Recordjaar voor SIMON STEVIN

Simon StevinHet wetenschappelijk onderzoeksvaartuig SIMON STEVIN heeft in 2014 183 wetenschappelijke vaardagen op zee uitgevoerd in opdracht van het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) waarvan 15 meerdaagse vaartochten.  Dit zijn bijna 40 vaardagen meer dan in 2013 en het grootst aantal sinds de opstart van de wetenschappelijke vaarten met de ZEELEEUW.  De SIMON STEVIN werd in totaal gedurende 1649 uur ingezet voor metingen.  Er scheepten in 2014 1184 personen in waarvan 616 wetenschappers en 568 studenten.  Het VLIZ kon voor onderzoeks- en monitoringsactiviteiten op het Schelde-estuarium, net zoals vorige jaren, ook andere schepen van VLOOT inzetten zoals de PIERRE PETIT en de SCHELDEWACHT (48 vaarten in 2014).

De SIMON STEVIN kwam op 25 mei 2012 officieel in de vaart ter vervanging van de ZEELEEUW.  VLOOT neemt het rederijgebeuren voor haar rekening en het VLIZ coördineert de wetenschappelijke activiteiten.  Het schip meet 36m, heeft een diepgang van 3,5m en is uitgerust met alle standaard staalname-apparatuur.  Het schip is ontworpen om tegemoet te komen aan alle noden van het modern zeewetenschappelijk onderzoek.  Het beschikt over hoogtechnologische sonartechnieken, een zeer accuraat plaatsbepalingssysteem en vaart als ‘stil schip’.

Meer over het VLIZ via www.vliz.be.

Aantal storingen boeien op zee nog nooit zo laag als in 2014.

filerUrv8SZoals op de weg vormt de signalisatie op het water een cruciale factor in het kader van een veilig en vlot scheepvaartverkeer. De cijfers van 2014 tonen dat de uitval nog nooit eerder zo laag was: ze daalden verder met 46%.

Het aantal storingen varieert naargelang het gebied waarin de boeien en bakens zich bevinden. Uit de monitoring blijkt dat uitval in het Scheldegebied vooral veroorzaakt wordt door aanvaringen. In het kustgebied zijn storingen voornamelijk te wijten aan het wegdrijven van de boeien door sterke winden en stromingen of een falende ketting of lichten.

VLOOT besteedde de laatste jaren veel aandacht aan de optimalisatie van het beheer en het onderhoud van de vaarwegmarkering. Het is daarenboven opmerkelijk dat de daling gerealiseerd werd ondanks de toenemende maximale windsnelheden en het hoger aantal uitgezette boeien op zee (+ 15%).

Via gerichte monitoring werden de storingen beter onder controle gehouden en meer analytisch benaderd. Dit leidde onder andere tot technische verbeteringen alsook de structurele aanpassing van de betonningssystematiek en organisatie:

 • De lichtsystemen werden beter afgesloten en de voedingssystemen zijn verplaatst naar de bovenkant van de boei;
 • Er werden zwaardere stenen voor de verankering en een langere ketting gebruikt voor boeien uitgezet op plaatsen waar de omstandigheden het extreemst zijn (vb. BerguesBk boei die vroeger regelmatig op ‘drift’ was);
 • De zichtbaarheid van de vaarwegmarkering werd geoptimaliseerd;
 • De verankering in het algemeen en de zwakkere schakels in het systeem werden geoptimaliseerd;
 • Het gebruik van compactere modulaire systemen om autonomer te werken en een betere beschikbaarheid te garanderen werd opgestart. Dankzij een compacte noodlantaarn kunnen ook dringende herstellingen op een woelige zee uitgevoerd worden;
 • Alle ijzeren boeien werden door PE-boeien vervangen, in het Scheldegebied en op het kanaal Gent-Terneuzen. Deze boeien scoren veel beter op het gebied van operationele efficiëntie, kost en duurzaamheid maar zijn vooral onderhoudsarmer. Vorige week werd de laatste ijzeren boei vervangen door een PE boei (zie beelden hierbij);
 • Het in gebruik nemen van 2 nieuwe boeienleggers: de ZEETIJGER ingezet aan de kust en de ZEESCHELDE vanuit Antwerpen. Deze vaartuigen zijn niet alleen performanter dan hun voorgangers maar ook uitwisselbaar waardoor een efficiëntieverhoging te noteren is.

