Inhuldiging nieuw radarnetwerk in Gentse haven

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits heeft vandaag samen met het havenbestuur van Gent het nieuwe radarnetwerk ingehuldigd. Dankzij dat nieuwe netwerk kan het scheepvaartverkeer in de haven van Gent vlotter, efficiënter en veiliger  verlopen. Het nieuwe netwerk van 8 radars maakt het mogelijk om dag in dag uit en bij nacht en ontij de scheepvaart in de haven te zien en te begeleiden. Vlaanderen investeert ruim 2,4 miljoen euro in de nieuwe apparatuur.

inhuldiging havenkapiteinskamer GentDe Vlaamse overheid zorgt via het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust voor een veilig en vlot scheepvaartverkeer op de maritieme toegangswegen. Dat zijn de vaarwegen van en naar de Vlaamse zeehavens. Vlaanderen subsidieert ook de werking van de havenkapiteindienst en investeert in apparatuur voor die havenkapiteinsdienst.Per jaar varen er 3.500 zeeschepen de Gentse haven in en uit. Daarnaast meren nog eens 16.000 binnenvaartschepen af aan een kaai en passeren er 35.000 binnenvaartschepen op het Kanaal Gent-Terneuzen in de richting van onder meer Frankrijk, Nederland of Duitsland. Een nieuw radarnetwerk in het havengebied maakt het mogelijk om de vlotte afwikkeling van de scheepvaart nog te verbeteren. De Vlaamse overheid en het Havenbedrijf Gent werken daarvoor samen.Dit nieuwe netwerk van 8 radars in Gent laat het Havenbedrijf toe om voortaan dag in dag uit en bij nacht en ontij de scheepvaart in de haven te zien en te begeleiden. Zo kunnen incidenten en aanvaringen worden vermeden en kunnen goederen en grondstoffen vlot bij de bedrijven geraken. Het radarsysteem wordt gebruikt door het Havenbedrijf Gent en ook door Uitkijk Zelzate (aan Zelzatebrug) van de Vlaamse overheid.De nieuwe radars staan op de meest kritieke verkeersknooppunten opgesteld zodat het hele kanaal en al de dokken in kaart worden gebracht: op twee posities aan de hoek van de Ringvaart rond Gent met het Kanaal Gent-Terneuzen (van waar binnenvaartschepen aansluiting kunnen vinden in de richting van Noord-Frankrijk), aan het Sifferdok, aan het Mercatordok, op de hoek Moervaart met het Kanaal Gent-Terneuzen, aan het Kluizendok, aan Uitkijk Zelzate en (later dit jaar) aan het douanekantoor in Zelzate aan de grens met Nederland.

havenkapiteinskamer GentEerdere investeringen inzake veiligheid
De afdeling Scheepvaartbegeleiding van de Vlaamse overheid heeft in 2006 al in een camerasysteem in de Gentse haven geïnvesteerd. Met 45 kleurencamera’s in het havengebied kan het Havenbedrijf er al enkele jaren makkelijk een oogje in het zeil houden. Bovenop het bestaande camerasysteem zijn dus nu op de gevaarlijke verkeersknooppunten de nieuwe radars geplaatst. De beelden van zowel de camera’s als van de radar zijn te zien op schermen in de kapiteinskamer. Van hieruit wordt het scheepvaartverkeer dag en nacht begeleid.Samen met de investering in een radarnetwerk werd de kapiteinskamer gerenoveerd. De Vlaamse overheid subsidieert de werking van de havenkapiteinsdienst. Er werden nieuwe consoles geplaatst die de operatoren van de havenkapiteinsdienst toelaten op een ergonomische manier alle informatie uit de verschillende informatiesystemen te gebruiken.Ook de crisisruimte in het Havenbedrijf werd verder uitgerust zodat in geval van een calamiteit in de haven alle operationele informatie aanwezig is, afkomstig van radar, AIS (het automatisch identificatiesysteem van schepen), camera’s en het haveninformatiesysteem van het Havenbedrijf. Deze informatie wordt bovendien doorgegeven aan betrokken instanties zoals de scheepvaartpolitie en douane.

Vlaanderen investeert alles samen ruim 2,4 miljoen euro in dit project.Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits : “We willen de waterwegnetwerken in Vlaanderen optimaal gebruiken en dat kan via nieuwe hoogtechnologische systemen. Niet alleen op de weg, ook op alle vaarwegen en in de omgeving van de havens moet het verkeer vlot kunnen verlopen. De vele schepen die van en naar de haven van Gent varen worden secuur in de gaten gehouden zodat het verkeer veilig kan verlopen en vanuit de kapiteinskamer goed kan worden geregeld. De Vlaamse havens zijn belangrijke logistieke poorten. Vlotte en veilige scheepvaart is cruciaal voor economie en ecologie.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *