In gesprek met een crewplanner

Naar aanleiding van de week van het werkgeluk, zetten we elke dag een ander personeelslid van MDK in de kijker. Vandaag is het de beurt aan Nynke Bruinsma, crewplanner in Vlissingen.

”Alles goed oplossen geeft mij aan het einde van de dag een voldaan gevoel.”

Nynke, hoe ben je bij MDK terechtgekomen?
Na enkele jaren als stuurman op de grote vaart ben ik me gaan oriënteren naar een baan aan de wal. Crewplanning had altijd al mijn interesse, ook omwille van het contact met de varende collega’s. Toen ik in de lokale krant een advertentie zag staan van Vloot met de functie crewplanner in Vlissingen heb ik geen moment getwijfeld. Na een vlotte sollicitatieprocedure kon ik in 2018 starten als crewplanner!

Hoe ziet jouw dag eruit als crewplanner?
Ik ben verantwoordelijk voor de crewplanning van de redeboten in Vlissingen. Daarnaast verwerk ik veel administratie, plan ik de geneeskundige keuringen in en assisteer ik bij het plannen van trainingen.

Waarom doe je je job graag?
Geen dag is hetzelfde! Een dag met enkel administratieve taken kan in één telefoontje veranderen in een hectische situatie waarbij we alles op alles moeten zetten om de dienstverlening te kunnen garanderen. Alles goed oplossen geeft mij aan het einde van de dag een voldaan gevoel.

Wat weten wij nog niet over uw functie?
Als crewplanner moet je 24/7 bereikbaar zijn. Dat hoort erbij!

Waarom sta je met plezier op?
Ik vind het nog elke dag ontzettend leuk dat ik kan bijdragen aan een goede dienstverlening aan de scheepvaart op de Westerschelde. Daarnaast werk ik in een leuk team. De sfeer zit gewoon goed!

Wat moeten je collega’s echt weten over je job/team/entiteit?
Dat de Westerschelde een heel druk vaargebied is!
Met onze nieuwe geavanceerde redeboten zorgt de bemanning voor een vlotte beloodsing aan de scheepvaart van en naar de grote havens in Vlaanderen.

Hoe anders zijn je werkdagen nu vs. pre-corona?
In principe is er weinig veranderd: ik werk dezelfde hoeveelheid uren en de werkzaamheden zijn ook hetzelfde. Enkel mijn locatie kan wisselen en dat is dan ook het enige verschil met het pre-corona tijdperk.

Waar werk je meestal? Thuis of op de werkvloer?
Momenteel werk ik twee dagen op kantoor en drie dagen thuis. De kantoordagen zijn voor mij erg belangrijk om zo contact te houden met de werkvloer. Personeelszaken kunnen nu eenmaal niet allemaal op afstand worden uitgevoerd. Persoonlijk contact is immers een belangrijke factor van een goede werksfeer. Op kantoor is mijn werkplek zodanig ingericht dat met alle COVID-19 maatregelen rekening gehouden werd.

Heb je nog contact met je collega’s?
Ja. Met mijn administratieve collega’s spreek ik dagelijks via de applicatie Teams en/of telefonisch. Mijn varende collega’s zie ik op kantoor met gepaste afstand en we bellen ook regelmatig.

Wat geeft je moed om te blijven doorgaan nu?
Operationeel gezien is er voor mij niets veranderd. De planning gaat door, de schepen moeten blijven varen, dat heeft de COVID-19 crisis niet veranderd. Mijn werkomgeving is zodanig ingericht dat ik overal en op ieder tijdstip kan inloggen in de systemen om mijn taken uit te voeren en onvoorziene problemen kan oplossen.

Heb je iets geleerd uit deze periode?
Een goede samenwerking is essentieel! Naast een duidelijke taakverdeling is het ook heel prettig dat collega’s elkaar kunnen opvangen door de kennis van elkaars werk. Daardoor kan “een post” ook op afstand moeiteloos blijven functioneren.

