Veiligheidsmaatregelen op de Westerschelde

Scheiden zeevaart – kleine vaart
Schepen op de WesterscheldeDe Westerschelde is een druk en internationaal vaarwater. Het wordt gebruikt door zeevaart, binnenvaart en recreatievaart. De havens van Antwerpen, Gent, Vlissingen en Terneuzen liggen aan deze rivier. Er bevinden zich rondom de Westerschelde meerdere jachthavens en vinden activiteiten plaats zoals visserij, baggeren, zandwinning.  Het scheepvaartverkeer in het Scheldegebied kent verschillende verkeerssoorten, elk met hun eigen kenmerken en belangen. Het gaat om grote en kleine vaart, al dan niet gemotoriseerd.

Het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer liet in 2009 een studie uitvoeren naar het scheiden van de zeevaart en de kleine vaart (binnenvaart en recreatievaart) met als doel: de veiligheid op de Westerschelde te vergroten.

De rivier is op te splitsen in verschillende vaarroutes:

  1. De hoofdvaargeul: de diepste geul die toegankelijk is voor de grote zeeschepen.
  2. Parallelle route of fietspad: waar de hoofdvaargeul breed genoeg is, zijn een aantal zones langs de hoofdvaargeul aanvullend gemarkeerd. Deze worden ‘fietspad’ of parallelle route genoemd.
  3. De nevengeul: afgescheiden door zandbanken, toegankelijk voor de kleinere vaargeulen.

De beschikking over alternatieve vaarroutes, via nevengeulen en aanvullende routes naast de hoofdvaargeul, draagt bij tot de vermindering van interferentie en dus tot een veiligere nautische situatie.

Markeren van de vaargeul en verstrekken van actuele diepte-informatie
Het markeren van het vaarwater zodanig dat het routealternatief herkenbaar is, samen met (voldoende) frequente peilingen, en de doorstroming van peil- en diepte-informatie naar de gebruiker.

Aanpassen van (de drempels) van de nevengeulen met baggerwerken
Het verdiepen van de nevengeul tot een bepaalde streefdiepte d.m.v. baggerwerken zodat de nevengeul aantrekkelijker wordt voor meer schepen.

Schaar van Valkenisse – fietspad MOER
Sinds 10 januari 2013 is het Schaar opengesteld. Het Schaar van Valkenisse  is een nevengeul, met een streefdiepte van 2.5 m.

Volgens het Scheepvaartreglement Westerschelde geldt dat een vaartuig dat een vaargeul binnen vaart voorrang moet verlenen aan een vaartuig dat in die vaargeul vaart en er de richting van volgt.

De verkeerscentrale van Zandvliet zal continu en proactief de verkeerssituaties opvolgen.

Nevengeulen ten minste vier maal per jaar peilen
Peilgegevens snel aan de gebruikers beschikbaar stellen door middel van elektronische kaarten of raadpleegbaar via de FIS-site (www.vaarweginformatie.nl).

Op de site van het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer is ook een filmpje te zien waarin het project uitgelegd wordt:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *