VLOOTvaartuigen ondersteunen kennisoverdracht van het havengebeuren!

00 front

Het agentschap MDK beschikt op nautisch vlak over een enorme waaier aan ervaring die ook in het buitenland sterk wordt gewaardeerd.  Het is dan ook bijna een traditie geworden dat MDK meehelpt aan het uitdragen van de aanwezige maritieme knowhow, zoals dit door APEC gebeurt.  Op 20 april 2016 werden een 20-tal buitenlandse gasten ondergedompeld in het rederijgebeuren bij VLOOT via uiteenzettingen door Maxime Van Balen, contract- en projectmanager (introduction to VLOOT, some managerial topics), Ruben Vanhamel, superintendent vaarwegmarkering & gebouwen (marking of the fairway), en Kevin Depuydt, operations manager Kust (operations).  Kort na de middag bracht Johan Verstraeten, ingenieur Vlaamse hydrografie bij afdeling Kust het verhaal rond ‘bathymetric measurements for nautical charting’.  Aansluitend bracht de buitenlandse delegatie een bezoek aan een tenderswath (WESTERSCHELDE) en aan het hydrografisch vaartuig TER STREEP dat op het moment een grote onderhoudsbeurt krijgt.  Benoît Versavel, superintendent van VLOOT sloot aan om ook de technische vragen te beantwoorden.

Enkele sfeerbeelden van dit bezoek aan de WESTERSCHELDE en TER STREEP vindt u hier.

Rijksrederij Nederland bezoekt Vlaamse overheidsrederij in Vlissingen!

front

In Nederland wil de Rijksrederij starten met de bouw van een aantal nieuwe werkboten. In het kader van de goede wederzijdse contacten, brachten de Nederlandse collega’s een bezoek aan de VLOOTvaartuigen die in Vlissingen ingezet worden. Ir. Piet Leeuwerck, R&D manager – scheepsbouw en projectleider voor de bouw van deze gloednieuwe vaartuigen, nam samen met dhr. Francis Verreth, operations manager Vlissingen de rol van gastheer voor zijn rekening en maakte er zowaar een mini-joint technical forces van. VLOOT bracht inderdaad onder de roepnaam ‘JOINT TECHNICAL FORCES’ al een aantal keer de hoofden en specialisten van de technische diensten en scheepsbouwafdelingen van de Nederlandse en Duitse rijksrederijen en loodswezens samen om ervaringen en kennis uit te wisselen.

Enkele beelden van het bezoek vindt u hier.
Verslag van eerdere joint technical forces vindt u hier.

Veerboot SCHELDE ondersteunt mobiliteit in Antwerpen!

schelde foto 01

Op zondag 17 april 2016 wordt opnieuw de ANTWERP 10 MILES en MARATHON georganiseerd. Er zijn 5 loopwedstrijden op één dag die allen starten vanaf de Thonetlaan. Om de wedstrijd en Antwerpen vlot te bereiken die dag, hebben overheid en organisatoren de handen in elkaar geslagen en werden de verschillende vervoersmodi op elkaar afgestemd.
Voor lopers en toeschouwers wordt die dag ook een veerverbinding georganiseerd tussen Het Steen en Linkeroever (ter hoogte van de Thonetlaan 110). Om meer lopers en supporters toe te laten de oversteek te maken werd voor deze editie de capaciteit van de veerdienst uitgebreid en de reistijd aanzienlijk ingekort. Aanvullend aan de veerboten uit de private sector, zal VLOOT die dag uitzonderlijk de veerboot SCHELDE inzetten. De capaciteit van de SCHELDE zal die dag, net zoals die van de andere vaartuigen, beperkt worden tot 200 passagiers per overvaart. Info over deze veerboot vindt u hier.

Alle info over de wedstrijd en de bereikbaarheid vindt u hier.

Leiding van LOODSWEZEN dab en VLOOT dab

Vanaf 1 april 2016 wordt Yves Goossens aangesteld als algemeen directeur van LOODSWEZEN dab.

Etienne Van Aerschot, die de leiding het voorbije jaar ad interim waarnam, zal als nautisch dienstchef de verantwoordelijkheid opnemen voor de kust- en kanaalloodsen (Gent – Zeebrugge).

Eric Poirier blijft als overkoepelend operations manager de volledige operationele werking aansturen.

Herman Van Driessche zal als directeur nautische zaken worden toegevoegd aan LOODSWEZEN dab.

Yves Goossens en Herman Van Driessche worden bij de VLOOT dab vervangen door respectievelijk de heren Johan Onraedt en Frank Aerssens.