VLOOT zet in totaal met de ZEETIJGER en de ZEESCHELDE 300 boeien uit waarvan:

 • 200 op zee;
 • een 4-tal op het kanaal Gent-Terneuzen;
 • een 82-tal in het Scheldegebied vanaf de grens met Nederland tot Temse;
 • een 14-tal op de Rupel.

In de nabije toekomst krijgt ook de vaargeul voorbij Temse brug tot Sint-Amand 15 boeien in opdracht van W&Z.

Enkele beelden van boeien
Op bijgaande grafiek wordt het totaal aantal storingen weergegeven voor de jaren 2012, 2013 en 2014.

Grafiek storingen boeien

Doop nieuwe redeboten in Antwerpen in het teken van samenwerking

doop redebotenTerwijl de zon af en toe van achter de wolken kwam, namen ruim honderd genodigden plaats aan boord van de SCHELDE en op de aanliggende steiger. Rond 16.00 uur op maandag 9 maart 2015 kregen de vier nieuwe redeboten hun traditionele champagnedoop in Antwerpen onder het goedkeurend oog van de aanwezigen.

Gebouwd bij Baltic Workboats (Estland) en ingezet voor het Nederlandse en Vlaamse loodswezen, betekenen deze eenheden een belangrijke investering in een duurzame en efficiënte dienstverlening die de Vlaamse overheid via VLOOT realiseert ten voordele van de Vlaamse havens. De redeboten kostten elk afgerond 1,5 miljoen euro. Ze kenmerken zich door betere overstapmogelijkheden voor de loodsen, een veel beperkter brandstofverbruik voor eenzelfde dienstverlening en een innovatieve rompvorm.

Na een korte inleiding door de heer Yves Goossens (algemeen directeur VLOOT) namen achtereenvolgens de heren Jüri Taal (bestuurder Baltic Workboats) en Fred Kuipers (Voorzitter Regio Scheldemonden, Nederlands Loodswezen) het woord. Zowel de performantie en de bouw van deze vaartuigen, het belang van dit project voor de werf en de samenwerking tussen de Vlaamse en Nederlandse diensten in Vlissingen kwamen nadrukkelijk aan bod. Het feit dat ook de Nederlandse loodsen eindgebruikers zijn van deze vaartuigen werd duidelijk meegegeven. Tot slot nam de Vlaams minister bevoegd voor onder meer mobiliteit en openbare werken, de heer Ben Weyts, het woord. In zijn speech belichtte hij het belang van toekomstgerichte investeringen en de efficiëntiewinsten die daarmee gepaard moeten gaan. Met een knipoog verwees hij naar het feit dat deze vier redeboten nu plots vier belangrijke meters kregen. Daarnaast onderstreepte hij het feit dat nog te weinig meisjes en vrouwen een maritieme opleiding en loopbaan overwegen, terwijl net deze opleidingen mee de toekomst van onze havens en de scheepvaart vorm geven en ondersteunen.

Vervolgens begeleidden vier studenten van de Hogere Zeevaartschool elk een meter naar hun schip, waarna ze de doop uitvoerden en met hun metekind een korte tocht op de Schelde maakten.

De meters van de redeboten:

 • RAAN – mevrouw Marijke Verboven – echtgenote van Ben Weyts (Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Toerisme, Vlaamse Rand en Dierenwelzijn)
 • HONTE – mevrouw Elisabeth Houben – echtgenote van Axel Buyse (Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland)
 • DEURLOO – mevrouw Monique Jansen – echtgenote van Fred Kuipers (Voorzitter Regio Scheldemonden, Nederlands Loodswezen)
 • ZEEASTER – mevrouw Anne-Marie Duytschaever – echtgenote van Tony Verresen (Directeur-Voorzitter van LOODSWEZEN dab)

Foto’s van de doop.

Oefening ANIP Noordzee

oefening Op dinsdag 3 maart is onder leiding van de gouverneur van West-Vlaanderen een grootschalige tafeloefening georganiseerd om het Nood- en Interventieplan Noordzee uit te testen. Alle verschillende disciplines, van hulpverlening tot communicatie, waren aanwezig en hebben hun samenwerking en onderlinge interactie kunnen toetsen aan de praktijk.

Het scenario van de oefening draaide rond een brand aan boord van een ro-roschip met gevaar voor giftige rookontwikkeling. De passagiers en bemanning, waaronder verschillende gewonden en helaas ook 3 doden, moesten geëvacueerd worden. De oefening is zeer nuttig gebleken om het noodplan nog verder te verfijnen en een doorgedreven samenwerking te garanderen.