Hoe werkt het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC)?

Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC)Iedere kuststaat is internationaal verplicht om een Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) te hebben. Bij ons staat het in Oostende. Het MRCC is hét centrale meldpunt voor alle incidenten op zee, zoals schepen in nood, ongevallen en olieverontreiniging, maar ook recreanten in de problemen. Op het MRCC wordt in shiften gewerkt, 24/7 om de veiligheid op zee en steeds een vlotte afhandeling van incidenten te kunnen garanderen.

Lees alles over de werking van het MRCC

Vaartuig Doel krijgt nieuwe eigenaar

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het licht op groen gezet om definitief afstand te doen van het eigendomsrecht op een oud bebakeningsvaartuig ten voordele van de VZW Bebakeningsschip Doel.  Deze VZW, die het oude bebakeningsschip al in bruikleen heeft, zal hierdoor het vaartuig volwaardig als erfgoed kunnen beheren en beschermen. Vandaag is het schip in Oostende officieel overgedragen.

De ‘DOEL’ is een bebakeningsschip gebouwd in 1952 op de scheepswerven ‘Beliard-Crighton & Co’ in Oostende in opdracht van het toenmalige federale Ministerie van Verkeerswezen.  De Vlaamse overheid is later eigenaar geworden van dit vaartuig.

De ‘DOEL’ werd tien jaar geleden, in 2003,  buiten gebruik gesteld.  In datzelfde jaar kreeg de VZW Behoudsvereniging Bebakeningsschip Doel het vaartuig in bruikleen.  Het schip heeft een stalen romp, waarbij zowel klinknagelverbindingen als aan elkaar gelaste platen werden gebruikt.  De ‘DOEL’ heeft een lengte van 27,90 meter en een breedte van 7,50 meter.  De ‘DOEL’ is al enkele jaren niet meer bruikbaar voor de opdrachten van VLOOT (Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust).  VLOOT dient zich als reder van de Vlaamse overheid te focussen op haar core business, namelijk het inzetten en exploiteren van operationele schepen in functie van de opdrachten die door de Vlaamse regering opgedragen zijn. De nieuwe SWATHS voor het loodswezen en de SIMON STEVIN voor het zeewetenschappelijk onderzoek zijn daar een voorbeeld van. Het beheer van erfgoedschepen behoort niet tot de opdracht van het Agentschap MDK.

De eigendomsoverdracht:

De ‘DOEL’ werd op 19 augustus 2003 in bruikleen gegeven aan voormelde VZW.

Intussen werd de erfgoedwaarde van ‘DOEL’ door een aantal ministeriele besluiten bevestigd.  Er konden echter maar zeer beperkte instandhoudings-, onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan de ‘DOEL’ uitgevoerd worden omdat de beheerspremies in het kader van de beschermingsbesluiten als ‘varend erfgoed’ niet toegekend kunnen worden aan de gemeenschappen en de gewesten.  De Vlaamse overheid bleef juridisch gezien nog eigenaar van het vaartuig. Om het behoud, inclusief subsidiëring via een beheersplan door de VZW mogelijk te maken, bleek een eigendomsoverdracht van dit vaartuig noodzakelijk.

Met het akkoord van Vlaams minister Hilde Crevits om over te gaan tot een onherroepelijke overdracht van de eigendom van de ‘DOEL’, wordt een structurele oplossing gegeven aan het probleem rond het behoud en de subsidiëring van de ‘DOEL’, op basis van het Decreet van 29/3/2002 tot bescherming van varend erfgoed vanuit het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed.

De VZW Behoudsvereniging Bebakeningsschip ‘DOEL’

De VZW bestaat al sinds 2002.  Het behoud van het vaartuig onder de beste voorwaarden is opgenomen in de statutaire doelstellingen van de VZW.  Het vaartuig komt dus terecht in een bestaande en gedragen structuur. De VZW Behoudsvereniging Bebakeningsschip ‘DOEL’ is zodoende een ideale partij om het vaartuig verder te bewaren en te onderhouden.

Ludo Pauwels, secretaris van de VZW Doel : “Wij danken Minister Crevits voor de overdracht van de boeienlegger. Het schip is een pareltje van de scheepsbouwkunst uit het verleden: het is zowel geklonken als gelast. Door zijn vroegere taak als boeienlegger is het schip ook uniek en is daarom zeker het behouden waard. We zullen het schip koesteren en waar we kunnen het publiek er kennis mee laten maken.”

Vlaams minister Hilde Crevits : “De Doel is nu definitief overgedragen en is in goede handen. Dit stuk varend erfgoed gaat niet verloren. De Vlaamse rederij VLOOT gebruikte dit vaartuig al lange tijd niet meer en beschikt over nieuwe schepen om haar taken, zals de veiligheid op zee garanderen, goed uit te voeren. Door deze overdracht staat het vaartuig nog een mooie toekomst te wachten.”

Pierre Petit onderweg

Pierre PetitOp 10 juni 2013 kreeg VLOOT het bericht dat het nieuwe hydrografische vaartuig voor Antwerpen in Vigo ingescheept werd aan boord van de RICKMERS CHENNAI om te vertrekken naar haar nieuwe thuishaven. De PIERRE PETIT zal vermoedelijk donderdag 13 juni 2013 in Antwerpen arriveren.