Wil je nog iets kwijt aan je collega’s?
Ik ben alle collega’s in Vlissingen heel dankbaar voor hun tomeloze inzet. Vooral tijdens de beginperiode van de COVID-19-crisis was werkelijk alles onzeker, maar toch hebben zij de dienst 100% operationeel gehouden. Daar ben ik erg trots op!

In gesprek met een loodsdienstcoördinator

Naar aanleiding van de week van het werkgeluk, zetten we elke dag een ander personeelslid van MDK in de kijker. Vandaag is het de beurt aan Wim Mannaert, loodsdienstcoördinator in Gent.

“Het is zo’n beetje zoals puzzelen, maar dan in het heel groot. We leggen deze puzzel zorgvuldig want ieder stukje heeft impact op de nautische keten”

Sinds wanneer werk je voor MDK?
Ik ben begonnen bij de Vlaamse overheid op 6 mei 1993 als loodsdienstcoördinator of in het kort lodico. MDK bestond toen nog niet, maar de functie wel.

Kan je kort je job omschrijven?
Als loodsdienstcoördinator sta je in voor de dispatching van het Loodswezen. Je zorgt ervoor dat alle schepen op het juiste moment de juiste loods aan boord krijgen en dat de loods tijdig ter plaatse geraakt. In Gent zijn wij ook het coördinatiecentrum voor alle aanmeldingen voor de loodspost Wandelaar.

Wij werken in continudienst en draaien daarbij diensten van 12 uur.
De dagdienst start om 06:45 tot 19:00 en de nachtdienst start om 18:45 tot 07:00. Op het einde van elke shift is er een kwartiertje voorzien voor de overdracht aan de lodico van de volgende shift

Wij hebben 4 stations, namelijk in Antwerpen, Gent, Vlissingen en Zeebrugge. In Gent en Zeebrugge zijn er 7 lodico’s. In Antwerpen en Vlissingen zijn er 14 lodico’s.

Elk station heeft een teamplanner, ik ben de planner voor Gent.
Het vraagt wel enige flexibiliteit, maar ik kan rekenen op de teamplanner van Antwerpen die mijn taken overneemt als ik met verlof ben en uiteraard ook omgekeerd. In Vlissingen en Zeebrugge is er ook een wisselwerking.

Hoe ben je bij MDK terechtgekomen?
In 1993 ben ik begonnen als vervanging van iemand in loopbaanonderbreking, dat contract is na verloop van tijd een contract van onbepaalde duur geworden. Vervolgens heb ik enkele examens meegedaan en op die manier ben ik statutair ambtenaar geworden.

Wat vind je leuk aan je job?
Vooral de afwisseling. Eigenlijk is het altijd wel ongeveer hetzelfde werk, maar elke dag is toch anders. Je komt steeds in andere situaties terecht. Het is vooral attent blijven en vooruit kijken. Het is zo’n beetje zoals puzzelen, maar dan in het heel groot.We leggen deze puzzel zorgvuldig want ieder stukje heeft impact op de nautische keten.

Heeft corona een impact op je job gehad?
Niet zo heel veel. We zien onze collega lodico’s bij de shiftoverdracht.
Op dat gebied is er niet zo veel veranderd. Wat wel een verschil is, zijn onze administratieve collega’s die van thuis werken. Onze nautisch dienstchef stond altijd paraat voor ons. Hij kwam zo’n 2 dagen per week naar kantoor. Het poetspersoneel is ook blijven komen, maar bij de shiftoverdracht zorgen wij zelf voor het ontsmetten van de werkplek en het apparatuur.

Heb je tijdens corona nog contact gehad met je collega’s?
Het contact met de administratieve collega’s liep vooral telefonisch.
Maar sinds begin september komen er ook terug meer collega’s naar de werkvloer..

Hoe zie jij je toekomst bij MDK?
Ik ben al 27 jaar loodsdienstcoördinator en ik hoop dat nog lang te blijven.
Al moet ik toegeven dat de shiften in continudienst wel iets zwaarder beginnen te wegen dan vroeger.

Voor mij is het de job op mijn lijf geschreven, ook al kan je er niet voor studeren!

Rustige zomer op zee

Cijfers zomermaanden Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum MRCC Oostende.

De zomermaanden juli en augustus waren dit jaar rustiger dan andere jaren op het Maritiem Reddings-en Coördinatiecentrum in Oostende.

In juli en augustus werden er op het MRCC respectievelijk 39 en 40 incidenten geregistreerd, dat is minder dan de vorige jaren.

De strandredders van IKWV telden 1079 verloren gelopen kinderen (dit tegenover 1021 in de zomer van 2019).

Ondanks die lichte stijging van verloren gelopen kinderen werd de ‘afsprakenregeling reddingen Belgische kust’ maar 16 keer geactiveerd. Dat is een procedure waarbij alle hulpdiensten, aan land én op zee, nauw samenwerken voor de hulp aan personen in nood of die vermist zijn nabij de waterlijn.  “Gelet op het goede weer valt dit cijfer erg mee. Zonder de coronamaatregelen had het naar alle waarschijnlijkheid veel hoger gelegen. Maar ook de strandredders vormden opnieuw een goede eerste lijn.” Volgens Dries Boodts wnd. directeur MRCC. 

Door de coronamaatregelen was pleziervaart een tijdje verboden en kwam het seizoen later op gang, wat zich dan vertaalde in wat ‘typische’ oproepen, zoals meer motorpannes in juni, terwijl dat anders eerder in april en mei gebeurde.

Minister Peeters “Een job op het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum is uitdagend. Door heldere procedures, draaiboeken en oefeningen zijn onze medewerkers steeds voorbereid op het onverwachte. De zomer 2020 was ook op zee bijzonder. Want door de coronamaatregelen kwam er een extra dimensie bij de hulpverlening.  Toch kenden we deze zomer gelukkig geen grote incidenten, onder meer dankzij de goede samenwerking, expertise en professionaliteit van alle kustwachtpartners.” 

Varende en vliegende eenheden, de NH90 (Defensie) en de Orka (Vloot, MDK)

Virtuele rondleiding vuurtoren

Zondag 13 september was het wereldwijd Open Monumentendag. Door de coronamaatregelen verliep de erfgoeddag volgens strikte veiligheidsvoorschriften en vaak gingen bezoeken digitaal door. Zo ook in Oostende, waar de vuurtoren Lange Nelle enkel virtueel te bezoeken was.

Projectingenieur Nick Goethals is o.a. technisch verantwoordelijk voor de vuurtoreninstallatie. Hij behoort tot een zeer beperkte groep die toegang heeft tot de vuurtoren Lange Nelle in Oostende. Hij voert de controle uit van de installaties en inspecteert de onderhoudswerken, hiervoor moet Nick wel eerst 324 trappen naar boven doen.

De vuurtoren blijft belangrijk voor de navigatie van de scheepvaart. Vroeger waren er geen radarinstallaties of AIS en waren de vuurtorens het herkenningspunt van een haven. Naast het vuurtorenlicht zorgen de aanwezige antennes nu mee voor de communicatie met de scheepvaart.

De Lange Nelle zendt elke tien seconden drie flashtekens uit, deze komen overeen met de letter O in morsecode. De O verwijst naar Oostende.

Bekijk hier de reportage in het kader van de virtuele Open Monumentendag.

Terug naar school: maritiem onderwijs

Al enkele jaren promoot MDK samen met enkele partners via Areyouwaterproof de maritieme opleidingen in Vlaanderen. Naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar hadden we een gesprek met een leerkracht en enkele leerlingen van het Maritiem Instituut Mercator in Oostende.

