Algemeen Noodplan Noordzee toegelicht

De gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, nodigde op woensdag 11 februari 2015 alle diensten die op één of andere manier betrokken kunnen zijn bij het uitvoeren van taken in geval van een ramp op zee uit. De Marine had hiervoor haar lokalen in haar basis van Zeebrugge ter beschikking gesteld.

Het Algemeen Nood- en Interventieplan Noordzee (ANIP) is sinds eind vorig jaar gefinaliseerd en beschrijft de alarmering van de verschillende betrokken diensten. Tijdens de infosessie kregen de aanwezigen een toelichting over de organisatie van de noodplanning op de Noordzee. De vijf disciplines werden in detail voorgesteld door de betrokken vertegenwoordigers.

Anne Martens, arrondissementscommissaris en verantwoordelijk voor de noodplanning, presenteerde de algemene informatie over het ANIP. Kapt. Réjane Gyssens, hoofd van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum, gaf duiding bij discipline 1 over hulpverleningsoperaties op zee. Filip Lingier, adjunct federaal gezondheidsinspecteur, die op dinsdag 10 februari 2015 nog een bezoek bracht aan de WANDELAAR, presenteerde samen met zijn collega Astrid Fortuin, psychosociaal manager, de rol van hun team. Vervolgens nam commissaris Jan Garcet van de scheepvaartpolitie het woord over de rol en de uitgebreide verantwoordelijkheden van de politie in het kader van discipline 3. Johan Boydens, bevelhebber van de civiele bescherming Jabbeke, gaf toelichting over de rol van de civiele bescherming. Tot slot bracht Saskia Vanhove, attaché noodplanning, duidelijkheid rond de uitgetekende communicatielijnen en het woordvoerderschap van de gouverneur, die zeer belangrijk zijn bij de organisatie van een crisiscommunicatie. De informatiesessie werd afgesloten met een panelgesprek en vragenronde onder leiding van de gouverneur van West-Vlaanderen.

De zeer ruime en brede aanwezigheid onderstreepte de zin voor samenwerken en het streven naar goede afstemming die bij noodsituaties vanzelfsprekend van uiterst belang zijn.

vacature functioneel beheerder Schelderadarketen – Vlissingen

De Schelderadarketen (SRK) is een grensoverschrijdend verkeersbegeleidend systeem voor de scheepvaart in het Scheldegebied.
Het Beheer- en Exploitatieteam leidt dit technisch allemaal in goede banen. Als functioneel beheerder heb je een belangrijke rol in de werking van het BET–SRK: je bent de essentiële schakel tussen de gebruikers/stakeholders enerzijds en de techniek anderzijds. De functie wordt uitgeoefend vanuit standplaats Vlissingen (Nederland).

Waar moet ik aan voldoen?

Je hebt een diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid (bv. bachelor) en hebt een sterke interesse in de nautische wereld. Je begrijpt wat een datamodel is, je kan goed werken met de meest courante softwarepakketten en hebt een goede kennis van het Engels.

Hoe solliciteren?

via: https://www.jobpunt.be/vacatures/functioneel-beheerder-beheer-en-exploitatieteam-schelderadarketen-20839 tot uiterlijk zondag 15 maart 2015

www.scheepvaartbegeleiding.be

www. vts-scheldt.be

 

Bevindingen uit masterproef krijgen toepassing bij VLOOT

stage droogdok Met het einde van de droogdokbeurt van de WESTERSCHELDE en de SIMON STEVIN kwam ook een einde aan de begeleiding en aan de stages van een aantal hogeschoolstudenten in het kader van hun masteropleiding industriële wetenschappen – maritieme technieken aan de KU Leuven.

VLOOT was zeer verheugd te vernemen dat alle stagiairs zeer hoge scores kregen voor hun stages en masterproef. Bijzonder is dat de bevindingen uit hun eindwerk direct kunnen toegepast worden op de vaartuigen van VLOOT.

