ZEELEEUW wordt MTAFITI

zeeleeuwOp vrijdag 3 mei 2013 werd de overdracht van het zeewetenschappelijk onderzoeksvaartuig ZEELEEUW formeel ondertekend door de heer Mutua Kilaka, vertegenwoordiger van de republiek Kenia. Het schip opereerde jarenlang op zee voor wetenschappelijk onderzoek. Nu VLOOT en VLIZ het nieuwe onderzoeksschip SIMON STEVIN in gebruik hebben genomen, zal de ZEELEEUW voortaan dienst doen in Kenia.

Begin 2000 werd één van de toenmalige loodsboten omgebouwd tot een onderzoeksvaartuig ter ondersteuning van het zeewetenschappelijk onderzoek, en kreeg de naam ZEELEEUW. Eind 2000 kon de eerste onderzoeksvaart georganiseerd worden. Sindsdien werd het schip ingezet voor wetenschappelijk onderzoek, in het kader van de monitoring van zeevogels en zeezoogdieren, het in kaart brengen van de mariene biodiversiteit rond scheepswrakken en windmolens, het verzamelen van data rond de impact van verontreinigende stoffen op het mariene milieu, maar ook voor monitoringcampagnes op lange termijn die veranderingen in de karakteristieken van het zeewater opvolgen en andere onderzoeken.

De afgelopen periode legde de ZEELEEUW vele zeemijlen af voor het zeewetenschappelijk onderzoek. Er kwamen circa 1100 wetenschappers, technici en duikers aan boord met daarnaast circa 4500 leerlingen en studenten die kennis maakten met haar activiteiten. Daarbovenop volgden evenzo zo’n 4500 jongeren tussen 15 en 18 jaar de ZEELEEUW via verschillende digitale leerprojecten zoals ‘Expeditie ZEELEEUW’ en ‘Planeet Zee’. Na 35 jaar trouwe dienst, eerst als loodsboot en tot in 2012 als onderzoeksschip, was er nood aan een moderner uitgerust schip. Intussen nam de Vlaamse overheid het nieuwe vaartuig SIMON STEVIN in gebruik.

Via het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de voormalige gebruiker van de ZEELEEUW, had de Keniaanse overheid interesse laten blijken om dit vaartuig over te nemen en in Kenia in te zetten voor eigen zeewetenschappelijk onderzoek. Na de gebruikelijke adviesprocedures binnen de Vlaamse overheid bekrachtigde Vlaams minister Hilde Crevits de overdracht van de ZEELEEUW aan Kenia.

De finale ondertekening ging door in het directiegebouw van VLOOT in aanwezigheid van een hoge delegatie uit Kenia en de Keniaanse ambassadeur te Brussel, de voorzitter van de wetenschappelijke commissie van het VLIZ prof. dr. Colin Janssen en de directeur van het VLIZ Jan Mees. Een ruime VLOOTdelegatie sloot net zoals Jacques D’Havé (administrateur-generaal MDK) en ir. Bart Heylbroeck (Belgische vlaggenstaat) evenzo aan.

De ZEELEEUW wordt omgevlagd naar de Keniaanse vlag en zal verder in Oostende voorbereid worden voor de overvaart naar de haven van Mombasa.

Beelden van dit feestelijk moment vindt u hier.

’MTAFITI’ betekent onderzoeker in Swahili.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *