Gouverneur en gedeputeerden West-Vlaanderen bezoeken SIMON STEVIN

bezoek gouverneur en deputatie west-vlaanderen aan simon stevinOp maandag 26 augustus 2013 kregen de leden van de bestendige deputatie die de gouverneur van West Vlaanderen bijstaan in de besluitvorming voor provinciale aangelegenheden, de unieke gelegenheid om kennis te maken met het zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN.

Carl Decaluwé, gouverneur en ook voorzitter van de Raad van Bestuur van het VLIZ begeleidde samen met Jan Mees van het VLIZ (gebruiker van het vaartuig), André Cattrijsse (VLIZ) en kapt. Herman Van Driessche, directeur operations VLOOT (reder van het vaartuig) de gedeputeerden Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune, Myriam Vanlerberghe en provinciegriffier Geert Anthierens.

De gezagvoerder Giovanni Terryn en de bemanning zorgden dat de tocht met de SIMON STEVIN vlot en veilig verliep. Tijdens de vaartocht kregen de bezoekers niet alleen een rondleiding aan boord, maar ook een zeer uitgebreide uitleg over de activiteiten. Er werden enkele bodemmonsters genomen en enkele metingen uitgevoerd.

De SIMON STEVIN is de opvolger van het Vlaamse onderzoeksschip Zeeleeuw dat onlangs door de Vlaamse overheid overgedragen werd aan Kenia. De SIMON STEVIN geeft invulling aan de sterke nood aan een modern en goed uitgerust vaartuig, met een geringe diepgang en een vlotte toegang tot de ondiepe kustwateren van de zuidelijke bocht van de Noordzee en aanpalende riviermondingen. Dit hoogtechnologische vaartuig werd eind 2012 in gebruik genomen.

Enkele foto’s van het bezoek.

Voorzitters Kustwacht bezoeken WANDELAAR

WandelaarOp woensdag 21 augustus 2013 brachten Jaak Raes (directeur-generaal Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en federaal voorzitter Beleidsorgaan Kustwacht), Jacques D’Havé (administrateur-generaal van MDK en Vlaams voorzitter Beleidsorgaan Kustwacht) en Carl Decaluwé (gouverneur van West-Vlaanderen en voorzitter Overlegorgaan Kustwacht) een bezoek aan de SWATHs.

De genodigden werden opgewacht en begeleid door kapt. Herman Van Driessche (directeur operations VLOOT). De gezagvoerder Eddy Janssens en zijn bemanning leidden de heen- en terugreis tussen de haven van Oostende en de WANDELAAR aan boord van de WIELINGEN in goede banen. Aan boord van de WANDELAAR verwelkomde kapt. Dennis Brys de groep en gaf tijdens een uitgebreide rondleiding de nodige uitleg.

Het vaartuig ‘WANDELAAR‘ is het beloodsingsstation op zee dat niet alleen de vele bewegingen voor aan- en afvoer van loodsen naar de te beloodsen vaartuigen mogelijk maakt, maar die loodsen daar ook tijdelijk huisvest. Door de heli-winching area en de aanwezigheid van een klein hospitaal is de WANDELAAR ook uitermate geschikt als coördinatie- en opvangplatform voor slachtoffers van scheepsrampen. Deze mogelijkheden vormen belangrijke hulpmiddelen bij de coördinatietaken van de voorzitters van de kustwachtorganen in geval van noodsituaties.

Enkele beelden van het bezoek aan de Wandelaar

 

DEURLOO aangekomen in Oostende!

DEURLOO in OostendeVrijdagavond werd de “DEURLOO”, het nieuwste rededienstvaartuig van VLOOT, overgebracht vanuit Estland. In de loop van het najaar zullen ook nog de zusterschepen “HONTE” en “RAAN” worden afgeleverd door de werf Baltic Workboats.

De nieuwe vaartuigen zullen de uit 1993 daterende “JAN BREYDEL”, “PIETER DECONINCK” en “GUIDO GEZELLE” vervangen.