Na aankomst in de Antwerpse haven, zal de PIERRE PETIT nog niet onmiddellijk op haar maximum capaciteit ingezet worden. Naast testvaarten en familiariseren van de bemanning  zal de nieuwste meetapparatuur aan boord geïnstalleerd worden. Het schip zal dan beschikken over de modernste technologie om hydrografische metingen op de Schelde en in de kustwateren uit te voeren. De verwachtingen zijn dat het vaartuig tegen het einde van de zomer volledig operationeel zal zijn.

De multifunctionele hydrografische catamaran voor de Vlaamse Hydrografie (Afdeling Kust) is gebouwd door de Spaanse werf Rodman Polyships. Het vaartuig meet 23 meter lang en 6,5 meter breed. De maximale snelheid is 22 knopen.

Het vaartuig draagt de naam van kapitein-luitenant Pierre Petit, die in 1885, in opvolging van August Stessels, directeur werd van de hydrografische dienst, inspecteur van de zeevaartscholen en permanent commissaris voor toezicht op de Scheldevaart.

Foto’s van de inscheping vindt u hier.

Strandsuppletie tussen Raversijde en Oostende-centrum

Nog vóór 1 juli worden op het strand tussen Raversijde en Oostende-Centrum voorbereidende werken uitgevoerd voor de grootschalige strandsuppletie die onmiddellijk na de zomervakantie gepland staat.

De afdeling KUST van de Vlaamse overheid (agentschap voor Maritieme Dienst-verlening en Kust) plant grootscheepse werken op het strand tussen Raversijde en Oostende-Centrum. In het kader van de voortgezette uitvoering van het Masterplan Kustveiligheid dat de Vlaamse kust moet beschermen tegen zeer zware stormen, starten kort na de zomervakantie werken voor een grootschalige strandsuppletie waarbij ruim 1,65 miljoen kubieke meter zand op het strand wordt gespoten. Door de daaruit volgende verbreding en verhoging van het strand zal het veiligheidsniveau tegen zeer zware stormen aanzienlijk toenemen.

Nog vóór de zomervakantie wordt al een zinkerleiding gelegd. Deze komt ter hoogte van het Koningspark nabij de Venetiaanse Gaanderijen,  zowat loodrecht op de waterlijn. Het grootste gedeelte van de zinkerleiding, ruim 450 meter zal onder water liggen en dus niet zichtbaar zijn. Het zichtbare deel zal maximaal 30 meter landwaarts van de laagwaterlijn liggen. Het zal geen impact hebben op geplande evenementen en weinig hinder vormen voor strandgebruikers.

Rondom de stalen buizen wordt signalisatie voorzien. Om de veiligheid van de recreanten en badstrandbezoekers te garanderen stemt de afdeling KUST af met de Stad Oostende en haar veiligheids- en reddingsdiensten. Er is ook gerichte communicatie voorzien met de omwonenden en de lokale uitbaters, die men zal informeren over het tijdstip wanneer de leiding wordt aangevoerd en over de verdere planning van de werken.

Wat betreft de eigenlijke suppletiewerken wordt er gemikt op begin september voor de aanleg van de persleiding op het strand en de drijvende leiding op zee voor koppeling van een baggerschip. Medio september zouden de effectieve opspuitingen starten. Een eerste fase zou uitgevoerd worden vanaf het Koningspark tot aan de nieuwe westelijke havendam. Aansluitend wordt in het voorjaar 2014 het strand vanaf het Koningspark richting Mariakerke en Raversijde aangepakt.

Belgische zeiler ontsnapt aan dood in Atlantische Oceaan

Een 50-jarige zeiler uit Sint-Niklaas is afgelopen weekend aan de dood ontsnapt toen hij met zijn boot in de problemen kwam in het midden van de Atlantische Oceaan. Zijn partner maakte het nieuws maandag bekend omdat ze op die manier het Maritiem Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende wil bedanken. Het MRCC, die de reddingsactie organiseerde, bevestigt de feiten.

G.M. was met zijn zeiljacht Jalini op de terugweg van Uruguay naar Europa. Nadat hij een korte pauze had genomen op het kleine eiland Ascension, begon het zeilschap vrijdagavond water te maken. Eigenhandig moest de Belg het binnenstromende water uit zijn boot houden. De man kon wel nog zijn partner A.G. bereiken, die op haar beurt het MRCC op de hoogte bracht.

Omdat het schip zich niet in onze wateren bevond, hebben wij eerst contact opgenomen met de autoriteiten in Afrika en Brazilië omdat het schip zich op de grens bevond. Vanuit Afrika kregen we geen respons en de Brazilianen konden ons niet geruststellen, waardoor we zelf de actie in handen hebben genomen“, aldus kapitien Réjane Gyssens.

Uiteindelijk slaagde het MRCC er in om een Brits vrachtschip te bereiken dat in de buurt was van de Jalini. Dat schip zette meteen koers naar de zeiler. De man kon uiteindelijk zaterdagavond via zijn reddingssloep aan boord worden gehaald van het Britse schip. De Jalini zonk even later.

Mijn partner stelt het relatief goed. Hij is nu op Ascension en wordt dinsdagavond overgevlogen naar huis“, zegt zijn partner. “Dit was een uiterst uitzonderlijke situatie voor het MRCC, maar we hebben onze verantwoordelijkheid genomen“, aldus Gyssens.