Onbemand vaartuig peilt in jachthaven Blankenberge

Afdeling Kust startte deze week de baggerwerken in de jachthaven van Blankenberge  terug op met de nodige social distancing maatregelen voor de bemanning van het schip. Om de baggerwerken aan te sturen en op te volgen, voert het team Vlaamse Hydrografie peilingen uit om gedetailleerde dieptegegevens te bekomen voor en na het baggeren. Normaal gezien gebeuren die peilingen met een klein vaartuig zodat alle plaatsen in de jachthaven bereikt kunnen worden. Gezien de coronamaatregelen kon afstand aan boord voor het kleine vaartuig niet bewaard worden en moest het team op zoek naar een andere oplossing.

In opdracht van het team Vlaamse Hydrografie zette GEOxyz, de aannemer die de peilingen uitvoert in de kustjachthavens, voor het eerst een onbemand vaartuig in, de Geodrone 1800. Dankzij een goede samenwerking met alle partijen was het mogelijk om tijdens deze ongewone omstandigheden snel een noodoplossing in te zetten. De Vlaamse Hydrografie zal de resultaten nu verder verwerken en evalueren.

Waar traditionele werkwijzen het niet toelieten om de peilingen op een veilige manier uit te voeren, laat deze onbemande peiling toe de baggerwerken ongestoord verder te zetten.

Geodrone 1800

Voor de peiling zette de aannemer het vaartuigje Geodrone 1800 in. De USV (Unmanned Surface Vehicle) is ongeveer 1,80m lang en heeft een diepgang van 20cm.

Aan boord van het vaartuig is de nodige peilapparatuur en een uitgebreide GPS (GNSS of Global Navigation Satellite System) aanwezig. Aan wal heb je één persoon die het vaartuig bestuurt en een tweede die de dataopname via de laptop controleert.

Het onbemande vaartuig Geodrone 1800 (Foto: Broadcasting Assistance)

Besturing onbemand vaartuig (Foto: Broadcasting Assistance)

Baggerwerken jachthaven Blankenberge gaan voort

bron: Strand- en reddingsdienst Blankenberge

De baggerwerken in de jachthaven van Blankenberge kunnen verder uitgevoerd worden. Afdeling Kust bekeek hiervoor samen met de aannemer welke maatregelen nodig waren om de veiligheid van de werknemers aan boord te kunnen garanderen.

Onmiddellijk na de voorjaarsstormen werd met de cutterzuiger Vlaanderen 16 het zand uit de havengeul gebaggerd. Dit zand werd vanaf eind februari tot begin april opgespoten op het strand en is gebruikt om het strand over de volle lengte van de zeedijk aan te vullen. Het openvoeren en nivelleren op het strand is tot vorige weeg uitgevoerd. Het zeewaartse gedeelte van de havengeul, ook wel het Voorplein genoemd, werd gebaggerd met de sleephopperzuiger Christophorus. Dat zand werd geklept op de vooroever voor het strand van Blankenberge Centrum waar het dan op natuurlijke wijze, via de werking van het getij, de wind en de golven terug op het strand kan worden gebracht.

Wat nu nog overblijft meer naar binnen in de havengeul is zand met slib. Dat kan door het aanwezige slib niet gebruikt worden om het strand op te spuiten maar moet naar zee worden afgevoerd op de erkende slibstortplaatsen. Dat zal samen met de baggerwerken in de oude Jachthaven gebeuren. Voor die werken zal de aannemer de cutterzuiger Blanew en de splijtbakken Vlaanderen 7 en Vlaanderen 8 inzetten. Op de splijtbakken is het onmogelijk om de social distancing maatregel te respecteren. Daarom zit het personeel van de aannemer dat deze fase van de werken zal begeleiden sinds vorige week actief in quarantaine op een hotelboot in Oostende. Op die manier zullen zij vanaf 27 april de baggerwerken in de Oude Jachthaven op een veilige manier kunnen starten.

Hiermee geeft ook het agentschap MDK gehoor aan de oproep van minister Lydia Peeters en de wegen- en waterbouwsector om openbare werken opnieuw op te starten, met respect voor de veiligheid van werknemers.

