Vacature administratief coördinator voor de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit

MDK is op zoek naar een administratief coördinator voor de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA). Je zal het celhoofd en de nautisch dienstchefs van de GNA in Vlissingen administratief ondersteunen bij de ontwikkeling en de uitbouw van hun specifieke dienstverlening teneinde ertoe bij te dragen tot een geïntegreerd verkeersmanagement in het Scheldegebied.

Solliciteren kan nog tot 7 november 2014.

Meer info over de vacature van administratief coördinator voor de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit

 

Communicatie- en marketingteams van havenbedrijf Antwerpen op bezoek op de WANDELAAR

Communicatie- en marketingteams van havenbedrijf Antwerpen op bezoek op de WANDELAAROp 15 oktober bezocht een delegatie van de Antwerpse haven de WANDELAAR. ’s Morgens vertrok ze vroeg vanuit Oostende aan boord van de WESTDIEP, onder het gezag van Ali Gzom. Tony Vuylsteke, Sandra De Canck en Yves Goossens begeleidden hen.

Annik Dirckx, woordvoerster van het havenbedrijf, tweette enkele berichtjes (zie https://twitter.com/annikdirkx) onderweg. De delegatie keerde, na het participeren aan jol- en swathbeloodsingen en een uitgebreide rondleiding aan boord, terug in de namiddag. De interesse en het enthousiasme van de bezoekers, alsook de vele, soms ook kritische en vooral nieuwsgierige vragen, maakten van de WANDELAAR-reis zowel voor de bezoekers als de begeleiders een zowel leerrijk als begeesterend moment.

Foto’s bezoek WANDELAAR.

Havenkapiteindienst en verkeersleiders Antwerpen maken kennis met de SWATH’s

Havenkapiteindienst en verkeersleiders Antwerpen maken kennis met de SWATH’sOnder impuls van Havenkapitein-Commandant Rik Verhaegen en COO Christiaan De Block bracht een delegatie van de afdeling scheepvaartmanagement van het Havenbedrijf Antwerpen een bezoek aan de WANDELAAR.

De interesse was dermate groot dat de delegatie opgesplitst werd in drie groepen die op 6, 8 en 14 oktober 2014 telkens om 7.30 uur inscheepten aan boord van een tenderswath. Ze werden respectievelijk begeleid door de directeur operations Herman Van Driessche, crew planning manager Peter van Langendonck en operations manager kust Kevin Depuydt.

Aan boord kregen de bezoekers niet alleen een rondleiding door de gezagvoerder van de WANDELAAR maar waren ze telkens getuige van real-time beloodsingen. Deze ervaring gaf hen een beter inzicht in de voor de havens zeer belangrijke schakel in de lange maritieme ketting die de zee met Antwerpen verbindt.

Foto’s van de kenninsmaking met de SWATH’s.

Human resources, crewplanning & SHEQ: toponderwerpen tijdens de Joint Forces in Oostende

Joint Forces in OostendeOp woensdag 15 en donderdag 16 oktober 2014 organiseerde VLOOT een ‘Joint Forces’ onder de HR-, crew planning- en SHEQ-managers van de Nederlandse Rijksrederij, de Dienst vlootbeheer van het Nederlandse loodswezen en VLOOT. Een intensieve ervaringsuitwisseling vond plaats in de zetel van VLOOT rond thema’s zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidscultuur, arbeidswetgeving, bemanningsplanning, opleidingen, STCW, risicoanalyses, drug & alcoholbeleid, arbeidsmarktcommunicatie en eindeloopbaanperspectieven. De verschillende beschikbare informaticasystemen die bij de drie rederijen in gebruik zijn, werden toegelicht. Er werden tal van bilaterale vervolgafspraken gemaakt rond specifieke punten. Onder meer omtrent VLOMIS, waar de Rijksrederij ook voor haar werking een belangrijke toepassingsmogelijkheid ziet.

De ‘Joint Forces’ werd geleid door Johan Onraedt (directeur P&O VLOOT). Onze delegatie bestond verder uit Siska De Coninck (training officer-DPC), Ilse Bailleul (SHEQ manager-DPA) en Peter Van Langendonck (crew planning manager). Vanuit MDK nam Tom Van Beveren (veiligheidscoördinator) deel. Van de Rijksrederij nam directeur David van Baarle zelf ook deel aan het grootste deel van het programma, net zoals Yves Goossens.

De ‘Joint Forces’ is een VLOOT-initiatief dat in 2007 voor het eerst is doorgaan. De bedoeling hiervan is om op heel concrete punten de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen overheidsrederijen alsook diensten die de vloten voor loodswezens beheren te stimuleren.

Foto’s van de Joint Forces.

Onderzoeker dr. Rudy Herman bezoekt WANDELAAR

Onderzoeker dr. Rudy Herman bezoekt WANDELAAROp maandag 13 oktober werd dr. Rudy Herman met een aantal genodigden ontvangen aan boord van de WANDELAAR.

Dit bezoek werd door VLOOT georganiseerd als dank voor de zeer goede samenwerking die er met dr. Herman steeds is geweest rond de inzet van de ZEELEEUW en het in 2012 in de vaart gebrachte zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN. Zowel als collega  (vanuit zijn functie bij EWI) als via de Raad van Bestuur van het Vlaams Instituut voor de Zee heeft hij steeds gestreefd naar een optimale samenwerking rond de Vlaamse onderzoeksschepen. Voor dr. Herman was dit bezoek ook een ‘terug zijn op zee’. Hij bracht immers ook zelf jaren van zijn leven door op de oceanen en zat ook maandenlang in de poolgebieden.

