Uurregeling veerdienst Oostende uitgebreid!

Vanaf 1 april 2021 gaat de zomerregeling in voor de veerdienst aan de kust. Sinds een aantal jaar is de samenwerking tussen MDK via Vloot en de stad Oostende voor het veer in Oostende versterkt. Ook dit jaar wordt opnieuw voorzien in een fors uitgebreide dienstverlening. 

In Oostende zullen naast de uitbreiding van de uurregeling ook de wachttijden beperkt worden door de inzet van een tweede veer tijdens de piekmomenten. Op vrijdag en zaterdag tijdens de maanden april, mei, juni en september zal het veer tot middernacht varen. In juli en augustus zal het veer dagelijks tot middernacht varen. Klik hier om de uurregeling van het veer in Oostende te raadplegen. 

De veerdienst in Nieuwpoort vaart tijdens de weekends en op feestdagen. Tijdens de schoolvakanties vaart het veer dagelijks. Klik op deze link om de uurregeling van het veer in Nieuwpoort te bekijken.

De strijd tegen COVID-19 zit er helaas nog niet op. Daarom gelden nog steeds enkele beperkingen op en rond het veer zodat de veiligheid voor de passagiers maar ook voor de bemanning kan gegarandeerd worden. De mondmaskerplicht is op alle openbaar vervoer van toepassing en dus ook op de veerdienst. Houd afstand van elkaar tijdens het wachten op het ponton en op de veerboot.

LNG-bunkering op de rivier.

De ecologische voetafdruk van de scheepvaart moet drastisch naar beneden. Daarom bekijkt de sector alternatieven voor fossiele brandstoffen, zoals vloeibaar aardgas of LNG. De omschakeling naar LNG is al bezig en biedt gunstige perspectieven. Tegelijk brengt ze ook heel wat uitdagingen mee.

De International Maritime Organization, een onderdeel van de Verenigde Naties, legt standaarden op voor de CO₂-uitstoot in de scheepvaart. Ook de scheepvaartsector is immers gebonden aan emissieregels en moet volop vergroenen om haar ecologische voetafdruk te verminderen. Maar omschakelen naar alternatieve brandstoffen doe je niet op één dag. We spraken met Vivian Baetens, adviseur voor de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA).

De GNA staat in voor de het toelatingsbeleid van alle scheepvaartverkeer in het Scheldegebied en is een samenwerking tussen ons agentschap en Rijkswaterstaat Zee en Delta. Binnen het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer is de Permanente Commissie het hoogste orgaan en de PC geeft aan de GNA de toestemming voor dit proefproject.

Bewust vergroenen

Baetens: “We merken dat de bewustwording rond vergroening stijgt, en dat de markt vragende partij is om samen oplossingen te zoeken. Enerzijds worden er steeds meer maatregelen genomen om de uitstoot van fossiele brandstoffen in te perken. Zo zorgen scrubbers of gaswassers er bijvoorbeeld voor dat uitlaatgassen veel minder zwaveloxide bevatten en wordt er gekozen voor brandstoffen met een lager zwavelgehalte. Anderzijds kijkt de scheepvaart ook naar alternatieven voor fossiele brandstoffen, zoals vloeibaar aardgas, ammoniak en waterstof. De technologie rond LNG staat echter veel verder dan die rond ammoniak of waterstof. Daarom trekt de sector momenteel volop de LNG-kaart.”

Veiligheid voorop

“Bunkeren, het leveren van brandstof aan schepen, gebeurt al jarenlang op de ankerplaats Everingen op de Westerschelde. Daar worden zeeschepen door middel van een binnenvaartschip opnieuw van brandstof voorzien. Tot voor kort ging het steeds om fossiele brandstof, maar in 2020 startten we een eerste proefproject met LNG-bunkering op. We bekeken met een bunkermaatschappij hoe ze LNG konden leveren op ankerplaatsen in de Everingen.”

“Daar komen heel wat nautisch-operationele en juridische aspecten bij kijken. Het bunkerschip moet bij Rijkswaterstaat een vergunning aanvragen om LNG te mogen bunkeren. Het zeevaartschip dat de brandstof ontvangt, moet dan weer een vergunning aanvragen bij de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit. Omdat het om grote hoeveelheden gas gaat, staat de veiligheid van zo’n operatie altijd voorop. Zo werd de Veiligheidsregio Zeeland bij het goedkeuringsproces betrokken. Om na te gaan of de werkzaamheden binnen de veiligheidsgrenzen vallen, bekeken we gegevens over de pompsnelheid, de diameter van de bunkerslang en de noodprocedures tijdens een bunkeroperatie.”

Pilootproject

“Daarnaast gingen we ook internationaal op zoek naar best practices van LNG-bunkering. We vonden echter nergens voorbeelden van schepen die op een rivier voor anker liggen, onder invloed van het getij. LNG bunkeren gebeurt meestal in een rustige baai, aangemeerd in een haven of op een andere beschutte plek. Bovendien gaat het in het buitenland meestal om zeegaande bunkerschepen, die toch een andere grootte, manoeuvreerbaarheid en bemanning hebben dan de binnenvaartschepen die wij gebruiken. Onze locatie in Everingen, waar het getij en de wind volop hun gang gaan, betekent een extra uitdaging en maakt ons pilootproject uniek.”

De Titan LNG, die eind 2020 de eerste LNG-bunkering verzorgde, heeft nu voor één jaar toestemming om zeeschepen in de Everingen van LNG te voorzien. Na dat jaar worden de werkzaamheden geëvalueerd en wordt bekeken of de vergunning verlengd kan worden. Intussen kreeg de GNA ook van een tweede bunkermaatschappij een verzoek binnen, ook hier kregen we groen licht van de PC.

Nog een weg te gaan

LNG biedt zeker heel wat perspectieven voor een groenere toekomst voor de scheepvaart. Toch zijn er nog praktische obstakels te overwinnen. “Om op LNG te kunnen varen, moet de machinekamer van een zeeschip worden aangepast. Een LNG-installatie wordt meestal tijdens de bouw van nieuwe schepen geïnstalleerd, deze schepen varen dan volledig op LNG. Maar er zijn ook rederijen die bewust kiezen om achteraf een aanpassing te doen. Zij kiezen dan vaker voor het ‘dual fuel’-concept, zodat ze de keuze hebben tussen LNG en fossiele brandstoffen. De vraag naar LNG-bunkering zit dus echt wel in de lift. En hoe meer mogelijkheden we aanbieden om LNG te bunkeren, hoe meer schepen zullen overschakelen”, besluit Baetens.

Ook MDK kijkt naar de toekomst

Om een vlotte en veilige scheepvaart op de Schelde en haar aanloopgebieden in zee te garanderen, werken Vlaanderen en Nederland samen. De GNA bestaat uit verschillende Vlaamse Nautisch Dienstchefs en Nederlandse GNA-adviseurs van Rijkswaterstaat Zee en Delta en het agentschap MDK. Ook het agentschap hecht een grote waarde aan vergroening. Zo heeft MDK zelf verschillende projecten lopen om de dienstverlening duurzamer te maken. Een voorbeeld hiervan zijn de elektrische veerboten die een CO2-neutrale oeververbinding realiseren in de stadskern. Het agentschap is ook trekker van de Kenniscel Klimaat binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. In deze kenniscel staat ervaringsuitwisseling rond klimaatsverandering centraal.  

Gespecialiseerde verkooppunten nemen verkoop nautische publicaties over

Vanaf 1 april 2021 biedt het team Vlaamse Hydrografie de nautische publicaties niet langer aan via de eigen hydrowinkel.

Een aantal gespecialiseerde winkels neemt de verkoop aan particulieren over. Welke publicaties waar te koop zijn vind je in onderstaande tabel. (https://www.afdelingkust.be/nl/verkooppunten-nautische-publicaties)

Voor iedereen die op zee gaat is een zeekaart noodzakelijk. Zeekaarten bevatten alle informatie die van belang is voor een veilige navigatie op zee en aanliggende wateren. Het team Vlaamse Hydrografie maakt enerzijds nationale en internationale enkelvoudige grote kaartbladen en anderzijds ook kaartensets en overzichtskaarten.