LEERLINGEN ROAN EN EMILE

Hoe heb je kennis gemaakt met het maritiem onderwijs?
ROAN: Ik heb het Maritiem Instituut Mercator leren kennen via een flyer van de school. Mijn broer had die eens mee naar huis gekregen. De school trok mij onmiddellijk aan en ik ben dan eens langsgegaan op een opendeurdag. Ondertussen zit ik al drie jaar in het MIM. Achteraf bleek dat er ook een familielink was. Mijn opa zat bij de marine en mijn bompa, die helaas overleden is, werkte voor de Scheepvaartpolitie op de Schelde.

EMILE: Ik heb de school ook leren kennen via een flyer. Ik ben vorig jaar in het 2de middelbaar naar het Maritiem Instituut Mercator gekomen. Mijn stiefpapa werkt aan boord van het vissersvaartuig Z.548 Flamingo. Daardoor kende ik de sector al een beetje.

Waarom koos je voor deze richting?
EMILE: Ik wil later echt aan de slag in de visserij. Ik ga nu al vaak mee aan boord van de Z.548 Flamingo. Ik doe dan klusjes aan de wal, zoals schilderen en heel af en toe mag ik mee op zee. Het is echt mijn ding!

ROAN: Ik zie mezelf op een containerschip of een tanker. Het is toch chique om later te kunnen zeggen “Ik kan een schip besturen van meer dan 200 meter lang”. In mijn vrije tijd zie ik me ook wel werken op een superyacht in Monaco.

Is er iets veranderd aan de manier van les krijgen in tijden van corona?
ROAN: Er is echt wel wat veranderd. Van maart tot juni hebben we vooral online les gehad. We kregen ook demo filmpjes van de praktijkleerkrachten om bepaalde handelingen onder de knie te krijgen. De lessen worden nu wel ingehaald.

Heb je deze zomer wat leerstof herhaald?
EMILE: Ik was de hele zomer te vinden aan boord van de Z.548.
Als ik eens mee mocht gaan vissen, dan vertrok ik met de bemanning op zee om 6:30.

ROAN: Ik heb mijn eigen lessen niet herhaald, maar ik heb mijn papa wel ondervraagd! Mijn papa heeft al jaren een vaarbewijs en volgde deze zomer een bijscholing. Ik heb zijn cursus bekeken en geholpen met kaartlezen. Tijdens het avondmaal heb ik hem getest of hij zijn leerstof wel kende.

LEERKRACHT KIM

Ik geef al 18 jaar les, waarvan 8 jaar in het Maritiem Instituut Mercator. Sinds dit schooljaar doe ik ook de PR van de school. Ik geef halftijds les aan het 1ste, 2de, 3de, 4de en 7de jaar. Daarnaast werk ik ook halftijds op het secretariaat, waarbij ik me vooral focus op de promotie van de school. Ik heb mijn leerlingen heel hard gemist! Niemand was op deze situatie voorbereid. Er bestonden geen procedures om plots online les te geven en terwijl ook je eigen kinderen op te vangen en te begeleiden in hun leerproces.

De school heeft zelf voor een tiental laptops gezorgd voor de leerlingen die er geen hadden. Wij zijn die persoonlijk naar de leerlingen gaan brengen. Om de leerlingen beter op te kunnen volgen heb ik verschillende taken gemaakt via Google Forms. Leerlingen konden deze dan ook invullen met een smartphone en ze kregen onmiddellijk feedback van hun resultaten.

We weten dat corona nog niet weg is en we hanteren strikte veiligheidsvoorschriften, zeker nu we allemaal terug aanwezig zijn op school. Overal staat er ontsmettingsgel. Al het werkmateriaal wordt na het gebruik ontsmet. De middagpauzes zijn opgesplitst.

De stages zijn pas voorzien in januari/februari 2021, maar ook hier zullen we de coronarichtlijnen nauwgezet opvolgen. De leerlingen van het Deeltijds Zeevisserijonderwijs gaan wel door aan boord, maar we garanderen je, de bemanning doet er alles aan om de veiligheidsvoorschriften aan boord op te volgen.

We gaan nu sensibiliseren bij de leerlingen om digitaal aan de slag te blijven met de online agenda, die verder geïntegreerd wordt, maar ook meldingen die de leerling alert maakt voor taken en toetsen. We willen hier zeker ook de ouders bij betrekken.

De leerlingen worden de komende weken getest, zodat we snel kunnen ingrijpen als er achterstand opgelopen is voor bepaalde vakken. Wij zullen dan nog (bij)lessen op maat aanbieden.

Onze leerkrachten zijn een heel hecht team. Wij zijn steeds contact blijven houden via Smartschool Live, maar er werden ook regelmatig berichten tijdens de vakantie gestuurd. Het doet echt deugd om hier terug fysiek te kunnen staan!

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust in zee met het VEB voor een forse energiebesparing

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) gaan nauw samenwerken op het vlak van energiebesparing. Beide partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend.  Ze zetten gezamenlijk de schouders onder een ‘Masterplan Energie’ met drie doelen: ten eerste de CO2-uitstoot verminderen, ten tweede het energieverbruik verminderen en ten derde het gebruik van hernieuwbare energie  stimuleren. Deze drie doelen zijn ook vooropgesteld door Europa in de klimaatdoelstellingen.

Samenwerken werkt

Het agentschap MDK wil inzetten op energie-efficiënte infrastructuur en zo meewerken aan het Actieplan Energie-efficiëntie van het Vlaams Gewest. Uit dat actieplan heeft de Vlaamse regering in haar regeerakkoord de volgende doelstelling overgenomen:  “Een vermindering van minstens 80% aan uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO2) tegen 2050”.
De uiteindelijke ambitie is om te evolueren naar volledige klimaatneutraliteit.

Het VEB heeft het realiseren van een duurzamer en efficiënter energiebeheer van de Vlaamse publieke sector als missie. Het VEB, als agentschap van de Vlaamse overheid, beschikt over expertise in en ervaring met duurzame energie en energie-efficiëntie en stelt deze kennis nu ook ter beschikking van het agentschap MDK. Het VEB ontzorgt als aankoopcentrale publieke diensten ook van het aanbestedingsluik.

Op die manier helpt het VEB de Vlaamse overheid en haar administraties (waaronder MDK) bij het behalen van de energie-efficiëntiedoelstellingen.

Een energie- en innovatiebeleid en energetisch masterplan

Het agentschap MDK wil groene uitdagingen ambitieus en toonaangevend aanpakken.
Het VEB zal MDK ondersteunen in het schrijven van het energie- en innovatiebeleid van het agentschap om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Het VEB zal ook haar expertise verlenen bij het omzetten van dit beleid naar een meetbaar en richtinggevend ‘Masterplan Energie’ dat het patrimonium en de energiebesparende maatregelen in kaart brengt, de prioriteiten en acties vastlegt en de resultaten opvolgt in de praktijk. Voor dit masterplantraject komen een achttiental gebouwen van MDK in aanmerking. De grootte varieert van 7m² tot bijna 3400m² en gaat van vuurtorens tot kantoorgebouwen.

“De samenwerking met het VEB kadert in een ruimere groene visie van het agentschap MDK om onze voetafdruk te verkleinen. Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te bereiken, zal het agentschap MDK onder meer inzetten op het renoveren van de bestaande gebouwen om deze klimaatvriendelijker te maken of, indien nodig, haar patrimonium vervangen. We doen beroep de expertise van het VEB en bekijken natuurlijk zelf ook het totaalplaatje van onze gebouwen, scheepsvloot en andere specifieke infrastructuur, om op al deze posten de energie-efficiëntie zo groot mogelijk te maken”, stelt Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van MDK