Aansluitend aan Blankenberge zal nog beperkt gebaggerd worden in de jachthavens van Oostende. In Oostende is het in de huidige omstandigheden niet mogelijk om boten te laten verleggen om de baggerwerken uit te voeren. Hierdoor zullen enkel de centrale delen in het Montgomerydok gebaggerd worden.

In Nieuwpoort zijn de baggerwerken in de jachthavendokken ondertussen wel volledig afgerond. Vóór de zomer zal daar de havengeul nog gebaggerd worden met een sleephopper. De juiste timing van de inzet van dit baggertuig is ook afhankelijk van de maatregelen rond Corona die internationaal van toepassing zijn.

Corona en de nautische keten

Bekendmaking aan de scheepvaart Scheldegebied

Het coronavirus is alomtegenwoordig, maar de nautische keten blijft operationeel. Natuurlijk laat de uitzonderlijke situatie zich hier ook voelen. Op 3 april heeft de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit een Bekendmaking Aan de Scheepvaart Scheldegebied (BASS) gepubliceerd. Hierin staat een opsomming van de maatregelen naar aanleiding van COVID-19.

Deze bekendmaking beschrijft de procedure waarmee een schip toestemming vraagt om naar een Scheldehaven of Belgische kusthaven te varen of om uit één van deze havens te vertrekken.

Maritime Declaration of Health

Volgens de internationale wetgeving moeten alle inkomende en uitgaande schepen een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen.

Alle inkomende schepen moeten een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen, waarbij de kapitein 24 uur voor opvaart moet aangeven of er zieken of vermoedens van zieken aan boord zijn. Bovendien moet de kapitein een lijst van de laatste tien aangelopen havens voor te leggen.

Het schip wordt daarop afhankelijk van de bestemmingshaven gescreend door een daartoe door de overheid aangestelde bevoegde gezondheidsinstantie. In België is Saniport de bevoegde autoriteit die dit opvolgt, in Nederland is de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) de bevoegde autoriteit.

Alle uitgaande schepen moeten een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen als de gezondheidssituatie tijdens het havenbezoek is veranderd ten opzichte van de toestand bij het opvaren.

 • Datum tot wanneer het Ship Sanitation Exemption / Control Certificate geldig is.
 • Aantal passagiers en bemanningsleden.

Daarnaast worden de volgende 9 vragen gesteld:

 • Is een persoon aan boord overleden tijdens de reis, waarbij de oorzaak van overlijden anders was dan door een ongeluk?
 • Is er aan boord een zieke of is er een zieke geweest tijdens de internationale reis, waarvan je vermoedt dat het om een besmettelijke ziekte ging?
 • Is het aantal zieke reizigers tijdens de reis groter geweest dan normaal of dan je zou verwachten?
 • Is er op dit moment een ziek persoon aan boord?
 • Is er een arts geraadpleegd?
 • Ben je op de hoogte van een situatie aan boord die zou kunnen leiden tot infectie of verspreiding van een ziekte?
 • Zijn sanitaire/hygiënemaatregelen getroffen (zoals quarantaine, isolatie, desinfectie, decontaminatie)?
 • Zijn er verstekelingen aan boord gevonden?
 • Is er een ziek (huis)dier aan boord?

Beoordeling van een MDH

Als er op één vraag met ja wordt geantwoord, moeten bijkomend de contactgegevens van de kapitein en/of het schip worden vermeld en de MDH opgeladen te worden in het havensysteem en wordt deze automatisch doorgestuurd aan:

 • SANIPORT, voor schepen met bestemming een Belgische haven of ankerplaats.
 • GGD Zeeland voor schepen met bestemming een Nederlandse haven of ankerplaats.

Wel of niet doorvaren 

Na beoordeling door de bevoegde gezondheidsinstantie wordt in het advies aan de havens aangegeven dat:

 • het schip, al dan niet onder opgave van voorwaarden kan worden geaccepteerd en kan doorvaren naar haar bestemmingshaven of vertrekken vanaf de ligplaats.
 • het schip, met een opgave van redenen niet kan worden geaccepteerd en niet kan doorvaren naar haar bestemmingshaven of vertrekken vanaf de ligplaats.

Havensystemen

De beoordelingen van de MDH’s moeten ofwel door de GNA in het informatieverwerkend systeem ofwel door de Nederlandse havens in hun havensystemen worden verwerkt (Toelating ja / neen).