“DEURLOO”, “HONTE” en “RAAN” zullen samen met de “RAVELINGEN” ingezet worden in Vlissingen (Nederland) om daar beloodsingsopdrachten uit te voeren. Dit betekent dat zij zullen instaan voor het transport van loodsen naar en van zeeschepen die de Schelde op- of afvaren. De rededienstvaartuigen zullen op jaarbasis samen ongeveer 15.000 vaaropdrachten uitvoeren.

Door de toepassing van moderne technologie zal het verbruik van de nieuwe 20 meter lange aluminium vaartuigen lager liggen dan dat van de huidige.  De voortstuwingsmotoren zullen ook gebruikt worden om via alternatoren de aan boord benodigde elektriciteit op te wekken.

De nieuwe generatie rededienstvaartuigen zijn met hun 22 knopen kruissnelheid een stuk sneller dan hun voorgangers. Op het vlak van geluidniveau, klimatologische omstandigheden en verblijfscomfort  werden flinke inspanningen gedaan. De vaartuigen bieden daardoor een degelijke werkplek aan de drie bemanningsleden en de (maximaal) acht passagiers.

Om de verticale bewegingen (g-krachten) die een varend schip maakt minimaal te houden, werd een bijzondere rompconstructie gehanteerd: de boeg werd voorzien van een zogenaamde “wavepiercing”-steven die golven doorklieft en de opwaartse kracht van een aanrollende golf zo grotendeels teniet doet.

Met de “DEURLOO”, “HONTE”, “RAAN” en “RAVELINGEN” beschikt VLOOT Vlissingen voortaan over zelfrichtende rededienstvaartuigen, wat betekent dat ze bij omslaan automatisch terugkeren naar een normale toestand. Dit draagt bij aan de veiligheid en bescherming van de opvarenden.

Enkele beelden van de DEURLOO in Oostende

Vacatures bij afdeling Kust, VLOOT en Loodswezen

Er zijn op dit moment verschillende vacatures bij MDK. Bij de afdeling Kust zijn ze op zoek naar een hydrograaf coördinator, 3 projectingenieurs team ontwikkeling kust, 3 wachters kust en een studie-ingenieur team ontwikkeling kust. VLOOT heeft vacatures voor schipper, hoofdscheepstechnicus en scheepstechnicus. Bij Loodswezen kan je als loods aan de slag.

Overzicht van de vacatures bij MDK

Een boeiend klasspel

een boeiend klasspelDe maritieme wereld is onvoldoende gekend en hier willen we verandering in brengen! We brengen de maritieme wereld naar de klas en dit volledig GRATIS, dankzij de partners van areyouwaterproof.

Areyouwaterproof is een samenwerkingsproject tussen de maritieme onderwijsinstellingen, enkele maritieme partners en de Vlaamse overheid. Samen maken we promotie voor de maritieme opleidingen en beroepen.

Leerlingen van de derde graad lager onderwijs krijgen de kans om kennis te maken met allerlei maritieme aspecten onder de vorm van een klasspel. De leerlingen worden omgetoverd tot kapitein, hoofdwerktuigkundige en matroos, samen zullen ze drie reizen moeten volbrengen. Een Boeiend Klasspel is ontwikkeld door het Centrum Informatieve Spelen, rekening houdend met de LEERDOELSTELLINGEN. Een spelbegeleider zal het klasspel begeleiden en wordt bijgestaan door de leerkracht.Een Boeiend Klasspel neemt ongeveer 2 lesuren in, inclusief een nabespreking. Voor de leerkracht is er een lerarenbijlage voorzien.

Een Boeiend Klasspel wordt GRATIS aangeboden.

Een spelbegeleider zal in het schooljaar 2013-2014 elke dinsdag twee klassen bezoeken, een in de voormiddag en een in de namiddag. Door het beperkte aanbod van spelbegeleidingen in de klas, zullen we helaas niet alle klassen een bezoekje kunnen brengen. Scholen in de omgeving van Antwerpen, Brussel en de kust kunnen ook met de klas op locatie komen op andere dagen.

Veel plezier! En wees gerust: al die willen te kaperen varen, zijn niet per se mannen met baarden.

Inschrijven kan via www.eenboeiendklasspel.be