Startsein Radartoren Noord

Op 27 mei heeft Commissaris van de Koning Han Polman het officiële startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe Schelderadartoren op Neeltje Jans. De radartoren is onderdeel van de Schelderadarketen. Hiermee zorgen we voor een nog vlotter en veiliger scheepvaartverkeer in het Scheldegebied.

Met behulp van deze markante 115 meter hoge toren zorgen Rijkswaterstaat en het Vlaamse agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor een nog veiliger en vlotter scheepvaartverkeer van en naar de havens in Nederland en Vlaanderen. Zo’n 40 kilometer uit de Zeeuwse kust ligt een belangrijk ankergebied: de Steenbank. Schepen wachten hier tot ze beloodst worden en toestemming krijgen de Westerschelde op te varen. Hoewel dit gebied nu wel zichtbaar is voor de verkeersleiders bij het Schelde Coördinatie Centrum (SCC) in Vlissingen, voldoen de beelden niet aan de hoge eisen. Bovendien is het lastig om ook kleinere schepen in beeld te krijgen. Door de geavanceerde antenne op de nieuwe radartoren verbetert het zicht aanzienlijk. Het scheepvaartverkeer op de Noordzee en van en naar de havens verloopt daardoor nog veiliger en vlotter. In het najaar van 2015 is de toren klaar voor gebruik.

Tijdens de starhandeling werd door de HID Johan Jacobs dienst Zee en Delta en Jacques D’Havé, commissaris van de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen nogmaals benadrukt.

Vlnr dhr Drs. Johan Jacobs Hoofd Ingenieur Directeur Rijkswaterstaat Dienst Zee en Delta, tevens commissaris van de PC.  Commissaris van de Koning de heer Drs. J.M.M. (Han) Polman, dhr.  Jacques D’Havé, Permanent Commissaris van Toezicht op de Scheldevaart en Administrateur - Generaal van MDK,  en uiterst links burgemeester drs. R.J. (Rob) van der Zwaag

Vlnr dhr Drs. Johan Jacobs Hoofd Ingenieur Directeur Rijkswaterstaat Dienst Zee en Delta, tevens commissaris van de PC. Commissaris van de Koning de heer Drs. J.M.M. (Han) Polman, dhr. Jacques D’Havé, Permanent Commissaris van Toezicht op de Scheldevaart en Administrateur – Generaal van MDK, en uiterst links burgemeester drs. R.J. (Rob) van der Zwaag

Het unieke ontwerp is vormgegeven door Quist Wintermans Architecten en in samenwerking met de Welstandscommissie van gemeente Veere tot stand gekomen. De Commissaris van de Koning omschreef het ontwerp als een ‘landmark’ waar Zeeland trots op mag zijn.

Het projectteam SRK Noord kijkt terug op een geslaagde middag en wil bij deze iedereen bedanken voor hun komst en bijdrage aan deze starthandeling.

Meer info: Website SRK Noord: www.rws.nl/radartorenneeltjejans

MRCC en VLOOT oefenen samen!

Oefening MRCC en VLOOTOp vrijdag 23 mei 2014 sloegen het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum (MRCC – afdeling Scheepvaartbegeleiding) en VLOOT opnieuw de handen in elkaar voor een ruime Search And Rescue-oefening op zee.

Om 13.00 uur werd melding gedaan van een drenkeling die reeds twee uren eerder overboord gevallen was, waarop de ZEEHOND, onder het gezag van Etienne Antierens, en de TUIMELAAR met Mark Vanderwal en zijn team, onmiddellijk uitgestuurd werden. De TUIMELAAR kwam spoedig ter plaatse in het zoekgebied en had ondertussen instructies van het MRCC doorgekregen. Deze instructies werden gegenereerd door het driftmodel dat automatisch berekent, op basis van realtime windmetingen en stroom, in welk gebied het slachtoffer zich bevindt. Na aankomst van de ZEEHOND in het zoekgebied werden de zoekpatronen tussen beide vaartuigen onderling afgestemd en vervolledigden zij hun zoekactie. Hierbij werd de nadruk gelegd op de rol van de On Scene Coordinator (OSC). Deze persoon wordt door het MRCC aangeduid om ter plaatse de coördinatie van de reddingsactie op zich te nemen indien meerdere reddingseenheden deelnemen.

Na de oefening ging een uitgebreide debriefing door in het MRCC, waar zowel de gezagvoerders als collega Emmerson Vandermeersch van het MRCC bij aansloten. Vanuit het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust hadden ook kapt. Réjane Gyssens, Dries Boodts (hoofd en adjunct MRCC – afdeling Scheepvaartbegeleiding), kapt. Siska De Coninck (training officer VLOOT) en kapt. Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT) de oefening gevolgd.

Enkele beelden van de oefening.

Table-top ketenwerkingoefening – Nehalennia

oefening ketenwerking

oefening ketenwerking


Tijdens een overleg eind 2013 met de commissarissen van de Permanente Commissie heeft het havenbedrijf Antwerpen een pleidooi gehouden voor een geïntegreerd management van het scheepvaartverkeer in het havengebied en op de rivier. Dit naar aanleiding van de toenemende schaalvergroting in de haven en het complexer wordende verkeersbeeld in de haven en op het Scheldegebied, in het bijzonder de korte termijn verhuizing van MSC-terminal naar Deurganckdok en de opstart van de P3 alliantie. De Permanente Commissie heeft daaropvolgend de opdracht gegeven aan de SDV om in overleg met het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) opties uit te werken om tot geïntegreerde verkeersmanagement te komen.

In de afgelopen maanden is in samenspraak met de betrokken ketenpartners een eerste kwalitatieve analyse uitgevoerd waaruit de behoefte is ontstaan om middels een table-top oefening ‘Nehalennia’ te komen tot een basis voor verbeterde samenwerking/communicatie en een opstap te vormen voor een volgende stap (groeimodel). Een table-top oefening is een methodiek die deelnemers van de oefening inzicht en overzicht in de problematiek van het verkeersmanagement in het Scheldegebied. De doelstelling van de oefening is om een eerste aanzet te geven tot verfijning en bevestiging van operationele werkafspraken en verbeterpunten te benoemen in de optimalisatie van de ketensamenwerking in het Schelde Estuarium. Het was een geslaagde oefening waarbij de ketenpartners constructief hebben samengewerkt.

Scheepvaartbegeleiding: afronding basisopleiding VTS-operator

Uitreiking van de certficaten aan Günther Reyns, Nick Claeys en Lennard Van Oosten in aanwezigheid van adm-generaal Jacques D'havé, afdelingshoofd Nadia Bos en hoofd opleidingen Stefaan Priem

Uitreiking van de certficaten aan Günther Reyns, Nick Claeys en Lennard Van Oosten in aanwezigheid van administrateur-generaal kapt. Jacques D’Havé, afdelingshoofd ir. Nadia Bos en hoofd opleidingen Stefaan Priem

Op 12 mei 2014 legden vier verkeersleiders in opleiding met succes de laatste module af van hun basisopleiding VTS-operator. Op 22 mei ontvingen Günther Reyns, Lennard Van Oosten, Nick Clayes en Kaat Vanherck (niet op de foto) hun basiscertificaat, in aanwezigheid van de administrateur-generaal MDK Jacques D’Havé, afdelingshoofd Scheepvaartbegeleiding Nadia Bos en hoofd opleidingen Stefaan Priem. De komende maanden werken zij verder hun regio-opleiding af om daarna ingezet te worde in verkeerscentrale Zandvliet en Uitkijk Zelzate.

ISM- en ISO 9k-audits geven VLOOT nieuwe duw vooruit

Audit TER STREEP vervolledigt kwaliteitsplaatje van Vlaamse hydrografie

Op dinsdag 13 mei 2014 rondde extern auditor Wim De Cleyn een tussentijdse ISO 9k-audit af. Deze audit nam enkele dagen in beslag en ook nu werden vele collega’s en de directie onderworpen aan tal van vragen. De auditor nam zowel de locaties Vlissingen, Antwerpen als Oostende onder de loep. Ook het hydrografisch schip TER STREEP, dat samen met de Vlaamse hydrografie wordt ingezet, de tenderswath WESTERSCHELDE en het betonningsvaartuig ZEESCHELDE werden deze keer nadrukkelijk geaudit. Aan de wal ging de focus vooral naar personeelsmanagement en opleidingen, crew planning, logistiek en inkoop, de technische dienst en operations. De directie en SHEQ bleven vanzelfsprekend niet buiten schot. Er werd 1 verbeterpunt vastgesteld dat ondertussen wordt aangepakt door de nog iets verdere uitrol van de VLOOTwebwinkel.

Eerder ging een ISM-audit door aan boord van loodsboot 7, waar het safety management certificate werd vernieuwd. Gezagvoerder Franky Pots en zijn team werden er geaudit door ir. Davy Vandecasteele van Bureau Veritas. Daar bracht de audit enkele verbeterpunten aan het licht, die ondertussen opgenomen werden en waardoor deze 36 jaar oude loodsboot opnieuw kan uitkijken naar de volgende ISM-audit binnen een tweetal jaar.

Nu de TER STREEP, via de externe audit bij VLOOT, grondig geaudit werd en er geen opmerkingen geformuleerd werden is het duidelijk dat de hydrografische dienstverlening in de schoot van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust haar kwaliteitsbewaking duidelijk steeds verder succesvol opvoert. De collega’s van de Vlaamse hydrografie behaalden met hun afdeling (afdeling Kust) eerder dit jaar voor het eerst hun ISO 9k-certificaat.

Achter de schermen van de VLOOT-reddingsdienst!

ReddingsdienstTijdens het Oostende voor Anker-weekend, staat op 31 mei en 1 juni 2014 bij VLOOT de zeereddingsdienst centraal.  Kinderen tussen 10 en 16 jaar kunnen meevaren met een volledig uitgeruste reddingsboot.

De VLOOT-reddingsdienst bestaat uit 13 professionelen die 365 dagen per jaar klaar staan om onmiddellijk uit te rukken. Er zijn twee dedicated vaartuigen en zelfs een sleepboot ter beschikking om ook met zware storm te gaan redden. Op het moment dat het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum (MRCC) in Oostende VLOOT oproept, kunnen de zeeredders in minder dan vijf minuten uitvaren. Hun speciale pakken waarborgen hun veiligheid in de meest extreme weersomstandigheden dankzij de ingebouwde PLB (Personal Locator Beacon), multifunctionele strobe lights en reddingsvesten.

De zeeredders krijgen een goede aansturing vanuit de wal, maar zij voeren zelf, on scene, de reddingsacties op een professionele manier uit. Om goed voorbereid te zijn, oefenen de redders dagelijks op zee.

Maak uitgebreid kennis met alle facetten van deze belangrijke dienstverlening tijdens het weekend van Oostende voor Anker.

Meer info over het programma.

School uit Sint Niklaas stelt zeeproject voor!

Planeet ZeeOp vrijdag 9 mei 2014 voer het onderzoeksschip SIMON STEVIN de haven van Oostende binnen na een heuse zee-expeditie met een klas van het Berkenboom Humaniora uit Sint Niklaas die het e-learning project ‘Planeet Zee’ van het VLIZ had gewonnen.

De klas werd door VLIZ- en VLOOTcollega’s feestelijk onthaald ter hoogte van het VLOOTgebouw.  De schooldirectie en ouders stonden hen op te wachten om hun belevenissen en wetenschappelijke bevindingen uit eerste hand te vernemen.  Als afsluiter nodigde het VLIZ de studenten, de begeleiders, de ouders, en de VLOOT-collega’s uit voor een hapje en een drankje.

Op de groepsfoto wordt de winnende klas vergezeld door de gezagvoerder van de SIMON STEVIN Giovanni Terryn en zijn bemanning (Norman Daems, Mark Depaepe, Mark Bloes, Peter De Graeve, Gregory Devriendt en Rudy Savels) en hun begeleiders.

Foto’s Planeet Zee

School uit Sint-Niklaas wint Noordzee-expeditie aan boord van de SIMON STEVIN

Simon StevinNegen laatstejaars ASO-leerlingen maken deze week iets unieks mee. Ze gaan aan boord van een echt onderzoeksschip, de SIMON STEVIN, om gedurende vijf dagen de Noordzee, in al zijn facetten te bestuderen. De eer viel te beurt aan de school Berkenboom Humaniora uit Sint-Niklaas die winnaar werd van het educatieve project ‘Planeet Zee’. Tijdens deze editie gaat veel aandacht naar visbestanden en -verplaatsingen, plastiek in de zee en naar het leven rondom de windmolens. Aan boord worden tevens tal van wetenschappelijke activiteiten uitgevoerd.