De gekarteerde symbolen en hun verklaring zijn terug te vinden in de publicatie INT 1.

Met nieuwe ontwikkelingen in ons zeegebied is het nodig kaarten up-to-date te houden. Op iedere gepubliceerde kaart staat aangeduid tot welk nummer van de (BaZ) de bijwerking is doorgevoerd. Deze Berichten aan Zeevarenden blijven beschikbaar op de website van de Vlaamse Hydrografie.  Periodiek worden nieuwe edities van kaarten uitgegeven indien bijwerkingen via BaZ te omvangrijk worden.  Deze nieuwe edities zullen vanaf nu enkel aangekocht kunnen worden via de verkooppunten.

Hydrowinkel

“Vroeger hadden we een fysieke hydrowinkel in onze kantoren in Oostende. Mensen kwamen daar hun zeekaarten en andere publicaties kopen”, vertelt Koen Vanstaen, directeur van het team Vlaamse Hydrografie. “Een aantal jaar terug zijn we gestart met onze webshop. Het is een heel bewuste keuze om de verkoop nu over te laten aan gespecialiseerde winkels, ook nu meer van hen een webwinkel hebben. Op die manier kunnen wij ons als Vlaamse Hydrografie focussen op het maken en publiceren van kwaliteitsvolle kaarten en publicaties.”

Meer info over alle nautische publicaties: www.vlaamsehydrografie.be

Wil je zelf ook verkooppunt worden voor de producten van het team Vlaamse Hydrografie? Neem dan contact met ons op via hydrowinkel@mow.vlaanderen.be

Meisjes en vrouwen in het maritiem onderwijs

In het schooljaar 2020-2021 zien we meisjes en vrouwen in alle maritieme onderwijsinstellingen. Areyouwaterproof maakte een overzicht.

De Scheepvaartschool

De Scheepvaartschool biedt maritieme opleiding aan in de binnenvaart, de beperkte kustvaart en de zeevaart. Op een totaal van 108 leerlingen zijn er 7 meisjes die een maritieme richtingen volgen.

Koninklijk Werk IBIS

Sinds het schooljaar 2019-2020 worden er ook meisjes aangenomen. Momenteel zitten er 10 meisjes in het lager onderwijs, maar in de toekomst komt hier verandering in. IBIS bouwt graag mee aan een toekomst met meer vrouwen in het maritiem werkveld.

Maritiem Instituut Mercator

Het Maritiem Instituut Mercator in Oostende heeft maritieme richtingen in het Technisch-, Beroeps- en Deeltijds onderwijs.

Daarnaast bieden ze de opleiding Maritieme Wetenschappen aan in samenwerking met Athena Centrum.

In totaal volgen er 142 leerlingen een maritieme opleiding, waarvan 6 meisjes.

Hogere Zeevaartschool

De Hogere Zeevaartschool in Antwerpen is de enige hogeschool in België die opleidingen aanbiedt op bachelor en master niveau.

Er zijn 423 studenten ingeschreven, waarvan 64 vrouwen.

CVO Scala

Het CVO Scala in Oostende biedt maritieme opleidingen aan voor volwassenen.

Van de 47 cursisten is er 1 vrouw ingeschreven.

SYNTRA Midden-Vlaanderen

De binnenvaartopleidingen voor volwassenen worden gestuurd door het SYNTRA Midden-Vlaanderen.

De opleiding Matroos Binnenvaart heeft 36 cursisten ingeschreven, waarvan 9 vrouwen.

Daarnaast zijn er nog 3 vrouwen ingeschreven voor de versnelde voorbereiding voor het vaarbewijs.

VDAB Zeebrugge

In het maritiem competentiecentrum van de VDAB Zeebrugge kan je internationaal erkende certificaten behalen, zowel op vlak van navigatie, machinekamer, communicatie, safety als security.

In het jaar 2020 volgden er 7 vrouwen een Basic Safety training of een opleiding via de werkgever.

Wereld Meteorologiedag

Vandaag, 23 maart, is het Wereld Meteorologiedag. Een ideale gelegenheid om een kijkje achter de schermen van het Meetnet Vlaamse Banken en het kustweerbericht te nemen. In primeur delen we ook de opvallendste resultaten van onze gebruikersbevraging van het kustweerbericht. 

