Vaartuig Doel krijgt nieuwe eigenaar

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het licht op groen gezet om definitief afstand te doen van het eigendomsrecht op een oud bebakeningsvaartuig ten voordele van de VZW Bebakeningsschip Doel.  Deze VZW, die het oude bebakeningsschip al in bruikleen heeft, zal hierdoor het vaartuig volwaardig als erfgoed kunnen beheren en beschermen. Vandaag is het schip in Oostende officieel overgedragen.

De ‘DOEL’ is een bebakeningsschip gebouwd in 1952 op de scheepswerven ‘Beliard-Crighton & Co’ in Oostende in opdracht van het toenmalige federale Ministerie van Verkeerswezen.  De Vlaamse overheid is later eigenaar geworden van dit vaartuig.

De ‘DOEL’ werd tien jaar geleden, in 2003,  buiten gebruik gesteld.  In datzelfde jaar kreeg de VZW Behoudsvereniging Bebakeningsschip Doel het vaartuig in bruikleen.  Het schip heeft een stalen romp, waarbij zowel klinknagelverbindingen als aan elkaar gelaste platen werden gebruikt.  De ‘DOEL’ heeft een lengte van 27,90 meter en een breedte van 7,50 meter.  De ‘DOEL’ is al enkele jaren niet meer bruikbaar voor de opdrachten van VLOOT (Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust).  VLOOT dient zich als reder van de Vlaamse overheid te focussen op haar core business, namelijk het inzetten en exploiteren van operationele schepen in functie van de opdrachten die door de Vlaamse regering opgedragen zijn. De nieuwe SWATHS voor het loodswezen en de SIMON STEVIN voor het zeewetenschappelijk onderzoek zijn daar een voorbeeld van. Het beheer van erfgoedschepen behoort niet tot de opdracht van het Agentschap MDK.

De eigendomsoverdracht:

De ‘DOEL’ werd op 19 augustus 2003 in bruikleen gegeven aan voormelde VZW.

Intussen werd de erfgoedwaarde van ‘DOEL’ door een aantal ministeriele besluiten bevestigd.  Er konden echter maar zeer beperkte instandhoudings-, onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan de ‘DOEL’ uitgevoerd worden omdat de beheerspremies in het kader van de beschermingsbesluiten als ‘varend erfgoed’ niet toegekend kunnen worden aan de gemeenschappen en de gewesten.  De Vlaamse overheid bleef juridisch gezien nog eigenaar van het vaartuig. Om het behoud, inclusief subsidiëring via een beheersplan door de VZW mogelijk te maken, bleek een eigendomsoverdracht van dit vaartuig noodzakelijk.

Met het akkoord van Vlaams minister Hilde Crevits om over te gaan tot een onherroepelijke overdracht van de eigendom van de ‘DOEL’, wordt een structurele oplossing gegeven aan het probleem rond het behoud en de subsidiëring van de ‘DOEL’, op basis van het Decreet van 29/3/2002 tot bescherming van varend erfgoed vanuit het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed.

De VZW Behoudsvereniging Bebakeningsschip ‘DOEL’

De VZW bestaat al sinds 2002.  Het behoud van het vaartuig onder de beste voorwaarden is opgenomen in de statutaire doelstellingen van de VZW.  Het vaartuig komt dus terecht in een bestaande en gedragen structuur. De VZW Behoudsvereniging Bebakeningsschip ‘DOEL’ is zodoende een ideale partij om het vaartuig verder te bewaren en te onderhouden.

Ludo Pauwels, secretaris van de VZW Doel : “Wij danken Minister Crevits voor de overdracht van de boeienlegger. Het schip is een pareltje van de scheepsbouwkunst uit het verleden: het is zowel geklonken als gelast. Door zijn vroegere taak als boeienlegger is het schip ook uniek en is daarom zeker het behouden waard. We zullen het schip koesteren en waar we kunnen het publiek er kennis mee laten maken.”

Vlaams minister Hilde Crevits : “De Doel is nu definitief overgedragen en is in goede handen. Dit stuk varend erfgoed gaat niet verloren. De Vlaamse rederij VLOOT gebruikte dit vaartuig al lange tijd niet meer en beschikt over nieuwe schepen om haar taken, zals de veiligheid op zee garanderen, goed uit te voeren. Door deze overdracht staat het vaartuig nog een mooie toekomst te wachten.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *