Optimalisatie van de Vlaamse vaarwegmarkering wekt interesse in Vietnam!

frontimage 580X343

Op vrijdag 18 februari 2016 bracht de heer Giang Hoang Hong, directeur-generaal van de administratie die instaat voor het beheer en het onderhoud van de ca. 17.000 boeien op de Vietnamese bevaarbare wateren, een bezoek aan VLOOT. Na een korte rondleiding op het boeienterrein aan de Tavernierkaai in Antwerpen, scheepte hij in aan boord van de ZEESCHELDE voor een korte vaart naar enkele boeien op de Schelde.

De heer Giang Hoang Hong werd vergezeld door de heer Frans Van Rompuy, voorzitter van EMSA (European Maritime Safety Agency) en ere-directeur-generaal van de FOD Mobiliteit. Hij was bijzonder geïnteresseerd in de VLOOTervaringen bij het overschakelen van stalen boeien naar PE boeien en welke voordelen dit zou kunnen opleveren voor de Vietnamese overheid. Op dit moment gebruikt Vietnam uitsluitend stalen boeien waarvan het onderhoud zoals gekend, zeer arbeidsintensief is (3000 man).

Ing. Ruben Vanhamel, verantwoordelijk voor de vaarwegmarkering en kapt. Herman Van Driessche, directeur Operations vergezelden de bezoekers en deelden hun ervaringen als antwoord op de vele zeer gerichte vragen van de heer Giang Hoang Hong met betrekking tot de bevestiging, het onderhoud, de kleurvastheid, de levenscyclus, enzovoort.

Beelden van de nieuwste PE boeien die de interesse van de heer Giang Hoang Hong opwekten, vindt u hier.

ZEELEEUW begint vorm te krijgen!

2016 02 02 casco Zeeleeuw (3)

In de loop van dit jaar verwacht VLOOT een gloednieuw vaartuig voor de douane. Dit vaartuig is specifiek ontworpen voor patrouilleopdrachten op de Noordzee en in het Scheldegebied. Via de ‘docking ramp’ zal de bemanning een RHIB kunnen uitzetten en opnieuw binnen halen. De rompvorm is van het wave piercing-type om een betere koersstabiliteit te garanderen. Daarnaast is de constructie zo ontworpen dat de scheepszij voldoende scheerlengte en hoogte biedt om veilig te kunnen boarden met allerhande vaartuigen.

Enkele beelden van de bouw vindt u hier.

Mercator helemaal naakt!

Eind oktober 2015 kwam de oude dame volledig uit het water. Vanaf dat moment kon IdP – de Vlaamse scheepswerf die de onderhoudswerkzaamheden in goede banen leidt – van start gaan met de reiniging en de plaatdiktemetingen van de romp. Midden december 2015 nam de Mercator plaats in de loods om beschut te zijn van weer en wind. Op deze manier kan IdP de onderhoudswerkzaamheden in de meest optimale omstandigheden uitvoeren.

Na alle voorbereidende werken aan de romp, is ondertussen duidelijk welke gedeelten van het plaatwerk aan vernieuwing toe zijn. Op dit moment worden de te vernieuwen stukken plaatwerk uit de romp gesneden om in een volgend stadium de nieuwe platen in deze leegtes te plaatsen. Ook de onderhoudswerkzaamheden binnenin het vaartuig en aan de dekken gaan goed vooruit.

Enkele beelden vindt u hier.

VLOOT vaart onder groene vlag

2016 02 09 Duurzaamheidsprijs 2015 front

Op dinsdag 9 februari 2016 mocht VLOOT uit handen van Martin Ruebens, secretaris-generaal van het Departement Kanselarij en Bestuur, de ‘duurzaamheidsprijs 2015’ in ontvangst nemen. Hiermee is VLOOT de opvolger van de VDAB die de ‘duurzaamheidsprijs 2014’ in de wacht sleepte.

