Grootste sluis ter wereld: ook een boeiend project voor het LOODSWEZEN

kieldrechtsluis

Op 10 juni 2016 werd de Kieldrechtsluis officieel ingehuldigd door Koning Filip. De sluis is de grootste ter wereld en een van de grootste Vlaamse infrastructuurprojecten van de afgelopen jaren. Tijdens de officiële opening benadrukten Vlaams minister Ben Weyts en havenschepen Marc Van Peel het economisch belang van de sluis. De Kieldrechtsluis verzekert de toegang tot het dokkencomplex op de Linkerscheldeoever in de haven van Antwerpen. Hierdoor kunnen de activiteiten in dit gedeelte van de haven verder groeien.

Enkele uren voor het begin van de ceremonie, droeg zeeloods Adel Jaouadi het inkomende vaartuig Grande Lagos (Grimaldi) over aan rivierloods Yves Schnabel. De rivierloods meerde het schip voor de eerste maal netjes af in de nieuwe Kieldrechtsluis. Voorafgaand aan de opening, op 8 juni 2016, werd een testschutting uitgevoerd door rivierloods Francis Baetens.

Om de loodsen voor te bereiden op de nieuwe situatie, werden verschillende scenario’s geoefend op de simulator in het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout. De verkeersdrukte en de gewijzigde situatie met betrekking tot de in- en uitgaande vaart, de kruisende vaart en de manoeuvres voor de sluis werden met twee teams in real time geoefend. Ook de Nederlandse collega’s werden betrokken in deze simulatie-oefeningen, aangezien zij een derde van de te beloodsen vaart verzorgen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst. Het is immers van groot belang dat beide loodsdiensten onmiddellijk volgens dezelfde principes werken.

Meer info over de sluis, klik hier.

Enkele nieuwsberichten via de volgende links:
De Redactie
Gazet van Antwerpen
ATV
Tv Oost
Dertien

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *