Grootste sluis ter wereld: ook een boeiend project voor het LOODSWEZEN

kieldrechtsluis

Op 10 juni 2016 werd de Kieldrechtsluis officieel ingehuldigd door Koning Filip. De sluis is de grootste ter wereld en een van de grootste Vlaamse infrastructuurprojecten van de afgelopen jaren. Tijdens de officiële opening benadrukten Vlaams minister Ben Weyts en havenschepen Marc Van Peel het economisch belang van de sluis. De Kieldrechtsluis verzekert de toegang tot het dokkencomplex op de Linkerscheldeoever in de haven van Antwerpen. Hierdoor kunnen de activiteiten in dit gedeelte van de haven verder groeien.

Enkele uren voor het begin van de ceremonie, droeg zeeloods Adel Jaouadi het inkomende vaartuig Grande Lagos (Grimaldi) over aan rivierloods Yves Schnabel. De rivierloods meerde het schip voor de eerste maal netjes af in de nieuwe Kieldrechtsluis. Voorafgaand aan de opening, op 8 juni 2016, werd een testschutting uitgevoerd door rivierloods Francis Baetens.

Om de loodsen voor te bereiden op de nieuwe situatie, werden verschillende scenario’s geoefend op de simulator in het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout. De verkeersdrukte en de gewijzigde situatie met betrekking tot de in- en uitgaande vaart, de kruisende vaart en de manoeuvres voor de sluis werden met twee teams in real time geoefend. Ook de Nederlandse collega’s werden betrokken in deze simulatie-oefeningen, aangezien zij een derde van de te beloodsen vaart verzorgen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst. Het is immers van groot belang dat beide loodsdiensten onmiddellijk volgens dezelfde principes werken.

Meer info over de sluis, klik hier.

Enkele nieuwsberichten via de volgende links:
De Redactie
Gazet van Antwerpen
ATV
Tv Oost
Dertien

Maritiem onderwijs: uw toekomst?

logo Vlaanderen is onderwijs en vorming

De scholen bereiden zich stilaan voor op het nieuwe schooljaar. Het studieaanbod voor jongeren is overweldigend. Ook voor wie op zoek is naar een boeiende opleiding met werkzekerheid bestaan er in het maritiem onderwijs studierichtingen op secundair-, bachelor- en masterniveau. Avondonderwijs is eveneens mogelijk. Een overzicht van de onderwijsinstellingen die maritiem onderwijs aanbieden, alsook beknopte info over de inschrijfmomenten vindt u hier. Meer gedetailleerde info over alle opleidingen en werkgelegenheid in de maritieme sector vindt u via www.areyouwaterproof.be.

Oostende voor Anker blijft boeien!

2016 05 oostende voor anker (36)

Het agentschap MDK speelde dit jaar in op het project dat de organisatoren van Oostende voor Anker uitwerkten om een visueel aantrekkelijke ‘drop your anchor’ scheepsroute uit te zetten van de Sir Winston Churchillkaai naar het stadscentrum.  ‘Groot’ en ‘klein’ meldden zich aan in een poging om de zeemanskluis te kraken via 4 vragen over boeien en bakens.  Met de juiste cijfercode konden de deelnemers aan deze proef in de uitkijktoren van het VLOOTgebouw uit de zeemanskluis hun “schat” ophalen.

De bezoekers konden kennis maken met de opdrachten van de overheid op en langs het water. Naast VLOOT waren ook LOODSWEZEN, SCHEEPVAARTBEGELEIDING, KUST, DOUANE en de KUSTWACHT vertegenwoordigd om hun activiteiten toe te lichten.  Geïnteresseerden in het maritiem onderwijs of in een job op het water konden zoals gebruikelijk terecht bij Are You Waterproof.  Het KW IBIS-team zorgde met hun I-bistro voor de nodige sfeer in en rond de tent.

Dit jaar kon MDK ca 2900 bezoekers verwelkomen tijdens deze 4-daagse op haar site in Oostende.  Elke 250ste bezoeker kreeg een maritiem boek als attentie. De Raveelveerboot zette niet minder dan 11500 passagiers over.

Enkele sfeerbeelden van de afgelopen dagen vindt u hier.