Ondanks stormwind is loodskruispost Wandelaar blijven functioneren

Aan de loodskruispost Wandelaar werd deze morgen en voormiddag een windkracht gemeten van 8 à 9 Bft met pieken tot 10 Bft uit zuidwestelijke richting. De significante golfhoogte schommelde rond 3,5 meter met uitschieters tot 5 meter. Niettegenstaande deze uitzonderlijke stormomstandigheden diende de beloodsing aan de Wandelaar niet te worden stopgezet. De SWATH vaartuigen konden immers, mede dankzij de expertise van hun bemanning en de inzet van de loodsen, blijven instaan voor het beloodsen van de SWATH operabele schepen. De Vlaamse SWATH beloodsingsvloot heeft deze zware test dus met glans doorstaan, waarbij tevens is aangetoond dat het afschaffen van de dure helikopterbeloodsing wel degelijk opportuun was.
De niet SWATH operabele schepen werden in de mate van het mogelijke geholpen door het geven van loodsen op afstand vanuit de verkeerscentrale Zeebrugge.

De weersomstandigheden zijn inmiddels verbeterd waarbij de windkracht afneemt tot 7 Bft. Zelfs in deze verbeterde weerscondities had de vroegere Vlaamse beloodsingvloot vanwege het gebruik van jollen niet kunnen functioneren.

De investeringen in de nieuwe SWATH beloodsingvaartuigen hebben dus ten volle hun waarde en rendement bewezen. Dit terwijl in de ons omringende Franse, Britse en Nederlandse beloodsingsgebieden, waaronder de loodskruispost Steenbank, de beloodsing noodgedwongen moest worden gestaakt.

Proefvaart MARY MAERSK groot succes

MARY MAERSKZaterdag 19 oktober 2013 ontving MDK samen met alle andere betrokkenen, dankwoorden van de Antwerpse havenschepen Marc Van Peel. De havengemeenschap reageerde opgetogen met de gelukte proefvaart. Ook van MAERSK zelf ontvingen we een bedanking.

Vrijdagavond om 22.07 uur werd zeeloods Wim Pandelaers ter hoogte van de WANDELAAR aan boord gebracht door de tenderswath WESTDIEP, onder het gezag van collega Philippe De Mey.

Ter hoogte van Vlissingen namen loodsen Frank Lunders, Eddy De Laeter en Roelof Breugelmans de beloodsing over en brachten het schip veilig tot haar ligplaats in het Deurganckdok.

Het schip heeft een maximumcapaciteit van 18.000 TEU (twintigvoetsequivalent containers) en had zo’n 15.000 TEU aan boord.

Op zondag 20 oktober 2013 verliet de MARY MAERSK de Antwerpse haven.  De Nederlandse loods die het laatste deel van de afvaart tot de WANDELAAR op zich nam werd afgehaald door de tenderswath WESTDIEP, onder het gezag van collega Wilfried De Waele.  De MARY MAERSK zette vervolgens haar reis verder richting Bremerhaven.

Op maandag 21 oktober ontvingen we van Maersk volgend bericht: “Amidst all the recent activities taking place in the Belgium ports, I would like to express on behalf of Maersk Line our sincere gratitude and recognition to the great work done by you and your teams for and with us. The level of cooperation, creativity and pro-active responsiveness displayed has been ‘first class’ during these special times. As highlight the call of the Mary Maersk, the first 3E call to call Belgium, exemplified our common goals of safety, environmental consciousness and innovation. Again many thanks, which I appreciate is extended to others in your organizations, and wish you all great success.”

 

Opleidingen reanimatie en gebruik AED-toestellen voor alle VLOOT-personeel

opleiding reanimatieOp woensdag 9 oktober, en dus zowat één jaar na de erkenning als “hartveilige organisatie” door het Rode Kruis, werd de voorlopig laatste AED-opleiding voor de VLOOT-walmedewerkers afgerond.

Voor de varende medewerkers volgen nog enkele cursussen zodat ook daar iedereen deze AED-cursus gevolgd heeft. Het einddoel blijft immers elke VLOOT-medewerker de nodige ervaring te laten opdoen, zowel naar reanimatie als het gebruik van AED-toestellen toe.

Emma Maersk in Antwerpen

Emma MaerskHet m/v Emma Maersk, met een capaciteit van 15.500 TEU één der grootste containerschepen ter wereld, vestigde op 11 oktober een nieuw record voor de haven van Antwerpen. Deze megacontainerschepen van Maersk met een lengte van 398 meter en een breedte van 56,55 m hebben reeds meermaals Antwerpen aangelopen.  Voor het eerst kwam echter een dergelijke ULCC  met een diepgang van 15 meter de Schelde opgevaren naar  het Deurganckdok.

De m/v Emma Maersk passeerde om 15 uur het loodsstation Wandelaar. Om 17:15 u was het schip ter hoogte van Vlissingen waar de loodwissel plaats vond en het schip de Schelde opvoer met aan boord zoals voorgeschreven twee bevoegde rivierloodsen. Terwijl één rivierloods de kapitein nautisch adviseert bedient de tweede  de ‘SNMS’ of ‘Schelde Navigator Marginale Schepen’. Met dergelijke geavanceerde nautische hulpmiddelen worden zeer nauwkeurig positie, koers en alle essentiële nautische parameters bepaald voor een veilige en vlotte vaart op de Schelde.

