Verruiming ondersteuning binnenscheepvaart door uitbreiding vaarwegmarkering

In opdracht van en in samenwerking met de collega’s van de nv Waterwegen & Zeekanaal zal VLOOT instaan voor het uitzetten van additionele vaarwegmarkering op de Boven-Zeeschelde, stroomopwaarts van de brug van Temse en op de Rupel vanaf de monding tot in Niel. Deze vaarwegmarkering zal dienen om de binnenscheepvaart veiliger en vlotter te laten verlopen.

De multifunctionele boeienlegger ZEESCHELDE zal instaan voor het uitleggen van 20 extra boeien. Er worden vier reserveboeien ter beschikking gehouden. In het Scheldegebied verzekeren nu reeds een negentigtal boeien een veilig en vlot scheepvaartverkeer. Het nieuwe project betekent een belangrijke capaciteitsuitbreiding.

Net zoals voor de andere boeien op de Schelde en het kanaal Gent-Terneuzen, gaat het hier over kunststofeenheden. Deze boeien bieden tal van voordelen, zowel op het gebied van operationele efficiëntie, kost als duurzaamheid. Het nieuwe type PE-boei is onderhoudsarmer dan stalen boeien. Het lokaal onderhoud kan met een kleiner vaartuig ecovriendelijker gebeuren. Schilderwerk wordt vermeden waardoor er minder verfresidu’s in het water terecht komen. Daarnaast hebben PE-boeien een betere ecoscore dan hun stalen voorgangers en zijn ze eenvoudig recycleerbaar.

Het project sluit aan bij de ambities op het gebied van duurzaamheid, het vergroten van de capaciteit en de veiligheid op de Vlaamse waterwegen en de nauwere en meer geïntegreerde samenwerking tussen de diensten binnen de Vlaamse overheid.

Wereldprimeur: grootste schip door een sluis

MSC New York aan de MSC Home terminal in AntwerpenOp dinsdag 9 december met het hoogwater van 5 u meerde de MSC New York (capaciteit 16.000 TEU) veilig af in de Antwerpse Berendrechtsluis. Met een lengte van 399 m en een breedte van 54 m is dit een wereldprimeur.

De MSC New York vaart in een dienst vanuit het Verre Oosten en zal lossen en laden aan de MSC hometerminal in de haven. In Antwerpen worden 3.300 units gelost en 5.000 geladen. Voor de Vlaamse havens is het meteen een dubbelslag want de vorige aanloophaven was Zeebrugge waar op maandag 8 december circa 2.500 containers werden behandeld. Deze aanloop is ook het sluitstuk van een lange reeks voorbereidingen vanwege het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en haar ketenpartners in hun dienstverlening aan de scheepvaart.

Een overzicht: Op 20 augustus ontving de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) te Vlissingen de formele vraag voor de vaart naar Antwerpen van het nieuwe containerschip. Voordien waren er al tal van informele contacten. Meteen werd een uitgebreid onderzoek opgestart door de GNA en het Agentschap MDK. Op basis van de specificaties van de rederij werd een simulatiemodel ontwikkeld door het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout. Hiermee gingen de Vlaamse en Nederlandse loodsen aan de slag. Talrijke simulatievaarten onderzochten de nautische voorwaarden om met een bijna 400 meter lang schip onder diverse omstandigheden veilig in en uit de sluis te manoeuvreren. Een dergelijke situatie had zich immers nog niet voorgedaan. Deze simulatorruns omvatten het varen in variabele situaties zowel naar stroomsterkte als naar windkracht en windrichting bij aanloop en vertrek.

Op basis van de nautisch-technische adviezen van beide loodsdiensten stelde de GNA dan de voorwaarden op voor het sluismanoeuvre.  Deze nautische beheersmaatregelen stellen het tijdstip van aankomst aan de Berendrechtsluis vast (‘stil van hoogwater’), en bepalen tevens de randvoorwaarden (o.a. maximale windkracht, het aantal sleepboten, enz.). De planning voorziet tevens een alternatief scenario indien aan één van deze basisvoorwaarden niet voldaan wordt.

