Officiële veersteiger Nieuwpoort opnieuw toegankelijk

Vanaf vrijdag 26 september zal de officiële veersteiger, aan de voet van het oosterstaketsel in Nieuwpoort opnieuw toegankelijk zijn voor zowel fietsers als voetgangers. De werken aan de oostelijke glooiing zijn zo goed als afgerond waardoor een veilige toegang tot het veer gegarandeerd kan worden. Het oosterstaketsel zelf blijft uit veiligheidsoverwegingen nog afgesloten tot eind oktober.

Voor meer nieuws over de vaartijden kan men terecht op www.welkombijvloot.be.

Van staal naar PE op het kanaal Gent-Terneuzen

Vervanging boeienOp vrijdag 19 september verving VLOOT de 4 stalen boeien die ze beheert op het kanaal Gent-Terneuzen door kunststof eenheden.

Deze vervanging biedt tal van voordelen, zowel op gebied van operationele efficiëntie, kost en duurzaamheid. Het nieuwe type PE-boei is immers onderhoudsarmer en het kleinere onderhoud kan met een kleiner en dus ecovriendelijker vaartuig gebeuren. Ook schilderwerk wordt vermeden en de inzet van een grote boeienlegger  kan minimaal gehouden worden. PE-boeien hebben daarenboven ook zelf een betere ecoscore dan de stalen voorgangers. Ze zijn lichter (wat ook het manipuleren van de boeien veiliger maakt) en bevatten minder vluchtige organische stoffen, minder afvalstoffen (verfresidu’s) en PE is ook eenvoudig recycleerbaar.

VLOOT realiseert op deze wijze ook een additionele structurele besparing van ca. 20.000 euro per jaar, terwijl ze met de installatie van dit type boei in het Gentse havengebied ook aansluit bij het op de Schelde reeds geïntroduceerde PE-systeem, wat ook het schaalvoordeel groter maakt.

Deze keuze sluit daarenboven ook aan bij de ambities van de Vlaamse Regering inzake duurzaamheid en kostenefficiëntie.

Beelden met de situering van de nieuwe boeien op het kanaal Gent-Terneuzen alsook enkele beelden van de vervanging en plaatsing van de nieuwe boeien

Familiedag VLOOT

Op zaterdag 20 september vond de 3e familiedag van VLOOT plaats ter hoogte van de veerdienst Terdonk (kanaal Gent-Terneuzen).

Reeds vanaf 09u00 gonsde er ter hoogte van de veerdienst bedrijvigheid om alles voor te bereiden en ook de ZEESCHELDE (multifunctionele boeienlegger) en de RAAN (redeboot Vlissingen) legden aan.  Een team van het project Carolus Quinto (www.carolusquinto.be) zette een grote tent op en zou later op de dag instaan voor pannenkoeken en drank.

Om 13u30 kwamen de eerste collega’s, al dan niet vergezeld van familieleden, toe. Er werd meegevaren met de RAAN en de MAURICE MAETERLINCK, velen bezochten ook de ZEESCHELDE en er werd bijgepraat bij wat muziek. Voor de kleinsten had het areyouwaterproof-initiatief (www.areyouwaterproof.be ), waar het agentschap MDK een belangrijke steunpilaar van is, een springkasteel voorzien.

familiedag VLOOTTijdens deze familiedag sloot VLOOT zich ook aan bij het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker. Het gemeentebestuur van Evergem coördineerde tijdens de actiedagen de verkoop van azalea’s in de regio.  Vrijwilligers, waaronder mensen van het Rode Kruis Evergem, hadden op vrijdag reeds heel wat plantjes aan de man gebracht ter hoogte van het veer van Terdonk, terwijl op zaterdag verkocht werd ter hoogte van het veer van Langerbrugge. De aanwezigen op de familiedag gingen ook op hun beurt met een azalea ten voordele van de Vlaamse Liga tegen Kanker naar huis.

Rond 16u30 werd de familiedag afgesloten waarna de 172 aanwezigen, waaronder administrateur-generaal Jacques D’Havé, huiswaarts keerden en de bemanningen en collega’s die alles mogelijk maakten aan het opruimen konden beginnen.

Foto’s familiedag VLOOT

Derde JOINT TECHNICAL FORCES in Oostende

Derde JOINT TECHNICAL FORCES in OostendeOp woensdag 17 en donderdag 18 september vond voor de derde maal een JOINT TECHNICAL FORCES plaats te Oostende. VLOOT bracht opnieuw de hoofden en specialisten van de technische diensten en scheepsbouwafdelingen van de Nederlandse en Duitse rijksrederijen en loodswezens samen.

Deze derde editie werd opnieuw gekenmerkt door een zeer intensieve uitwisseling van knowhow en ervaringen, en focuste nog meer dan in het verleden op innovatie, onderhoudssystematieken, ecologische thema’s zoals emissies en onderwatergeluidsperformanties die belangrijk zijn voor specifieke hydrografische metingen en wetenschappelijk onderzoek.

De groep van 9 bracht op donderdag, begeleid door de specialisten van VLOOT, een bezoek aan de WANDELAAR, die op dat ogenblik, na 3 volle weken op zee, voor enkele uren de haven van Oostende aanliep voor bevoorrading.

De Joint Technical Forces is een initiatief van VLOOT dat ook invulling geeft aan de door de Vlaamse Regering gestelde ambities rond duurzame scheepvaart, permanente innovatie in scheepsbouw, energie-efficientie, het verder vergroenen van de vloot en het actief voeren van een buurlandenbeleid rond het delen en uitdragen van de binnen Vlaanderen en VLOOT opgebouwde expertise en deskundigheid.

Foto’s derde JOINT TECHNICAL FORCES in Oostende

Minister bezoekt ACC

Minister Ben Weyts bezoekt ACCOp woensdag 17 september bracht Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts een bezoek aan het ACC (Antwerp Coordination Center) te Antwerpen.

Hij werd er opgewacht door Administrateur Generaal Jacques D’Havé en enkele medewerkers van het Agentschap MDK en werd rondgeleid op de gemeenschappelijke werkvloer van het ACC en de VTS, twee belangrijke instrumenten die instaan voor veilig en vlot scheepvaartverkeer naar de Antwerpse haven.

 

MDK-actueel 31 staat op de website

MDK-Actueel 31Het septembernummer van de MDK-Actueel is er vers van de pers. De layout is licht gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe huisstijl van de Vlaamse overheid. Wie de MDK-Actueel op papier ontvangt, mag deze elk moment in zijn brievenbus verwachten. De digitale versie is sinds vandaag ook beschikbaar op de website van MDK.

Inhoud:

  • Nieuwe veerboot
  • Doop Castor
  • Noorzeeterminal
  • Speciale transporten
  • Brug Het Wrakhout
  • Zeedijk Wenduine
  • Concessie RYCO
  • Blauwe Loper