Exact volgens de timing meerde de Emma Maersk om 22:00 uur af aan het Deurganckdok om er 2126 containers te lossen. De volgende dag vertrok het schip reeds terug  om 21:30 uur. Vanaf januari 2014 worden deze megacontainerschepen op regelmatige basis te Antwerpen verwacht.

Succesvolle familiarisatieperiode DEURLOO bijna afgesloten

DEURLOO in actieOp vrijdag 4 oktober werden in Vlissingen, in het bijzijn van kapt. Hans Cleyman (nautisch diensthoofd loodswezen Vlissingen) en ing. Tom Van Beveren (preventieadviseur-coördinator van de Vlaamse Overheid) de laatste voorbereidende tests uitgevoerd met de nieuwe redeboot DEURLOO.

Zo werden er onder meer man-overboord-oefeningen uitgevoerd. Op maandag 7 oktober werd de man-over-boordoefening gedemonstreerd in het bijzijn van de collega’s van het Nederlandse Loodswezen.

Eerstdaags wordt de familiarisatieperiode rond de DEURLOO afgesloten en wordt vanaf dinsdag 8 oktober 2013 dit nieuwe vaartuig stapsgewijs volwaardig ingezet voor de dienstverlening in Vlissingen.

De oude redeboot (die de DEURLOO vanaf dan vervangt) wordt nog bijgehouden als reservevaartuig.

Enkele foto’s van de DEURLOO

Gentse veren als decor voor de Vlaamse misdaadreeks ‘De Ridder’!

opnames 'De ridder'De opnames voor de 2de reeks van de Vlaamse misdaadreeks ‘De Ridder’ zijn gestart en de Gentse veerdienst vormt het decor in één van de afleveringen.

Deze nieuwe misdaadreeks wordt vanaf dit najaar uitgezonden, elke zondag op één. Helena De Ridder (vertolkt door Clara Cleymans) is een ambitieuze openbaar aanklager en voert in deze serie haar eigen strijd voor meer rechtvaardigheid.

Meer foto’s van de opnames

Centrum van Oostende krijgt bescherming tegen superstorm

Vandaag starten in de omgeving van de Venetiaanse Gaanderijen grote  suppletiewerken op het strand voor Oostende-Centrum. Het strand wordt verhoogd en verbreed om Oostende definitief te beschermen tegen een 1000-jarige storm, een zogenaamde Superstorm. De werkzaamheden passen in het Masterplan Kustveiligheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Het gaat om het grootste project uit de voorbije 40 jaar.

In het kader van de uitvoering van het Masterplan Kustveiligheid dat de Vlaamse kust moet beschermen tegen zeer zware stormen, start vandaag een grootschalige strandsuppletie. Er wordt ruim 1,65 miljoen kubieke meter zand op het strand van Oostende gespoten. Door de daaruit volgende verbreding en verhoging van het strand zal het veiligheidsniveau tegen zeer zware stormen aanzienlijk toenemen. Oostende zal voor het eerst in haar bestaan langs de zeezijde beschermd zijn tegen stormen die nog zwaarder zijn dan deze van 1953.

De afdeling KUST van de Vlaamse overheid (agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust) heeft vóór de zomervakantie al een zinkerleiding gelegd ter hoogte van de Venetiaanse Gaanderijen, zowat loodrecht op de waterlijn. 450 meter van die leiding ligt onder water en 30 meter ligt op het strand. In september is op het strand een persleiding aangelegd en op zee een drijvende leiding van 450 meter lang voor koppeling aan een baggerschip. Vandaag start de eigenlijke suppletie, die vanaf de zeedijk duidelijk zichtbaar zal zijn.

De eerste plannen ooit voor de realisatie van een nieuw strand dat Oostende zou beschermen tegen een Superstorm dateren van 1999. Vandaag worden die plannen gerealiseerd”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. “De eerste fase van de werken op het strand wordt uitgevoerd vanaf de Venetiaanse Gaanderijen tot aan de nieuwe westelijke havendam. Aan het Klein Strand wordt niet geraakt maar het bestaande Noodstrand gaat op in het nieuwe bredere en hogere Groeistrand”. 

Het zand voor de strandwerken wordt per schip in zee gehaald op de vergunde winzone Hinderbanken, ruim 40 kilometer voor de kust. Het opspuiten wordt uitgevoerd door de Tijdelijke Vereniging Vlaamse Baaien – Groep DEME & Jan De Nul – vanaf de 122 meter lange en 28 meter brede sleephopperzuiger Breughel.

De suppleties worden telkens uitgevoerd op het tijdstip van hoogwater. Volgens de planning zal de eerste fase voltooid zijn tegen het einde dit jaar. Daarna, in 2014, start de tweede fase in de zone tussen de Venetiaanse Gaanderijen en Mariakerke-Raversijde. De totale prijs van de werken bedraagt 15 miljoen euro.

Vlaams minister Crevits : “Met dit project zetten we een belangrijke nieuwe stap in de bescherming van de bewoners van Oostende. Het doel is dat iedereen veilig kan wonen en kan recreëren aan zee. We houden rekening met de klimaatswijziging en door onze stranden te verbreden groeien we mee met de zee.”