Via deze systemen komt de informatie (toelating ja / neen) in de aangesloten keten-(computer)systemen terecht.

Deze maatregelen gelden alvast tot 1 juli ’20 en kunnen nog wijzigen.

 

 

Alle ketenpartners uiten hun dank

Alle organisaties van de nautische keten willen uitdrukkelijk alle collega’s van alle betrokken organisaties die de scheepvaart, de nautische keten en de werking van de zeehavens blijven garanderen, bedanken.

Dat doen we allemaal samen met dit filmpje waaraan de nautische partners hebben samengewerkt.

Een kort maar indrukwekkend filmpje om onze collega’s een gezicht te geven, te vieren en te bedanken voor de dienstverlening die wij allemaal samen garanderen, ook tijdens deze onzekere tijden.

Bedankt!

Vacatures bij MDK

Projectleider hydrologie en meteorologie in Oostende 

Jij zorgt voor het opmeten van golfhoogtes en getijhoogtes en verzamelt gegevens die noodzakelijk zijn voor de scheepvaart en de opmaak van weerberichten. Daarnaast begeleid je ook nog verschillende projecten zoals de bouw van nieuwe meteoparken. Ook stuur je verschillende technische studies aan en werk je samen met verschillende collega’s binnen de organisatie en externe partners. Samenwerken is dus iets wat je graag doet.  Solliciteren kan tot en met 15 mei 2020.

meer info over de vacature Projectleider hydrologie en meteorologie

Veerdienst Langerbrugge en Terdonk opnieuw alternatief tijdens werken aan Meulestedebrug vanaf 27 april

Eind vorig jaar startten dringende herstellingswerken aan de Meulestedebrug. De brug ging toen een tijdlang dicht voor het wegverkeer. Midden maart startte fase twee van de werkzaamheden. De brug zal vanaf 27 april 2020 tot en met 25 mei 2020 niet meer toegankelijk zijn voor alle verkeer.

De Meulestedebrug is een belangrijke verkeersas tussen de oostelijke en westelijke zijde van het kanaal Gent-Terneuzen en speelt daardoor een cruciale rol in de mobiliteit in en rond North Sea Port, regio Gent. De Vlaamse Waterweg nam onder andere in samenwerking met Vloot van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust maatregelen om de hinder te beperken. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik maken van een tijdelijke brug. Het wegverkeer zal een omleiding moeten volgen en kan kiezen om het kanaal te kruisen met het veer.

Wegverkeer tot 3,5 ton kan omrijden via de R4, het veer in Langerbrugge of het veer in Terdonk. In Langerbrugge zal vanaf 27 april 2020 elke dag behalve op zon- en feestdagen van 7 uur tot 19 uur een tweede veerboot ingezet worden om de extra drukte op te vangen.

Meer informatie over de werkzaamheden en de alternatieve routes vind je hier.

Wanneer?
Vanaf 27 april 2020 tot en met 25 mei 2020.

Alternatief?
Veerdienst Langerbrugge: elke dag behalve op zondag verhoogde capaciteit tussen 7 en 19 uur om wachttijden te beperken.
Een vijftal kilometer verder vind je de veerdienst Terdonk volgens de normale dienstregeling.

04 april 1840: de Permanente Commissie komt voor het eerst samen

De Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC) is verantwoordelijk voor de veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer in de Scheldegebied. Dit Vlaams-Nederlands orgaan is opgericht in uitvoering van artikel 9 van het Scheidingsverdrag van 19 april 1839 dat de scheiding tussen België en Nederland regelde. Dit artikel bepaalt dat de Scheldevaart, het loodswezen en de betonning en de bebakening worden onderworpen aan een gemeenschappelijk toezicht, uitgeoefend door de wederzijdse commissarissen. De eerste bijeenkomst van de PC was op 4 april 1840, exact 180 jaar geleden. De Permanente Commissie vergadert elk kwartaal, afwisselend in Nederland en Vlaanderen.

Het eerste proces-verbaal

Sinds 1839 is de Permanente Commissie bijna ononderbroken blijven functioneren en heeft zich door verdere afspraken en verdragen getransformeerd tot hoofdverantwoordelijke voor het scheepvaartverkeer van en naar de Scheldehavens. Deze ambtelijke samenwerking kan teruggrijpen op een lange traditie.