Goed rapport van EMSA voor afd. Scheepvaartbegeleiding en de havenkapiteinsdiensten in de Belgische zeehavens.

Om sneller te reageren op incidenten, ongevallen en andere gevaarlijke situaties op zee zijn er regels vastgelegd in de Europese richtlijn 2002/59/EC. Het Europese SafeSeaNet-systeem is een onderdeel van deze richtlijn, SafeSeaNet is een monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart.

SafeSeaNet wil:

  • de veiligheid en efficiëntie van het maritiem verkeer in de EU-lidstaten, Noorwegen en IJsland verhogen;
  • de reactie van autoriteiten verbeteren bij incidenten, ongevallen en potentieel gevaarlijke situaties op zee (inclusief opsporings- en reddingsoperaties);
  • bijdragen aan het voorkomen en opsporen van verontreiniging door schepen.

Het European Maritime Safety Agency (EMSA) beheert het SafeSeaNet-systeem.

 

Afdeling Scheepvaartbegeleiding als Belgische SafeSeaNet Nationale Competente Autoriteit

Alle Europese lidstaten zijn verplicht een nationaal SafeSeaNet systeem in te richten. In België is het afdeling Scheepvaartbegeleiding die de rol heeft als nationale competente autoriteit (NCA) voor SafeSeaNet en die hiervoor het SafeSeaBEL-systeem heeft opgezet om de nodige informatie vanuit België automatisch aan te leveren aan het Europese SafeSeaNet.

Naast het beheer van het SafeSeaBEL-systeem, hoort ook de afstemming met de gebruikers en verstrekkers van de gegevens bij het takenpakket. Afdeling Scheepvaartbegeleiding vertegenwoordigt België daarnaast als SafeSeaNet NCA tijdens Europese vergaderingen met andere lidstaten en EMSA.

 

Datakwaliteit

De gegevens in SafeSeaNet zijn afkomstig van kapiteins, rederijen, agenten en de havenkapiteinsdiensten in de Belgische zeehavens en de Vlaamse Waterweg. Zij zijn verplicht deze informatie aan te leveren voor elke reis van een zeeschip naar een Belgische zeehaven en de binnenwateren. Hierbij is juistheid, volledigheid en tijdigheid van belang. Dankzij de inzet van al deze actoren, wordt ervoor gezorgd dat de data kwaliteit van de informatie aangeleverd vanuit België op een hoog niveau staat.

Deze datakwaliteit wordt op regelmatige basis gecontroleerd. Via steekproeven wordt gekeken of de benodigde informatie  correct en tijdig wordt aangeleverd. Deze controles gebeuren op Belgisch niveau vanuit afdeling Scheepvaartbegeleiding. Op Europees niveau is het EMSA die op geregelde basis steekproeven uitvoert, ter ondersteuning van de Europese lidstaten. Recent heeft EMSA voor België het jaarrapport uitgegeven waarbij wordt nagegaan hoe België voldoet aan de verschillende criteria. Daarbij wordt bevestigd dat de data kwaliteit van de informatie aangeleverd vanuit België op een hoog niveau blijft.

Vanzelfsprekend blijven we verder waakzaam dat ook in de toekomst de nodige informatie tijdig en correct blijft gemeld worden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *