Opleiding nieuwe loodsen op “full ahead”!

2017 03 23 leerling loodsen 1

In september 2016 startte de nieuwe lichting loodsen aan hun opleidingsjaar. Ondertussen hebben ze al heel wat lessen achter de rug. De leerlingloodsen krijgen zowel theoretische als praktische lessen. Kapt. Yves Schnabel, die rivierloods is en hydrografie doceert, heeft er alvast zijn tafel mee vol. Op de simulatoren in de Hogere Zeevaartschool werken kapt. Bart Fonteyne en kapt. Peter Thys, beiden lesgevers simulator, de manoeuvreer- en navigeervaardigheden van de toekomstige zeeloodsen dan weer bij. Ook de simulatoren van het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout zijn een druk bezochte plaats.

Zie ook de website van LOODSWEZEN voor enkele foto’s.