Grootste onderzoek ooit

Op 20 juni 2014 nam de SIMON STEVIN deel aan het grootste gelijktijdig onderzoek ooit. Ter gelegenheid van ‘Ocean Sampling Day’, een initiatief van het Europese project Micro-B3, werd wereldwijd op 168 plaatsen een waterstaalname gedaan.

Bioloog Jonas Mortelmans van het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) zorgde voor de staalname aan boord van de SIMON STEVIN. Dankzij deze simultane staalnames, kunnen onderzoekers een realistisch beeld scheppen van het mariene microbiële leven op deze planeet. Alle monsters worden op een identieke wijze verwerkt, wat een snapshot en vergelijkbare data oplevert.

de reportage in het vtm nieuws.

bericht op de website van het VLIZ.

Tijdelijke veersteiger Nieuwpoort in gebruik tot einde zomervakantie

De tijdelijke veersteiger in de jachthaven van Nieuwpoort zal nog in gebruik blijven tot het einde van de zomervakantie. Hoewel de werken voor de vernieuwing van de oostelijke glooiing op schema zitten kan de veiligheid voor de wandelaars en fietsers niet gegarandeerd worden.
De tijdelijke steiger blijft enkel toegankelijk voor voetgangers.

Vaartijden:

De veerdienst start om 9u30
Laatste overvaart van Nieuwpoort Centrum naar Natuurreservaat: 19u15
Laatste overvaart van Natuurreservaat naar Nieuwpoort Centrum: 19u40

Het oosterstaketsel en het strand van aan het staketsel tot aan de Idyllelaan blijven eveneens afgesloten voor het publiek.

Succesvolle redding van 6 personen op 15 mijl uit de kust dankzij goed teamwork

wielingenOp zondag 8 juni 2014 kreeg de WIELINGEN een man-over-boord-melding van de MARINA ACE. Één van haar bemanningsleden bevond zich in het water en drie anderen op de kiel van een van de reddingssloepen van het schip. Terwijl de gezagvoerder van de WIELINGEN Kurt Quartier contact nam met het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum (afdeling SCHEEPVAARTBEGELEIDING) voer hij met zijn bemanning (Danny Deneve en Louis De Gheest) ter plaatse. De WIELINGEN voerde tot dat ogenblik beloodsingen uit in de WANDELAAR PILOTAGE AREA. De collega’s Cindy Geentjens en Danny Eerebout van het MRCC coördineerden de actie van de wal uit. Via hen werd ondertussen een helikopter van het 40e Smaldeel opgeroepen.

Eén persoon werd in de noordoosthoek van het ankergebied ten noorden van het beloodsingsgebied uit het water gehaald en ook de drie bemanningsleden die op de kiel van de gekapseisde reddingsboot zaten, werden aan boord genomen. Ze konden er zich afdrogen en opwarmen en wisselden hun natte kleren voor droge overalls van VLOOT.

De Seaking van het 40e Smaldeel kwam ter plaatse en twee Medics werden aan boord van de WIELINGEN gewincht. De vier geredde personen werden onderkoeld bevonden en meegenomen met de Seaking, die vervolgens via de MARINA ACE vloog om twee andere personen medisch te onderzoeken. Het schip had deze laatsten zelf uit het water kunnen halen.

De WIELINGEN bleef ter hoogte van de gekapseisde reddingssloep om de bergers toe te staan haar te lokaliseren. Ze werd in de late namiddag opgesleept naar Nieuwpoort. Vijf van de zes bemanningsleden mochten ’s avonds opnieuw het ziekenhuis verlaten en werden aan boord van hun schip gebracht. Het zesde bemanningslid moest gehecht worden en vervoegde de MARINA ACE later.

Enthousiaste jongeren maken kennis met reddingsdienst tijdens Oostende voor Anker.

reddingsdienst op Oostende voor ankerOp zaterdag 31 mei en zondag 1 juni 2014 stond het VLOOTgebouw en haar toren opnieuw open voor het publiek. Alle bezoekers aan Oostende voor Anker konden op die wijze opnieuw kennis maken met de dienstverlening van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

Nagenoeg 220 bezoekers maakten een vaart met één van de reddingsboten van VLOOT. Ondertussen behaalden kinderen en jongeren een certificaat na het afleggen van enkele speelse en minder speelse reddersproeven. Voorbeelden van opdrachten waren het correct bepalen van de inventaris van een reddingsboot en het leren reanimeren van een slachtoffer. Ook areyouwaterproof reikte veel ‘zeebonkdiploma’s’ uit aan deelnemers van ‘een boeiend klasspel’. Dit is een spel dat speciaal ontwikkeld werd om de maritieme wereld beter bekend te maken bij jongeren en dat tegelijk ook rekening houdt met de leerdoelstellingen.

Anderen kozen dan weer voor een bezoek aan de toren met een prachtig uitzicht op de haven waar enkele partners van VLOOT, de Scheepvaartpolitie, het VLIZ en de FOD Leefmilieu hun diensten voorstelden.

Bijzonder veel bezoekers maakten gebruik van de gratis veerdienst van VLOOT om zich te verplaatsen van en naar het centrum. In totaal maakten tijdens deze vierdaagse bijna 18.000 bezoekers gebruik van de ‘Raveelveerboot’, met pieken van meer dan 400 passagiers per uur.

Sfeerbeelden van Oostende voor Anker

Vlaanderen en provincie West-Vlaanderen werken samen aan onthaal en ontsluiting provinciedomein Raversijde

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits geeft de duinenzone van Raversijde in erfpacht aan de provincie West-Vlaanderen. Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de provincie West-Vlaanderen hebben daarover een overeenkomst bereikt. De bedoeling is onder meer om een betere ontsluiting voor fietsers en voetgangers te realiseren naar de Zeedijk.

Het provinciedomein Raversijde omvat de oorlogsresten van de Duitse verdedigingslinie ‘Atlantikwall’ uit de Tweede Wereldoorlog, de restanten van het historische vissersdorp Walraversijde, het Memoriaal Prins Karel en het natuurpark. In het westelijke deel werden al visserswoningen op getrouwe wijze gereconstrueerd en er kwam een bezoekerscentrum rond de restanten van het vissersdorp Walraversijde. Het natuurpark, gelegen in de oostelijke zone van het domein, wordt momenteel heringericht door de provincie West-Vlaanderen. Wat nog ontbreekt is een vlotte en veilige ontsluiting van het provinciedomein voor fietsers en voetgangers. Dergelijk project kan steun krijgen via het Fietsfonds van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Hilde Crevits en de provincie West-Vlaanderen.

De duinenzone van Raversijde, die deel uitmaakt van een concessie, wordt nu in handen gegeven aan de provincie West-Vlaanderen. Dat maakt een samenwerking tussen het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de Provincie West-Vlaanderen mogelijk.  Er is een intentieovereenkomst gesloten tussen beide partners.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits : “Dankzij deze samenwerking kunnen we samen met de provincie West-Vlaanderen werk maken van de uitbouw van een centrale infrastructuur voor het onthaal van de bezoeker. De bedoeling is ook om op termijn een nieuwe toegang voor fietsers en voetgangers te realiseren naar de Zeedijk. Rechtstreekse bereikbaarheid vanaf de zeedijk zal de toegankelijkheid van het provinciedomein Raversijde verbeteren.”

Gedeputeerde Guido Decorte : “Het provinciebestuur is bijzonder tevreden dat ook minister Crevits deze samenwerking ten volle ondersteunt. Doordat we met beide besturen de handen in elkaar slaan, kunnen we efficiënter werken aan een gezamenlijk doel, namelijk de ontsluiting van het provinciedomein Raversijde aan de kustzijde en het gepaste onthaal voor elke bezoeker.”