Studieproject Meetnet Vlaamse Kust – Broersbank

Op woensdag 21 september stelde afdeling KUST de resultaten van het studieproject Meetnet Vlaamse Kust – Broersbank voor aan een wetenschappelijk publiek.

De afdeling startte eind 2013 met het project in het kader van het Masterplan Kustveiligheid. Het studieproject bestudeerde de voortplanting van golven in ondiepe kustwateren. Het meetnet bestaat uit golfmeetboeien die de golfenergie meten vanaf Westhinder tot de Broersbank voor de kust van Koksijde.

Het departement Bouwkunde van de KU Leuven bouwde twee modelreeksen om de processen van golftransformatie te modelleren. Op deze manier werd bijgedragen aan de kennisopbouw omtrent het effect van zandbanken op golfvoortplanting richting de kust. De modellen, de dataset van metingen en de kennis zullen ingezet worden bij verdere onderzoeken in het kader van het Masterplan Kustveiligheid en het project Vlaamse Baaien.

Voor de uitvoering van het studieproject was eveneens een essentiële rol weggelegd voor VLOOT bij het plaatsen en onderhouden van de meetboeien en markeringsboeien.img_2453

ZEELEEUW aangekomen in Oostende

front

Op 21 september 2016 rond het middaguur en onder een stralende zon voer de ZEELEEUW de havengeul van Oostende binnen. Dit gloednieuwe vaartuig werd na de gebruikelijke testen en keuringen overgevaren vanuit Estland.  Het zal na de opleidingen en familiarisaties van de gemengde VLOOT-DOUANE-bemanningen, samen met de ZEEWOLF ingezet worden voor patrouilleopdrachten van de douane.  Eind oktober zal het vaartuig plechtig in gebruik genomen worden in Antwerpen.

Beelden van de testvaarten, vertrek uit Estland en aankomst in Oostende vindt u hier.

Eedaflegging als afsluiter van een intensief jaar!

2016 08 31 eedaflegging loodsen (26)

Op woensdag 31 augustus 2016 legden 5 leerlingloodsen de eed af in handen van kapt. Jacques D’Havé, administrateur-generaal van MDK, waarna zij van kapt. Yves Goossens, algemeen directeur LOODSWEZEN, als aandenken aan dit moment een loodspenning met hun persoonlijk nummer overhandigd kregen.

Na een jaar opleiding en talrijke proeven en examens werden kapiteins Frederick Coninx, Christophe De Burggrave, Dagobert De Grave, Tanguy D’Hoore en Wannes Vandervorst hiermee formeel loods. Kapt. Yves Goossens benadrukte in zijn speech dat de toekomst van LOODSWEZEN sterk zal bepaald worden door haar openheid, daadkracht, vertrouwen en wendbaarheid, toevallig ook de waarden van de  Vlaamse Overheid. Verder gaf hij ook nog het belang mee van de loods voor de kapiteins die zij adviseren en die niets minder verwachten dan een veilige transit naar de kaai of de zee. Maar evenzo het belang van de loods en LOODSWEZEN voor de scheepvaart en de havens die de economische motor zijn van Vlaanderen en Europa. Hij bedankte havenkapt-cdt Dirk Vernaeve, die het Gentse havenbedrijf vertegenwoordigde, voor de gastvrijheid van zijn haven en het ter beschikking stellen van het ontvangstcentrum voor deze gelegenheid. Verder richtte hij nog een persoonlijk woord tot elke leerlingloods.

Kapt. Jacques D’Havé benadrukte in zijn speech het belang van de eed die de geslaagde leerlingloodsen bij hem aflegden en feliciteerde hen ook met de nieuwe, bijzonder belangrijke stap in hun loopbaan.

Na de eedaflegging vond een kleine receptie plaats, waar nagepraat werd met de loodslesgevers kapiteins Tom Van Holsbeke (reglementen), Bart Fonteyne (simulator), Peter Goossens (vaarwaters) en Manuel Walgraeve (o.a. hydrografie). Ook kapt. Erika De Saedeleer (coördinator opleidingen) en andere leden van het LOODSWEZEN-managementteam waren vanzelfsprekend aanwezig. Kapt. Fred Kuipers (voorzitter van het Nederlands loodswezen regio Scheldemonden) belichaamde de Nederlandse delegatie en bracht een kleine attentie mee voor alle nieuwe loodsen.

Het mooie weer en zeker ook de aanwezigheid van de partners van de nieuw-beëdigde loodsen zorgden voor een los en sfeervol afsluitend moment op het terras van het havenontvangstcentrum.

De beelden vindt u hier.