam en een unieke aankleding. Sinds de opstart in 2011 maakten al meer dan 1,5 miljoen mensen gebruik van deze gratis service met de ‘Raveelboten’, waarvan bijna 1 miljoen in Oostende.

Als eerbetoon aan Raveel organiseren de stad Oostende, de gidsenkring Lange Nelle en de Vlaamse overheid via haar rederij VLOOT begeleide bezoeken aan het unieke VLOOT-gebouw, waar ‘de verborgen schatten’ van Roger Raveel te ontdekken zijn. Die geïntegreerde kunstwerken zijn gedurende een aantal weekends in mei en juni uitzonderlijk toegankelijk voor het publiek.

Meer info over de gegidste bezoeken.

 

ZEELEEUW wordt MTAFITI

zeeleeuwOp vrijdag 3 mei 2013 werd de overdracht van het zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig ZEELEEUW formeel ondertekend door de heer Mutua Kilaka, vertegenwoordiger van de republiek Kenia. Het schip opereerde jarenlang op zee voor wetenschappelijk onderzoek. Nu VLOOT en VLIZ het nieuwe onderzoeksschip SIMON STEVIN in gebruik hebben genomen, zal de ZEELEEUW voortaan dienst doen in Kenia.

Begin 2000 werd één van de toenmalige loodsboten omgebouwd tot een onderzoeksvaartuig ter ondersteuning van het zeewetenschappelijk onderzoek, en kreeg de naam ZEELEEUW. Eind 2000 kon de eerste onderzoeksvaart georganiseerd worden. Sindsdien werd het schip ingezet voor wetenschappelijk onderzoek, in het kader van de monitoring van zeevogels en zeezoogdieren, het in kaart brengen van de mariene biodiversiteit rond scheepswrakken en windmolens, het verzamelen van data rond de impact van verontreinigende stoffen op het mariene milieu, maar ook voor monitoringcampagnes op lange termijn die veranderingen in de karakteristieken van het zeewater opvolgen en andere onderzoeken.

De afgelopen periode legde de ZEELEEUW vele zeemijlen af voor het zeewetenschappelijk onderzoek. Er kwamen circa 1100 wetenschappers, technici en duikers aan boord met daarnaast circa 4500 leerlingen en studenten die kennis maakten met haar activiteiten. Daarbovenop volgden evenzo zo’n 4500 jongeren tussen 15 en 18 jaar de ZEELEEUW via verschillende digitale leerprojecten zoals ‘Expeditie ZEELEEUW’ en ‘Planeet Zee’. Na 35 jaar trouwe dienst, eerst als loodsboot en tot in 2012 als onderzoeksschip, was er nood aan een moderner uitgerust schip. Intussen nam de Vlaamse overheid het nieuwe vaartuig SIMON STEVIN in gebruik.

Via het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de voormalige gebruiker van de ZEELEEUW, had de Keniaanse overheid interesse laten blijken om dit vaartuig over te nemen en in Kenia in te zetten voor eigen zeewetenschappelijk onderzoek. Na de gebruikelijke adviesprocedures binnen de Vlaamse overheid bekrachtigde Vlaams minister Hilde Crevits de overdracht van de ZEELEEUW aan Kenia.

De finale ondertekening ging door in het directiegebouw van VLOOT in aanwezigheid van een hoge delegatie uit Kenia en de Keniaanse ambassadeur te Brussel, de voorzitter van de wetenschappelijke commissie van het VLIZ prof. dr. Colin Janssen en de directeur van het VLIZ Jan Mees. Een ruime VLOOTdelegatie sloot net zoals Jacques D’Havé (administrateur-generaal MDK) en ir. Bart Heylbroeck (Belgische vlaggenstaat) evenzo aan.

De ZEELEEUW wordt omgevlagd naar de Keniaanse vlag en zal verder in Oostende voorbereid worden voor de overvaart naar de haven van Mombasa.

Beelden van dit feestelijk moment vindt u hier.

’MTAFITI’ betekent onderzoeker in Swahili.

Havenoverleg

Naar jaarlijkse gewoonte heeft MDK in april een havenoverleg georganiseerd met haar maritieme klanten. Op drie locaties (Zeebrugge, Gent en Antwerpen) heeft MDK uitgebreid uitleg gegeven aan de verschillende actoren uit het havengebeuren.

Volgende onderwerpen kwamen telkens aan bod:

 • Resultaten belanghebbendenenquête
 • Safeseanet
 • Nieuw beloodsingsconcept – ervaring na 9 maanden
 • Operationele onderwerpen
 • Baf op Loodsgelden
 • Optimalisatie Loodswezen

De presentatie van dit havenoverleg is als pdf te downloaden.

Bezoek kunstwerken Raveel en steun Kinderkankerfonds

Stad Oostende, gidsenkring Lange Nelle en VLOOT bieden de unieke kans om tijdens een aantal momenten een begeleid bezoek te brengen aan de ‘verborgen schatten’ van recent overleden kunstenaar Roger Raveel. De opbrengst van deze Raveelwandeling gaat integraal naar het Kinderkankerfonds.

Praktische informatie over de Raveelwandelingen:

Adres: Sir Winston Churchillkaai 2, Oostende

Begeleide rondleidingen:

 • Zaterdag 25 en zondag 26 mei (weekend van Oostende voor Anker) – rondleidingen om 10 uur – 11 uur – 12 uur – 14 uur – 15 uur – 16 uur – 17 uur.
 • Elke zaterdag vanaf 1 juni tot en met 29 juni 2013 – rondleidingen om 10.30 uur – 11.30 uur – 13.30 uur – 14.30 uur – 15.30 uur.

Verplichte inschrijving via het UiTloket van de stad Oostende:

 • telefonisch (059 33 99 00) of per e-mail (uit@oostende.be)
 • aan de balie (UiTloket, Hendrik Serruyslaan 18A, Oostende)
 • openingsuren: van 10.00 uur tot 18.00 uur (maandag tot vrijdag) en 14.00 uur tot 18.00 uur (zaterdag)

Kostprijs (de opbrengst gaat integraal naar het Kinderkankerfonds!):

 • kinderen tot en met 12 jaar: gratis
 • volwassenen: 2 euro per persoon
 • ter plaatse contant te betalen

kunstwerken raveel