Wist je dat onze eerste mariene meteoberichten dateren uit 1976? Voor de uitbouw van de haven van Zeebrugge was er nood aan actuele informatie over de huidige condities en verwachtingen voor de komende dagen. Dat was de start van het Meetnet Vlaamse Banken.  Het Meetnet bestond toen uit een netwerk van golfmeetboeien op zee en een meteopark aan de wal. In 1984 kwamen daar vijf vaste meetpalen langs de vaargeulen naar Zeebrugge en de Westerschelde bij. In 1993 is op de Westhinderbank een platform geïnstalleerd, ter vervanging van het bemande lichtschip dat op deze locatie lag. 

Vandaag bestaat het Meetnet Vlaamse Banken uit: 

  • 6 meetpalen 
  • 16 golfmeetboeien  
  • 5 getijdestations 
  • 3 meteoparken 
  • 4 windmeetlocaties aan de kust 
  • 3 stroommeetlocaties in de havens 

Lees verder onder de foto’s…

meetpaal

De meetpalen en boeien op zee zijn uitgerust met geavanceerde sensoren en meettoestellen. Die verzamelen belangrijke gegevens zoals windsnelheid en -richting, zichtbaarheid, temperatuur, getij, golfhoogte en golfrichting. De getijstations, meteoparken en meetlocaties langs de kust meten daar de wind, getij en stroming en verschillende andere meteoparameters. Alle data van het meetnet komen via een computernetwerk in het datacenter in Oostende terecht. Van daaruit wordt het verdeeld naar de verschillende gebruikers. Het datacenter verwerkt vierentwintig uur per dag en zeven dagen op zeven alle ingewonnen informatie en stelt deze gratis ter beschikking. Zeevarenden hebben zo onmiddellijk toegang tot de actuele informatie via www.meetnetvlaamsebanken.be om hun activiteit veilig te laten verlopen. 

Het Kustweerbericht 

De mariene meteorologen van het Oceanografisch Meteorologisch Station (OMS) in Oostende zijn vaste gebruikers van de gegevens die binnenkomen via het Meetnet Vlaamse Banken. De mensen van het OMS staan in voor nauwkeurige en gedetailleerde meteovoorspellingen in de Noordzee en voor de vaargeulen: het kustweerbericht. Vier keer per dag sturen zij een update van de voorspellingen uit aan professionele gebruikers. De berichten zijn in eerste instantie bedoeld voor een veilige begeleiding van de scheepvaart naar de Vlaamse havens en voor iedereen die werken uitvoert op zee of aan de kust. Maar ook watersporters en de toeristische sector kunnen de gegevens raadplegen via www.kustweerbericht.be. Het OMS is een samenwerking tussen het agentschap MDK en het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) 

Vorige zomer konden de gebruikers van het kustweerbericht deelnemen aan een bevraging. Het doel was om te polsen naar de ervaringen van de gebruikers van de website om deze zo verder te kunnen optimaliseren. 1.266 mensen namen de tijd om de bevraging in te vullen. De belangrijkste resultaten daaruit hebben we gebundeld in de onderstaande infografiek.

Het agentschap MDK gaat de komende maanden verder aan de slag met de verzamelde input. Dit moet in 2022 uiteindelijk leiden tot een nieuwe website voor het kustweerbericht rekening houdend met de noden van de gebruikers. 

Een straf meisje in een typische jongensrichting.

Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag is areyouwaterproof op zoek gegaan naar een straf meisje/vrouw.  En we hebben haar gevonden!  Maak kennis met Kirsten Thiel, het enige meisje in het 3de jaar Maritieme Technieken Dek in De Scheepvaartschool.

Hoe heb je kennis gemaakt met het maritiem onderwijs?

Het is mijn eerste jaar in een maritieme richting, maar ik heb wel een sterke link met het water. Mijn papa heeft jarenlang gewerkt in de visserij. Hij was stuurman op de Z.510 Dennis, maar nu werkt hij voor het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Verschillende familieleden zitten in het Maritiem Instituut Mercator in Oostende en volgen ook een maritieme richting. Ik heb nog 2 broers in het lager onderwijs zitten, dus wie weet kiezen ze later ook voor het water.

