VLOOT krijgt certificaat ‘Hartveilige Organisatie’

Op 23 oktober heeft VLOOT in Antwerpen een certificaat ‘Hartveilige Organisatie’ ontvangen voor hun inspanningen rond hartveiligheid.

VLOOT krijgt certificaat 'hartveilige organisatie'

VLOOT krijgt certificaat ‘hartveilige organisatie’

In totaal zullen tegen eind oktober 37 defibrillatoren (AED-toestellen) aan boord gezet zijn van VLOOTvaartuigen waarvan er 10 in Antwerpen hun ligplaats hebben.  VLOOT heeft een traditie om preventie hoog in het vaandel te dragen.  VLOOT heeft deze traditie ook rond training.  In het ‘hartveilig project’ hebben VLOOT en het Rode Kruis Vlaanderen deze traditie samen nog versterkt.

Op 23 oktober werd hier even bij stil gestaan en werden allen die betrokken waren bij dit project bedankt, mede in naam van Jacques D’Havé, administrateur-generaal van het agentschap MDK.

Kapt. Siska De Coninck verduidelijkte dat het niet evident was om in volle vakantieperiode deze opleiding op te starten en bedankte dan ook zeer nadrukkelijk alle planners en bemanningen die hier constructief aan meewerkten.  Mevrouw Els Delafortrie, project manager van het hartveiligproject van het Rode Kruis, stelde zeer verheugd vast dat VLOOT een substantiële bijdrage levert om de overlevingskansen van slachtoffers bij hartstilstand te vergroten en tegelijk ook de eerste hulp capaciteit van de bevolking te verhogen.  Naast het plaatsen van de defibrillatoren kregen immers bijna 300 collega’s van VLOOT een speciale opleiding.  Gezien VLOOT hiermee ruimschoots de norm van 10% opleiding heeft overschreden, kregen kapt. Siska De Coninck en kapt. Yves Goossens uit haar handen het certificaat ‘Hartveilige Organisatie’ voor VLOOT uitgereikt.

Algemeen Directeur van VLOOT kapt. Yves Goossens bedankte mevr. Delafortrie specifiek voor de flexibiliteit waarmee het Rode Kruis VLOOT in dit gezamenlijk project is tegemoet gekomen en ook kapt. Siska De Coninck voor haar enthousiasme en inspanningen rond dit project.

Antwerpen en de Schelde zijn zoals hiervoor aangehaald ‘hartveiliger’ geworden maar de ambities van VLOOT in Antwerpen gaan nog verder.  Naast het nieuwe hydrografisch vaartuig HONDIUS, volgt er binnenkort nog de multifunctionele boeienlegger ZEESCHELDE.  Ook met dit schip zal VLOOT grenzen verleggen.  Het is immers de ambitie om op de Schelde een sterke lokale partner te worden rond preventie en training.  Op die manier ka VLOOT een sterke partner worden van de hulpdiensten en brandweerkorpsen langs de Schelde, de provinciediensten die langsheen de Schelde met rampenplannen bezig zijn, de Civiele Bescherming, maar ook van de maritieme scholen die in Antwerpen gevestigd zijn: de Hogere Zeevaartschool, Cenflumarin en het CVO Antwerpen. Het certificaat ‘Hartveilige Organisatie’  is dan ook slechts een eerste maar zeer belangrijke stap naar de toekomst.

Tot slot deelde de heer Peter Verstuyft, directeur van de Koninklijke Belgische Redersvereniging in de dankwoorden.  Hij liet VLOOT toe om dit speciaal moment in het prachtige Redershuis langsheen de Schelde te laten doorgaan en hield er bovendien aan om persoonlijk aanwezig te zijn.  De rondleiding die de VLOOT-collega’s kregen in dit unieke monument werd dan ook sterk gewaardeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *