Sterk dalend brandstofverbruik te Vlissingen

honteDe laatste jaren werd veel gecommuniceerd over de invoering van de zwavelrichtlijn. Sinds 1 januari 2015 mag de zwaveluitstoot in de Kanaalzone, de Noordzee en de Baltische regio maximum 0,1% bedragen.

Begin 2008 besliste VLOOT om geleidelijk aan over te stappen op zwavelarme brandstof. Een belangrijke mijlpaal in het intern milieubeleid was 2 april 2009: het moment dat alle VLOOTvaartuigen omgeschakeld waren. Deze realisatie betekende toen een vermindering van vier ton SOx-uitstoot per jaar in de Vlaamse havens en op de Vlaamse waterwegen.

Voor de nieuwe vaartuigen worden ook grote inspanningen geleverd op vlak van rompvorm, geluidniveau, verblijfscomfort en milieu. Onder andere door de toepassing van moderne technologie merken we immers een forse daling van het gemiddelde brandstofverbruik.

In Vlissingen bijvoorbeeld, verbruiken de RAVELINGEN en de nieuwste redeboten gemiddeld 33% brandstof per jaar minder, wat een aanzienlijke daling van de CO2-uitstoot betekent vergeleken met de oude redeboten.

In 2015 zal VLOOT haar duurzaam milieubeleid versterken door onder meer een actieve begeleiding van de VLOOTbemanningen via ‘ecocoaching’. Daarnaast zullen de collega’s binnenkort uitgenodigd worden om ook aan de wal mee te werken aan een structureel programma om het energieverbruik van VLOOT te doen dalen (nutsvoorzieningen in de gebouwen, afvalstromen, …).

VLOOT geeft hiermee ook invulling aan de door de Vlaamse Regering gestelde ambities rond duurzame scheepvaart, permanente innovatie in scheepsbouw, energie-efficiëntie en het verder vergroenen van de vloot.

WESTDIEP beloodst één van de grootste containerschepen ter wereld

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe gloednieuwe ‘China Shipping Container Lines Globe’ vertrok in december vanuit China voor haar ‘maiden trip’. Na verschillende tussenstops, meerde het vaartuig op 17 januari 2015 aan in de haven van Zeebrugge. De ‘CSCL Globe’, één van de grootste ter wereld, werd in de aanloop naar de haven beloodst via de WANDELAAR en de WESTDIEP. Het 400 meter lange schip heeft een diepgang van 16 meter en een capaciteit van 19100 TEU. De totale capaciteit anders bekeken: alle containers kunnen een ketting van 115 kilometer vormen.

De haven van Zeebrugge investeerde in de toegankelijkheid van haar haven om dergelijke nieuwe schepen te kunnen ontvangen. Het havenbestuur stelt zeer veel belang te hechten aan de samenwerking met ‘China Shipping Container Lines’.

Enkele beelden vindt u hier.

Groen licht voor de SIRIUS

3D tekening SiriusDe Vlaamse regering heeft op 19 december 2014 haar goedkeuring gegeven aan de bouw van een nieuw multifunctioneel vaartuig voor de Noordzee. VLOOT heeft op 8 januari 2015 deze opdracht gegund aan de scheepswerf Socarenam s.a.s. uit Boulogne-sur-Mer.

De SIRIUS zal op termijn de ZEEHOND vervangen, die vanuit Oostende opereert op de Noordzee. De onderhoudskosten van het vaartuig stijgen sterk vanwege haar leeftijd en het schip voldoet niet meer aan de operationele noden en normen. Daarenboven kan de ZEEHOND slechts voor een te beperkt aantal taken ingezet worden. Rekening houdend met het te doorlopen traject en de bouwperiode verwacht VLOOT het vaartuig in 2016.

Het nieuwe vaartuig zal multifunctioneel inzetbaar zijn voor o.a. volgende activiteiten:

  • search & rescue en brandbestrijding
  • zeevisserijcontrole
  • olieveegoperaties in formatie met andere schepen
  • uitzetten en onderhouden van boeien
  • hydrografische en hydrologische metingen/peilingen op de Noordzee (indien noodzakelijk ook op de Schelde) en specifieke onderzoeksopdrachten
  • verruimde en structurele opleidingsmogelijkheden voor het Vlaams maritiem onderwijs
  • tal van andere opdrachten die passen in een toekomstgericht Noordzee- en havenbeleid, en een ruimere afstemming en efficiëntieverhogingen met de talrijke stakeholders, binnen en buiten het beleidsdomein, en de buurlanden mogelijk maken

De multifunctionaliteit van het vaartuig zal niet alleen leiden tot een kleinere en kostenefficiëntere vloot (lagere onderhoudskosten, hogere redundantie, hogere beschikbaarheid, …) maar het zal ook voldoen aan de strengste milieunormen en –wetgeving. Het vaartuig zal ca. 45 meter lang en 11 meter breed zijn. De investering bedraagt ca. 11 miljoen euro.

Het project sluit aan bij het beleid dat Vlaams minister Ben Weyts voert ten voordele van de ruimere toegankelijkheid van de havens, het vlot en veilig scheepvaartverkeer en de verdere efficiëntieverhoging binnen de Vlaamse overheidsrederij VLOOT. De SIRIUS moet daarenboven de opleidingsmogelijkheden voor het maritiem onderwijs sterk verruimen.

Het persbericht van de minister.

Enkele 3D-beelden van het vaartuig.