Aan boord van het ‘Ultra Large Container Ship’ zijn twee loodsen: de ‘bedienende loods’ die de nautische adviezen geeft en zijn collega die de ‘portable pilot unit’ bedient. De portable pilot unit is, een uiterst gesofisticeerd plaatsbepalingssysteem dat onafhankelijk van de apparatuur aan boord, gegevens zoals koers, positie, voorligging enz. verstrekt bij de vaart op de Schelde gebruiken de loodsen de weersvoorspellingen van het OMS (oceanografisch meteorologisch station). Ze worden verder bijgestaan door collega’s in het ACC (Antwerps Coördinatiecentrum), de VTS en de verkeersleiders van Scheepvaartbegeleiding die het overige drukke scheepvaartverkeer op de Schelde in goede banen houden. Het is onder meer hun taak ervoor te zorgen dat bij de komst van dergelijke gigantische schepen het overige scheepvaartverkeer zonder hinder kan blijven doorgaan.

vacature nautisch verkeersleider MRCC Oostende

Je  bent het eerste aanspreekpunt voor alle ongevallen en eventuele verontreiniging op zee. In geval van probleemsituaties op zee ontvang je de reddingsoproepen en neem  je de eerste maatregelen tot interventie. Je verwerkt zowel nautische als administratieve informatie zodat het scheepvaartverkeer correct en efficiënt geïnformeerd blijft. Je wordt tewerkgesteld in een volcontinudienst.

Je hebt een bachelordiploma en bent in het bezit van een STCW II/1 of hoger met minimum 6 maand effectieve vaartijd als wachtoverste, of je beschikt over een bachelordiploma en beschikt minimum over het brevet van 2de stuurman ter lange omvaart. Aangezien deze functie een knelpuntfunctie is, kan je ook deelnemen als je voldoet aan volgende voorwaarde: je beschikt over minstens 6 jaar ervaring  als verkeersleider MRCC of VTS of ARCC. Daarnaast is een goede kennis van de regelgeving van nautische aangelegenheden en van de scheepvaart-, politie en administratieve reglementen aan te bevelen. Kennis van het nautisch Engels is een pluspunt.

Je wordt aangeworven in de schaal van maritiem verkeersleider (rang B2; salarisschaal B231). Naast  het maandloon zijn er toelagen voor ploeg-, weekend- en nachtprestaties en verstoringstoelagen aangezien je in volcontinudienst werkt. Je woon werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis en er is een aantrekkelijke vakantieregeling.

Meer uitgebreide informatie over het takenpakket kan je terugvinden in de functiebeschrijving op www.jobpunt.be;

hoe solliciteren?

Solliciteer uiterlijk op 28 december 2014 online via www.jobpunt.be

Nieuwe redeboot ZEEASTER aangekomen in Antwerpen

ZEEASTERDe nieuwe redeboot ZEEASTER is op donderdag 4 december 2014 aangekomen in Antwerpen. Het vaartuig is specifiek ontworpen voor het transport van personen op de Schelde en de Noordzee. Naast het beloodsen van schepen ter hoogte van de rede van Antwerpen, kan de redeboot ook ingezet worden om alternatieve taken uit te voeren.

De ZEEASTER is op 28 november 2014 vertrokken uit Estland, van de werf Baltic Workboats, maar diende onderweg te schuilen door de slechte weersomstandigheden. Eenmaal de weersomstandigheden het opnieuw toelieten, hervatte de ZEEASTER haar tocht richting haar nieuwe thuishaven Antwerpen.

Het vaartuig heeft een lengte van 20,30 meter, een breedte van 5,70 meter en een diepgang van 0,87 meter. De ZEEASTER is uitgerust om veelvuldig te praaien, ook met vaartuigen die een lage vrijboord hebben.

Beelden van de aankomst

Verwerven en verankeren knowhow centraal

stageplaatsVLOOT biedt aan boord van haar schepen sinds lang stageplaatsen aan. Dit zowel aan maritieme instellingen als aan individuele studenten. Maar ook aan hogeschoolstudenten (masteropleiding industriële wetenschappen – afstudeerrichting maritieme technieken) en aan andere technisch gerichte studies geeft VLOOT mogelijkheden. Naast de stages worden studenten daarenboven begeleid en ondersteund bij het maken van eindwerken. Binnen deze groep bevinden er zich trouwens ook VLOOTcollega’s die gekozen hebben om zich tijdens hun vrije uren verder bij te scholen.