Eén van de opmerkelijke resultaten betrof de haalbaarheidsstudie om een uniform brandstofovervulbeveiligingssysteem VLOOTbreed te installeren. In het eindwerk onderzochten de studenten niet alleen de technische haalbaarheid maar werkten ze ook een investerings- en een uitvoeringsdossier per VLOOTvaartuig uit. De bevindingen en het voorbereidende werk worden ondertussen al toegepast in de praktijk. De vaartuigen in droogdok (WESTERSCHELDE, ZEETIJGER, SIMON STEVIN) zijn de pioniers. Stap voor stap zullen de andere vaartuigen uitgerust worden met het systeem.

Het bunkerproces bij de meer dan 40 schepen creëert inderdaad een potentieel risico op overvulling en bijgevolg een kans op vervuiling. Door toepassing van de resultaten uit dit eindwerk kunnen de gevaren voor verontreiniging, brandgevaar, financiële schade en imagoschade vermeden worden. Tijdens de verdediging van dit eindwerk kreeg VLOOT bovendien een voortrekkersrol toegemeten door de genomen maatregelen om dit systeem te introduceren. Op dit moment is het systeem nog niet verplicht en bovendien door weinig anderen onderzocht.

Met deze mooie resultaten kunnen we gerust stellen dat naast de stages voor de studenten aan de maritieme instellingen, de begeleiding van studenten technisch onderwijs zowel in de praktijk als voor thesissen, intussen volwaardig geïntroduceerd zijn bij VLOOT.

Ing. Benoît Versavel, superintendent en rechterhand van ing. Frank Aerssens (directeur technische dienst), in team met superintendent ing. Benedikt Claeys en de andere collega’s van de technische dienst van VLOOT begeleidden de jongste weken en maanden volgende studenten tijdens hun stage of in de opmaak van hun eindwerk:

  • De heer Ronald Deleersnyder (stage en eindwerk rond droogdok ZEETIJGER)
  • De heer Gert-Jan De Bruycker (stage rond droogdok WESTERSCHELDE)
  • De heren Gerwout Verhoefs en Jonathan Debruyckere (thesis overvulbeveiligingssysteem)

Beelden van de stage ‘droogdok ZEETIJGER’.

Beelden van de stages ‘droogdok WESTERSCHELDE’ en ‘droogdok SIMON STEVIN’

Gentse veerdiensten handig alternatief tijdens werken aan Meulestedebrug

veerboot MAURICE MAETERLINCKHet agentschap Waterwegen & Zeewezen kondigt herstellingswerken aan de Meulestedebrug aan.

De werken starten op 16 februari 2015 vanaf 10 uur en lopen normaal ten einde op woensdagavond 18 februari 2015.

Voetgangers en fietsers kunnen tijdens de werken gebruik maken van de Meulestedebrug. Het gemotoriseerd verkeer moet de omleiding volgen.

Een handig alternatief zijn de veerdiensten in Langerbrugge en Terdonk.

Ligging veerdiensten zie: Langerbrugge en Terdonk.

WANDELAAR als uitvalbasis voor medisch urgentieteam

wandelaarIn het kader van de organisatie van de inzet van de medische middelen op zee, is de WANDELAAR als meest geschikte schip bevonden om een medisch urgentieteam aan boord te brengen voor de inzet en triage op zee. Op het moment dat een vaartuig na een incident geëvacueerd moet worden, zou het de bedoeling zijn om de gewonde geëvacueerden aan boord van de WANDELAAR te brengen. Daar krijgen ze de eerste zorgen en kan hun toestand stabiliseren. Daarna kan een ‘selectie gemaakt worden’ op basis van hun gezondheidstoestand (‘triage’).  De geëvacueerden kunnen naargelang de ernst van hun toestand ontscheept worden via de helikopter of via een ander vaartuig.

Filip Lingier van de Federale Gezondheidsinspectiedienst West-Vlaanderen en Marnix Buysschaert, gespecialiseerd in noodplanning, stapten op dinsdag 10 februari 2015 aan boord van de WANDELAAR.  Kapt. Willem Van Poucke, nautisch dienstchef – projecten, die deze ‘medisch noodplanspecialisten’ begeleidde, kon tijdens de rondleiding en het bezoek meer duidelijkheid geven rond hun praktische vragen zoals over het aan boord komen van de medische teams.

Enkele beelden van het bezoek van Filip Lingier en Marnix Buysschaert aan de WANDELAAR