Kop Westerstaketsel Nieuwpoort afgesloten

Afdeling KUST voert momenteel dringende herstellingswerken uit op het Westerstaketsel in Nieuwpoort. Net voor de kop van het staketsel wordt de vloer opengebroken. Door ongunstige getijden en moeilijke omstandigheden zullen de werken langer duren dan voorzien. Bovendien is er tijdens de werken vastgesteld dat er meer houten gordingen en balken aan vervanging toe zijn dan eerst gedacht. Dit heeft als gevolg dat de kop van het staketsel om veiligheidsredenen afgesloten blijft tot aan de kerstvakantie. De eerste 420 meter van het Westerstaketsel blijft wel toegankelijk. Tijdens het kerstverlof zal het staketsel opengesteld worden. Wellicht zal er na nieuwjaar nog een tweede fase van de renovatie nodig zijn. Meer informatie daarover zal tijdig meegedeeld worden.

De schilderswerken die tijdens de herstellingswerken worden uitgevoerd vormen geen hinder voor wandelaars en recreanten.

Ingebruikname van de ZEELEEUW geeft meer armslag voor de douane op zee!

2016-10-24-doop-zeeleeuw-25

Op maandag 24 oktober hebben Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit en Johan Van Overtveldt, federale minister van Financiën, de ZEELEEUW plechtig in gebruik genomen.  In hun toespraak benadrukten beide ministers het belang van de goede samenwerking tussen beide administraties.  Voor Vlaanderen betekent de investering van 2,3 miljoen euro in een douanevaartuig een belangrijke troef in het kader van de afhandeling van de logistieke keten.  De Vlaamse havens willen immers efficiënt en snel zijn.  Met de komst van de ZEELEEUW  zal de douane haar rol hierin nog efficiënter kunnen uitvoeren. Zoals de traditie het wil, ging ook deze plechtigheid gepaard met de nodige toeters en bellen.  VLOOT en DOUANE konden voor deze gelegenheid gebruik maken van de faciliteiten en logistieke ondersteuning van GO! De Scheepvaartschool – Cenflumarin, geleid door directeur Roel Buisseret.

Mevrouw Daniëlle Jongenelen, echtgenote van Johan Van Overtveldt nam het meterschap op zich.  Bijgestaan door de bemanning en kapt. Kevin Depuydt van VLOOT wenste ze de bemanning en het schip een behouden vaart en brak ze de champagne.  De plechtigheid werd een luisterrijk evenement dankzij de harmonie en het combo van de Koninklijke Harmonie van Financiën onder de leiding van dirigent Rudi Versweyveld.  De beide ministers alsook  de administrateurs-generaal Kristian Vanderwaeren (DOUANE), Jacques D’Havé (agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust) en wnd. algemeen directeur Johan Onraedt (VLOOT) vervoegden vervolgens de meter aan boord van de ZEELEEUW.  Terwijl de ZEELEEUW onder begeleiding van de ZEESCHELDE, ZEEWOLF en SPN15 vertrok voor een korte vaart op de Schelde sloten de andere genodigden aan voor de receptie.

De ZEELEEUW is gebouwd op de Estse werf Baltic Workboats.  Het vaartuig is 22 meter lang, 6,4 meter breed, vaart 20 knopen en heeft een diepgang van 1,75 meter. Het is opnieuw een ecovriendelijk vaartuig (biocidevrije antifouling, EIAPP certificaat motoren, warmterecuperatie op de motoren, aangepaste isolatie) dat perfect past in het duurzaamheidsbeleid van VLOOT, dat recent nog werd erkend via de duurzaamheidsprijs Vlaanderen 2015.

Foto’s van de plechtige ingebruikname vind je hier.
De gezamenlijke persmededeling vind je hier.
Informatie over maritieme opleidingen bij
GO! De Scheepvaartschool-Cenflumarin vind je hier.
Via Are You Waterproof vind je informatie over alle mogelijkheden voor een maritieme opleiding.