Waarom koos je voor een maritieme richting?

Het was voor mij een evidente keuze om over te schakelen van een sportrichting naar een maritieme richting. Mijn vriendenkring vond het ook een logische stap. Ik praat blijkbaar voortdurend over schepen, de haven en allerlei andere maritieme facetten.

Ik heb een warm gevoel bij de school.
Er zitten naast mij nog 6 andere meisjes in de school, maar door de coronamaatregelen heb ik ze nog niet ontmoet.

De jongens keken bij de start van het schooljaar wel wat raar, een meisje in onze klas. Maar ik heb snel mijn plaats verdiend. Elke vrijdagochtend varen we uit met de Nele. Zo kunnen we wat praktijkervaring opdoen. Ik moet eerlijk toegeven dat ik al wat ervaring had, want ik heb al meegevaren op een vissersvaartuig en we hebben een klein jacht.

De maritieme vakken Navigatie en Reglementen spreken me het meest aan, vooral:
• De koers bepalen op de kaart met een passer.
• Een schip herkennen op basis van de lichten.
• Het Internationaal aanvaringsreglement, de regels ter voorkoming van aanvaringen op zee.

Ik ben afkomstig van Brugge. Een beetje ver om elke dag te pendelen, dus ik zit op internaat De Spits. Enkele van mijn klasgenoten zitten ook op internaat. Als we samen huiswerk maken of een groepsopdracht voorbereiden, dan rekenen ze op mijn kunde.

Welke koers wil je later uit?

Ik droom ervan om later op een superjacht of een cruiseschip aan het roer te staan. Op het bovendek staan met een uitzicht op de wereldzeeën en ongerepte natuurgebieden.
Het schrikt me niet af om lang van huis weg te zijn!
Maar het plan is om eerst verder te studeren aan de Hogere Zeevaartschool.


Meisjes en vrouwen mogen zeker hun plaats claimen in de maritieme wereld.


Veremans krijgt opfrisbeurt in Oostende

Het hydrografisch peilvaartuig Veremans is tegenwoordig in Oostende te spotten. Het schip heeft als thuishaven Antwerpen en is daarom vooral te zien op de Schelde. Voor een droogdokbeurt ruilde de Veremans de natuurlijke habitat in voor een kort verblijf op een scheepswerf in Oostende. 

Gedurende enkele weken eind februari en begin maart zit het schip in droogdok waar het volledig wordt nagekeken. Er worden heel wat verschillende controles uitgevoerd zoals diktemetingen van het staal van de romp, controle van de buitenboordafsluiters, meting van de speling op de roeren en de schroefas en het opmeten van de ankerketting. De volledige romp krijgt ook een nieuwe laag verf. 

Aan boord van de Veremans bevindt zich heel wat hydrografische apparatuur. Met een single- en multibeam scannen de hydrografen van het team Vlaamse Hydrografie de bodem van de Schelde om vervolgens met de data daarvan zeekaarten te maken. Ook het team Vlaamse Hydrografie maakt van deze droogdokbeurt graag gebruik om onderhoudswerken uit te voeren aan deze apparatuur. 

Superintendent Jan De Kerf begeleidt het droogdok samen met de bemanning van het schip, schipper Stijn Laurent, hoofdmotorist Serge Verelst en matroos Joeri Neudt. Het team volgt de werken aan boord nauwkeurig op in nauwe samenwerking met Dieter Van Campenhout en Kevin Verelst van het team Vlaamse Hydrografie. 

Als alle werken afgerond zijn, zal de Veremans terug naar Antwerpen varen om opnieuw peilingen uit te voeren op de Schelde en zo bij te dragen aan veilig en vlot scheepvaartverkeer. 

Gevaarlijk goed aan boord? Digitaal melden verplicht!

Vanaf 1 maart 2021 is het op alle Vlaamse waterwegen voor binnenvaartschippers die gevaarlijke goederen vervoeren verplicht om reis- en ladinggegevens digitaal te melden.

Vaar je met gevaarlijke goederen door Vlaanderen? Dan wordt verwacht dat jij je melding digitaal doorgeeft. In het kader van veiligheid is het namelijk essentieel dat gegevens van gevaarlijke goederen aan de overheid gemeld worden. Dit is van groot belang in geval van calamiteiten.

De Vlaamse overheid heeft de ambitie om de digitale meldplicht in te voeren voor alle schepen die in Vlaanderen varen. De verplichting voor schepen met gevaarlijke goederen is hierin een eerste belangrijke stap.

Tijd voor actie!

Aan alle schippers die ADN-goederen vervoeren en al digitaal melden, doe zo verder! Meld je nog niet digitaal? Dan vragen we je om zo snel mogelijk actie te ondernemen zodat ook jij je gegevens digitaal kan delen. Je kan dit doen met de gangbare softwarepakketten.

6 maanden tijd om digitaal melden in te voeren

Van 1 maart tot 31 augustus 2021 zal er nog geen handhaving gebeuren op de digitale meldplicht. Zo krijgt iedere schipper de nodige tijd om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Gebruik deze tijd om digitale meldsoftware aan boord te halen als je die nog niet hebt.

Surf naar www.visuris.be/adnmeldplicht voor meer informatie over de digitale meldplicht.

Diepterecord verbroken in Deurganckdok

De eerste proefvaart in het kader van een mogelijke uitbreiding van de maximale diepgang van de Westerschelde is met succes uitgevoerd. Op zondag 28 februari 2021 is de MSC Regulus de haven van Antwerpen binnengekomen met een diepgang van 15,7 meter, een nieuw record. Het is de eerste in een reeks proefvaarten waar de diepgang zal worden opgevoerd tot 16 meter. Deze diepgang is nodig om in de toekomst de allergrootste containerschepen te kunnen blijven ontvangen. Het proefproject is een samenwerking tussen Port of Antwerp, het Vlaams en Nederlands Loodswezen, de Vessel Traffic Services, de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit en rederij MSC.

MSC Regulus vaart Port of Antwerp binnen.


De huidige maximumdiepgang van de Westerschelde voor containerschepen die naar Antwerpen opvaren, bedraagt 15,5 meter. Om in de toekomst de allergrootste zeeschepen toe te laten om Antwerpen als eerste aanloophaven te kiezen, is een diepgang bij opvaart van 16 meter nodig. Daarom werd besloten om een reeks proefvaarten uit te voeren waarbij de maximale diepgang gradueel wordt opgevoerd naar 16 meter. Door deze verhoging wordt de laadcapaciteit van de schepen aanzienlijk groter. Vijf decimeter extra kan circa 1000 TEU winst opleveren.

De opvaart voor diepliggende schepen wordt bepaald door het getij. Tijdens de hogere waterstand spreekt men van een ‘tijvenster’ waarbij een dieper schip kan op- of afvaren. Om vlot en veilig scheepvaartverkeer te garanderen, voerde het agentschap MDK eerst een zorgvuldig theoretisch onderzoek. Zowel de berekening van de tijvensters als de simulaties hebben aangetoond dat scheepvaart met een diepgang van 16 meter mogelijk is op de Westerschelde.

De graduele verhoging van de diepgang wordt door zowel Vlaamse als Nederlandse loodsen getest. Na elke diepgangtest volgt een evaluatie en worden de ervaringen uitgewisseld waarbij ook de GNA betrokken is. Na zes proefvaarten volgt een eindevaluatie en wordt een finale beslissing genomen over de opvaart van schepen met een diepgang van 16 meter.

“De graduele verhoging van scheepvaart tot een maximum diepgang van 16 meter betekent een aanzienlijke optimalisatie van de laadcapaciteit. Jarenlange ervaring, nautisch expertise en een sterke samenwerking over de landsgrenzen heen maken deze testvaarten mogelijk en verhogen de economische welvaart in Vlaanderen. De nautische keten wordt steeds robuuster en zoekt – met succes – de grenzen op van wat veilig haalbaar is,” aldus Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van het agentschap MDK én Permanent Commissaris van Toezicht op de Scheldevaart.

Lees het volledige persbericht.