Tal van klanten en belanghebbenden zijn samen met een aantal VLOOTcollega’s ingegaan op de uitnodiging om aanwezig te zijn op het overhandigingsmoment: gouverneur West-Vlaanderen Carl Decaluwé, minister van staat en burgemeester in Oostende Johan Vande Lanotte, arrondissementscommissaris West-Vlaanderen Anne Martens, raadgever van kabinet Vlaams minister bevoegd voor mobiliteit en openbare werken Nathalie Balcaen, raadgever van het kabinet Vlaams minister-president en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Mathias Vanden Borre, administrateur-generaal van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust Jacques D’Havé, gedelegeerd bestuurder haven Oostende Paul Gerard, vertegenwoordiger van Rijksrederij Nederland Michel Hofsteede, collega’s van het team en de werkgroepen Duurzame Ontwikkeling van het Departement Kanselarij en Bestuur, federale en Vlaamse partners, …

Via deze prijs beloont het team duurzame ontwikkeling van het departement Kanselarij en Bestuur organisaties die op een structurele wijze duurzaamheid hebben geïntegreerd in hun werking, concrete resultaten kunnen voorleggen en duurzaamheid breed uitdragen. VLOOT is de eerste organisatie binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken die de prijs in ontvangst mag nemen.

Martin Ruebens benadrukte in zijn toespraak het belang van duurzaamheid en het feit dat dit veel breder gaat dan enkel milieu. Het gaat over een evenwicht tussen sociale, economische en ecologische dimensies. Volgens Martin Ruebens kan pas gesproken worden van duurzame ontwikkeling als deze dimensies elkaar overlappen. De VLOOTinzending werd getoetst aan deze criteria, waarbij de focus van VLOOT naar de stakeholders een niet onbelangrijk argument bleek. Hij benadrukte verder het feit dat duurzame ontwikkeling een overkoepelende aanpak vereist en verankerd werd door de Vlaamse regering in het beleid dat ze voert.

Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor onder meer mobiliteit en openbare werken, bekende dat hij sinds zijn tiende al grote bezorgdheden had rond milieu in zijn omgeving en dit hem toen al tot concrete engagementen bracht. Hij belichtte een aantal voorbeelden van de duurzame interne en externe werking van VLOOT en stelde dat hij apetrots is op deze erkenning en verwezenlijkingen van ‘zijn’ overheidsrederij.

Na de overhandiging van de prijs (vouwfiets) stelde Yves Goossens, algemeen directeur van VLOOT, in zijn dankwoord dat de eer om deze prijs in ontvangst te nemen toekomt aan alle VLOOTmedewerkers. Hij stelde dat deze prijs ‘voor en van hen’ was en het hem enkel toekwam alle VLOOTers nog eens hartelijk te bedanken voor hun dagelijkse en onaflatende inzet rond duurzaamheid. Vervolgens werd het overhandigingsmoment afgesloten met een drink.

 

Enkele linken:

Beelden van het overhandigingsmoment.
2016 02 09 persbericht minister Ben Weyts.pdf
2016 02 09 speech Martin Ruebens.pdf
2016 02 09 schema duurzaamheid bij VLOOT.pdf
Website DO (duurzame ontwikkeling) en duurzaamheidsprijs 2015

Berichtgeving: dertien, De Redactie, Flows
artikel in het nieuwsblad:
2016 02 10 Het Nieuwsblad over Duurzaamheidsprijs voor VLOOT.pdf

Actie voor de vzw Pinocchio brengt 1070 euro op!

front
Op zaterdag 30 januari 2016 overhandigde Marieke Vervoort samen met VLOOT een bedrag van 1070 euro aan de vzw Pinocchio. De aanwezige VLOOTredders (Manfred Van Elslander, Lorenzo Westerlinck, Antonio Pereira) lieten Marieke Vervoort, de vertegenwoordigers van de vzw, een aantal VLOOTcollega’s en de pers kennis maken met een woelige zee. Na de vaart bedankten de vertegenwoordigers van de vzw Pinocchio Marieke Vervoort voor haar steun aan de vzw en VLOOT en de VLOOTmeters voor dit warme gebaar dat ten goede komt van de kinderen en jongeren met brandwonden.

Beelden van de overhandiging vindt u hier.
Verslag van Marieke op haar facebook incl foto’s en filmpje vindt u hier.
Beelden van de doop van de ORKA via: www.welkombijvloot.be/c/nieuwsarchief/18328
Beelden over de Vlaamse havendag via: www.welkombijvloot.be/c/nieuwsberichten/18856
Beelden over de meet & greet met de VLOOTmeters via: www.welkombijvloot.be/c/nieuwsberichten/18858
Info over de vzw Pinocchio via: http://www.vzw-pinocchio-asbl.be/