Laatstejaarsstudent Ronald Deleersnyder combineert op deze wijze zijn job bij VLOOT als hoofdscheepstechnicus aan boord van de ZEETIJGER met een opleiding aan de Odisee-Technologiecampus in Gent, die deel uitmaakt van de Associatie KU Leuven. Hij heeft ervoor gekozen een eindwerk te maken gerelateerd aan de vaartuigen van VLOOT en zijn job. Een van de onderdelen van zijn eindwerk is de volledige technische voorbereiding van het droogdok van de ZEETIJGER. De werken starten op 9 december 2014 en gaan door op het terrein van Gardec, een scheepswerf in Zeebrugge. Naast Ronald Deleersnyder krijgen nog enkele ingenieurs- en zeevaartschoolstudenten begeleiding.

VLOOT is daarenboven via de hogescholen zelf betrokken bij maritieme opleidingen. Het jureren van eindwerken en het zetelen in adviescommissies samen met andere maritieme spelers zijn hier voorbeelden van. Het structureel verankeren van maritieme knowhow in Vlaanderen, en dit op een zo breed mogelijke manier, is vanzelfsprekend een belangrijke opdracht en uitdaging voor de rederij.

Enkele beelden van de voorbereiding door Ronald Deleersnyder en Benedikt Claeys van het droogdok van de ZEETIJGER

UMICORE en VLOOT zorgen voor kleine kermis in Hoboken!

Doop Pieter BruegelOp dinsdag 2 december 2014 doopte Francine Vervenne de veerboot PIETER BRUEGEL. Dit in het bijzijn van Ben Weyts, Vlaams minister bevoegd voor mobiliteit, openbare werken, Vlaamse rand, toerisme en dierenwelzijn, Hugo Morel, Executive Vice President Umicore nv (echtgenoot van de meter) en Paul Capals, voorzitter van de vzw Bruegelkring. Aansluitend maakten de 60 aanwezige genodigden, waaronder ook Jacques D’Havé, administrateur-generaal van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Annick De Ridder, Vlaams volksvertegenwoordiger, Kathelijne Toen, voorzitter van het districtscollege van Hoboken en vertegenwoordigers van Scheepswerf Van Os Yerseke, een kleine tocht op de Schelde, langsheen de vestiging van Umicore, die voor deze dag samen met VLOOT gastheer was.

Voorafgaand aan het champagnemoment werden de genodigden in de aula van het bedrijf verwelkomd door kapt. Yves Goossens, algemeen directeur VLOOT. De heer Paul Capals gaf vervolgens een korte schets over de figuur Pieter Bruegel en de heer Hugo Morel belichtte het belang van het veer en de duurzaamheid van deze vervoersmodus voor zijn vestiging. Tot slot legde Ben Weyts op een enthousiaste manier de link tussen de nieuwe veerboot PIETER BRUEGEL en zijn verschillende bevoegdheidsdomeinen. Daarna nodigde hij iedereen onmiddellijk uit tot actie. De genodigden werden samen met de aanwezige pers met bussen naar de aanlegplaats van de veerboot gebracht. Gezagvoerder Etienne Van Holt en zijn team stonden hen op te wachten. Na het doopmoment en de tocht op de Schelde ging een receptie door. Alcoholvrij, in de beste traditie van Umicore en VLOOT.

De Pieter Bruegel werd afgebouwd door Scheepswerf Van Os Yerseke en vervangt de oude veerboot SIMON STEVIN. Dit laatste vaartuig wordt na een zeer lange staat van dienst nog even als reserveboot bijgehouden. Opmerkelijk is dat de PIETER BRUEGEL op enkele belangrijke duurzaamheidspunten heel wat beter scoort dan haar voorganger:

  • het verbruik wordt gehalveerd;
  • warmterecuperatie op de motoren;
  • visueel zicht van op de brug;
  • doorgedreven geluidsisolatie van de machinekamers;
  • minder compartimenten waardoor het onderhoud eenvoudiger en goedkoper kan gebeuren.

Beelden van de doop

Persbericht doop PIETER BRUEGEL.pdf.