Zeebrugge – Sanering Oude Vissershaven voltooid

Op donderdag 27 februari is in de dokken van de Oude Vissershaven in Zeebrugge de sanering van de bodem afgewerkt. Zowel de relatief recente bovenlaag als de historisch vervuilde onderlaag zijn aangepakt. Alle vaartuigen kunnen nu opnieuw hun ligplaats innemen. In de toekomst kan men er ook zonder bezwaren weer onderhoudsbaggerwerken uitvoeren.

De Oude Vissershaven van Zeebrugge bestaat uit het Prins Albertdok en het Tijdok. In 1990 kwam een verbod op het uitvoeren van baggerwerken omdat de bodem sterk verontreinigd was. De vervuiling is historisch gegroeid door de aanwezigheid van de vissersvloot en enkele scheepswerven.

Baggerwerken om de dokken op diepte te houden zouden pas toegelaten worden na grondige sanering van de vervuilde bodemspecie.

De afdeling KUST van de Vlaamse Overheid (agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust) gaf in 2012 het startsein voor de sanering.

Uit stalen en grondige analyse van de bodemlagen bleek dat de recente bovenlaag niet verontreinigd was. Enkel in de onderlaag was sprake van historisch gegroeide vervuiling. De bovenlaag werd afgeschept en op baggerstortplaatsen in zee gedumpt. De historisch vervuilde bodemlaag werd verwijderd en afgevoerd.

Om de werken mogelijk te maken moesten alle zones volledig vrijgemaakt worden van vaartuigen en steigers. Dank zij de goede samenwerking tussen de afdeling KUST en de talrijke houders van ligplaatsen werden alle zones tijdig vrijgemaakt en zijn de werken vlekkeloos en vlot verlopen.

In december 2012 is in het Tijdok een eerste fase uitgevoerd van de saneringsbaggerwerken. In januari 2014 ging de tweede en laatste fase van start in het Prins Albertdok. De saneringswerken zijn nu voltooid. De kostprijs beloopt ruim 12 miljoen euro.

Door het wegnemen van de verontreiniging zijn er geen bezwaren meer om in de toekomst waar nodig opnieuw normale onderhoudsbaggerwerken uit te voeren.

Table top oefeningen

Table top oefeningenDe gouverneur van West-Vlaanderen organiseerde met zijn federale dienst noodplanning drie table top oefeningen binnen het kader van de afsprakenregeling reddingen aan de kust.

Er werd geoefend met de gemeentes Nieuwpoort, Bredene en Blankenberge. De diverse spelers waren: de brandweerdiensten, de MUG diensten , de lokale politie, een vertegenwoordiger van de scheepvaartpolitie en de alarmcentrales (HCS112, CIC en MIK).

Ook het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum speelde een cruciale rol. De oefening wilde de communicatie uittesten tussen alarmcentrales, de interventiediensten, het CP-OPS (commandopost operaties) en het Maritiem Reddinsg Coordinatiecentrum.

Voor het eerst werd een unieke multidisciplinaire gespreksgroep  van het ASTRID-systeem uitgetest tussen de CP-OPS en het MRCC. Hierdoor wordt VHF 67, ontlast en nog enkel nog gebruikt waarvoor het dient, namelijk: incidentcommunicatie tussen vaartuigen en het MRCC

Oefeningen zijn in de eerste plaats leermomenten en zeer belangrijk als training om noodsituaties de baas te kunnen. In een open communicatie kan nadien gezegd worden waar problemen ervaren werden zodat die kunnen opgelost worden voor reële situaties.

Ook de ZEETIJGER kreeg een nieuw leven

Sleepboot ZEETIJGEROnlangs berichtten we over de inzet van de ZEELEEUW als RV MTAFITI in Kenia. Maar ook de voorganger van de ZEEHOND, de sleepboot ZEETIJGER (niet te verwarren met onze huidige multifunctionele boeienlegger) leidt een nieuw leven als FLAMINGO BAY.

De ZEETIJGER deed dienst als sleepboot van 1956 tot 1994 bij het toenmalige ‘Zeewezen’. Het vaartuig werd in 1994 openbaar verkocht voor 275.000 BEF (= 6.817 EURO) aan de NV Scheepssloperij Bakker uit Brugge. Het werd later doorverkocht aan C.H. Schoonbeek (Amsterdam) die het vaartuig opknapte als ‘diving vessel’. In 1995 vertrok het schip onder Nederlandse vlag naar Sint-Maarten (Caribische Zee). In 2000 werd het doorverkocht aan Flamingo Bay Research Pty Ltd (Australië) die het verbouwde tot onderzoekschip en overbracht naar Sydney in Australië waar het nog steeds rondvaart.

Beelden van de ‘oude’ ZEETIJGER en bemanning vindt u hier.

 

MIRG te gast op het MRCC Oostende

Maritime Incident Response GroupOp maandag 24 februari 2014 was het MIRG te gast op het MRCC Oostende voor een rondleiding en uitleg over de werking van het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum.

MIRG staat voor Maritime Incident Response Group. Het is een Europees project waarbij Britse, Nederlandse,  Franse en Belgische brandweerlieden betrokken zijn. De opzet is om een uitwisselbaar brandbestrijdingsteam paraat te hebben om in te zetten bij incidenten op zee waar brand aan boord van vaartuigen moet bedwongen worden.  Het MIRG team in België bestaat uit 36 personen, geselecteerd uit de brandweerkorpsen van Antwerpen, Beveren en Gent.

Hun ervaringen, skills, gezamenlijke trainingen, afgestemde procedures  en materiaal, specifieke kennis van brandbestrijding aan boord van schepen moeten ertoe bijdragen dat dit gespecialiseerd brandbestrijdingsteam kan ingezet worden bij calamiteiten op zee. Op het MRCC werd kennis genomen van hun interne procedures en wordt er verder gesleuteld aan de samenwerking tussen de twee diensten.

Dubbele veerdienst Langerbrugge tijdens werken aan Meulestedebrug!

veerboot LangerbruggeTijdens de werkzaamheden aan de Meulestedebrug zal, in samenwerking met W&Z, de veerdienst te Langerbrugge van 24 februari tot en met 7 maart op de weekdagen verdubbeld worden van 06u30 tot 18u30.

De veerdienst te Terdonk (slechts een 5 kilometer van Langerbrugge) blijft tijdens de werkzaamheden vanzelfsprekend ook een handig alternatief.

Areyouwaterproof op Doebeurs Leuven

image

Areyouwaterproof staat sinds gisteren met een stand op de Doebeurs in Leuven. Op dit evenement kunnen leerlingen uit het lager onderwijs kennis maken met verschillende beroepen. De nadruk ligt hierbij vooral op het uitproberen en doen.
Areyouwaterproof probeert hier met een aantal eenvoudige spelletjes kinderen warm te maken voor een maritieme opleiding.  De kinderen zijn alvast heel enthousiast.

EMSA bevestigt de voortrekkersrol van Vlaanderen

Voor de tweede maal op rij bevestigt een externe audit de hoge kwaliteit van de dataverwerking bij de afdeling Scheepvaartbegeleiding van het agentschap MDK.

Dit maal ging de audit uit van het Europees Maritiem Veiligheidsagentschap EMSA (European Maritime Safety Agency, met zetel te Lissabon). De opzet van de audit was nagaan of de lidstaten de bepalingen van de Europese richtlijn 2009/17/EC naar behoren volgen. In deze richtlijn zit onder meer de werking van Safeseanet vervat.

EMSA wijst op de trekkersrol die het agentschap MDK vervult bij het verwerken van data vanuit de Vlaamse zeehavens.

Terwijl de Europese richtlijn voornamelijk focust op ‘safety aspecten’  gaan we in Vlaanderen verder en gebruiken we deze gegevens om ook de efficiëntie van de maritieme keten te verbeteren. Dit gebeurt onder meer via het CBS platform (Central Broker System).

Op basis van de afspraken tussen van het agentschap MDK met de vier Vlaamse havenautoriteiten zorgt het CBS voor technische en operationele uitwisseling van gegevens wat niet enkel ten goede komt aan de veiligheid maar ook aan de efficiëntie van het scheepvaartverkeer naar de Vlaamse havens.

“Vlaanderen vervult op dit vlak een trekkersrol”, merkt EMSA op.

Herstellingswerken glooiing havengeul Nieuwpoort

Er wordt een nieuwe glooiing aangelegd aan de oostzijde van de havengeul in Nieuwpoort. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakt voor deze werkzaamheden ruim 3,9 miljoen euro vrij. Het doel is de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren.

De glooiing aan de oostzijde van de havengeul in Nieuwpoort is in slechte staat. Er is nog schade bijgekomen door de Sinterklaasstorm van eind vorig jaar. Het gaat om de volledige zone van het veer tot het oosterstaketsel. Om veiligheidsredenen is de veerdienst tijdelijk stop gezet.

Om de volledige glooiing zo snel mogelijk te herstellen heeft de afdeling Kust van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust een procedure voor dringende herstelling uitgeschreven. Er gaat prioriteit naar het deel van de veerdienst zodat die zo snel mogelijk weer inwoners en toeristen kan overzetten. Voor de volledige uitvoering van de werkzaamheden maakt Vlaams minister Hilde Crevits ruim 3,9 miljoen euro vrij.

Eerder al werd de herstelling van de glooiing, tussen het natuurreservaat en de opstapplaats van het veer in Nieuwpoort uitgevoerd.

Vlaams minister Hilde Crevits : “De werken langs de oostzijde van de havengeul in Nieuwpoort zijn noodzakelijk. Om de veiligheid van iedereen te garanderen en om erosie tegen te gaan over de hele strook van de veerdienst tot het oosterstaketsel, laten we de werken zo snel als mogelijk uitvoeren. Alles wordt in het werk gesteld om ook de veerdienst van zodra het kan weer in gebruik te nemen.”

Belgian Boat Show

Van 8 tot en met 10 en van 14 tot en met 16 februari 2014 staat MDK samen met andere diensten op de Belgian Boat Show in de Flanders Expo in Gent waar we de watersporter willen informeren om de pleziervaart zo veilig en plezierig als mogelijk te houden.

Deze editie zijn er een aantal sprekers van de afdeling Scheepvaartbegeleiding:

  • 08feb – 10.30: Réjane Gyssens over het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum)
  • 16feb – 11.00u: Els Bogaert over VTS (Vessel Traffic Services) in de Schelderegio

www.belgianboatshow.be

EMSA bezoekt afdeling Scheepvaartbegeleiding in Oostende

Bezoek EMSAOp woensdag 05/02/14 was EMSA (European Maritime Safety Agency) op bezoek bij de afdelingszetel van Scheepvaartbegeleiding voor een evaluatie van de bepalingen van de richtlijn nr 2009/17/ec.

De focus ligt op de toepasssing van het Europees maritiem informatienetwerk SafeSeaNet waar de afdeling Scheepvaartbegeleiding voor België optreedt als National Competent Authority, en ook ivm de toepassing van procedures aangaande toevluchtsoorden in het kader van de kustwachtstructuur.