Rudy Herman is een mariene bioloog en doctor in de wetenschappen  (specialiteit mariene ecologie). Hij was sinds 1992 de Vlaamse vertegenwoordiger in de Belgische delegatie bij de Algemene Conferentie van UNESCO en de Algemene Vergadering van IOC, waar hij actief de IOC-initiatieven steunde met een focus op Training Through Research en andere innovative capacity building programma’s. Hij was actief betrokken bij de strategieontwikkeling m.b.t. tot Priority Africa en de IODE- en ICAM-programma’s. Zijn bijdrage aan het opstarten van het Belgische UNESCO/IOC kantoor voor de IODE was onmisbaar. Het kantoor opende in 2005 de deuren op de InnovOceansite in Oostende bij het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en kan sindsdien rekenen op jaarlijkse steun van de Vlaamse Regering. Dr. Rudy Herman speelde tevens een grote rol bij het uitbouwen van de IOC-visibiliteit, door via het Flanders Trust Program vele beleidsinitiatieven te steunen waaronder het Ocean Forum en Marine Spatial Planning.

Enkele beelden van zijn bezoek aan de WANDELAAR.

ZEETIJGER EN ZEEHOND trekken voortouw in ultieme publiek-private samenwerking op zee

Zeetijgeer en Zeehond tijdens oefeningOp donderdag 2 oktober 2014 vond ter hoogte van de grens met Nederland, op de Vlakte van de Raan, de EMSA-pollutiebestrijdingsoefening (European Maritime Safety Agency) plaats.

VLOOT zette er, opnieuw in goed partnership met de FOD Leefmilieu, de ZEETIJGER en de ZEEHOND in.Ook de collega’s van de Nederlandse Rijksrederij zetten er hun ARCA in.

Verschillende door EMSA-gecontracteerde privéreders participeerden aan de oefening, die vooral tot doel had om zowel de middelen, bemanningen, als de communicatie en coördinatie uit te testen.

De oefening werd ook door de Afdeling Scheepvaartbegeleiding gevolgd vanuit het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum . De ZEETIJGER en ZEEHOND namen het als lead ships op zich om de drijvende, U-vormige “booms” die de olie moeten vegen en samenbrengen, te slepen. De andere partners stonden met hun eenheden in om de olie op te pompen aan boord van hun vaartuig.

Foto’s van de oefening.

VLOOT neemt deel aan internationale oefening ter hoogte van Calais

ZeetijgerOp maandag 29 en dinsdag 30 september 2014 vond ter hoogte van Calais een grote internationale oefening plaats (Manchex 2014) tussen Cross Griz Nez en Dover Coast Guard waaraan de ZEETIJGER in partnership met de FOD Leefmilieu deelgenomen heeft en kapt. Rejane Gyssens (MRCC – SCHEEPVAARTBEGELEIDING)  als ‘observer’ aanwezig was op de zetel van Cross Griz Nez.

Het oefenscenario bestond uit een aanvaring tussen het passagiersvaartuig ‘Rodin’ en een tanker ter hoogte van Calais, met 500 gekwetsten aan boord van de ‘Rodin’ en een scheur in de romp van de tanker.

Dag 2 stond in het teken van de bestrijding van oliepollutie en het uittesten van de mogelijkheden van Calais als noodhaven voor een vaartuig dat averij heeft opgelopen. De ZEETIJGER werd opgevorderd om een gesimuleerde olievlek te bestrijden. Tijdens de transit werd, onder coördinatie van de FOD Leefmilieu, de dispersanten-unit aan boord opgesteld en terug opgeborgen.

Foto’s van de oefening

11de Nieuwpoort International Boat Show

Op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 oktober 2014 loopt op de rechteroever in de jachthaven van Nieuwpoort de 11de editie van de NIBS-Nieuwpoort International Boat Show (www.NIBS.be).

De beurs voor de pleziervaart is 3000 m² groot en er zijn ruim 200 aangemeerde boten te bezichtigen. De afdeling KUST neemt deel met een infostand over haar projecten in de kustjachthaven.
Download hier je gratis toegangskaart.

Delegatie van de haven van Lomé bezoekt de WANDELAAR

Bezoek delegatie LoméOp dinsdag 30 september 2014 brachten de havendirecteur, de havenkapitein, de technisch directeur, de personeelsdirecteur en het hoofd van de juridische dienst van de grootste haven van Togo een bezoek aan de WANDELAAR.

Ze werden vergezeld door dhr. Antoine Vuylsteke van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.  Aansluitend op de rondleiding door kapt. Kevin Depuydt en dhr. Johan Absillis respectievelijk operations manager kust en scheepstechnicus bij VLOOT, kreeg de delegatie een toelichting over de uiteenlopende opdrachten en dienstverlening van het agentschap in de conference room van de WANDELAAR.  Bij aankomst in de haven van Oostende kreeg het gezelschap nog een korte rondleiding aan boord van de tenderswath.

Het bezoek kaderde in een internationale samenwerking tussen de Togolese en Belgische loodsdiensten en de diensten van het Waterbouwkundig Labo.  Afgelopen zomer kregen de Togolese loodsen reeds een training op de simulator van het WLH en vergezelden ze gedurende een bepaalde periode de kustloodsen tijdens de beloodsing van grote containerschepen.  Het is immers de bedoeling dat de rederij MSC vanaf eind dit jaar met haar grote containerschepen de nieuwe terminal in de haven van Lomé zal aanlopen.  De buitenlandse delegatie was in elk geval zeer geïnteresseerd, zowel in de WANDELAAR en de tenderswaths, als de beloodsingen en het beloodsingsconcept op zich.

Lomé is de hoofdstad van Togo en ligt aan de kust van de Golf van Guinea nabij de Atlantische Oceaan.

Foto’s van het bezoek.