Corona en de nautische keten

Bekendmaking aan de scheepvaart Scheldegebied

Het coronavirus is alomtegenwoordig, maar de nautische keten blijft operationeel. Natuurlijk laat de uitzonderlijke situatie zich hier ook voelen. Op 3 april heeft de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit een Bekendmaking Aan de Scheepvaart Scheldegebied (BASS) gepubliceerd. Hierin staat een opsomming van de maatregelen naar aanleiding van COVID-19.

Deze bekendmaking beschrijft de procedure waarmee een schip toestemming vraagt om naar een Scheldehaven of Belgische kusthaven te varen of om uit één van deze havens te vertrekken.

Maritime Declaration of Health

Volgens de internationale wetgeving moeten alle inkomende en uitgaande schepen een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen.

Alle inkomende schepen moeten een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen, waarbij de kapitein 24 uur voor opvaart moet aangeven of er zieken of vermoedens van zieken aan boord zijn. Bovendien moet de kapitein een lijst van de laatste tien aangelopen havens voor te leggen.

Het schip wordt daarop afhankelijk van de bestemmingshaven gescreend door een daartoe door de overheid aangestelde bevoegde gezondheidsinstantie. In België is Saniport de bevoegde autoriteit die dit opvolgt, in Nederland is de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) de bevoegde autoriteit.

Alle uitgaande schepen moeten een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen als de gezondheidssituatie tijdens het havenbezoek is veranderd ten opzichte van de toestand bij het opvaren.

 • Datum tot wanneer het Ship Sanitation Exemption / Control Certificate geldig is.
 • Aantal passagiers en bemanningsleden.

Daarnaast worden de volgende 9 vragen gesteld:

 • Is een persoon aan boord overleden tijdens de reis, waarbij de oorzaak van overlijden anders was dan door een ongeluk?
 • Is er aan boord een zieke of is er een zieke geweest tijdens de internationale reis, waarvan je vermoedt dat het om een besmettelijke ziekte ging?
 • Is het aantal zieke reizigers tijdens de reis groter geweest dan normaal of dan je zou verwachten?
 • Is er op dit moment een ziek persoon aan boord?
 • Is er een arts geraadpleegd?
 • Ben je op de hoogte van een situatie aan boord die zou kunnen leiden tot infectie of verspreiding van een ziekte?
 • Zijn sanitaire/hygiënemaatregelen getroffen (zoals quarantaine, isolatie, desinfectie, decontaminatie)?
 • Zijn er verstekelingen aan boord gevonden?
 • Is er een ziek (huis)dier aan boord?

Beoordeling van een MDH

Als er op één vraag met ja wordt geantwoord, moeten bijkomend de contactgegevens van de kapitein en/of het schip worden vermeld en de MDH opgeladen te worden in het havensysteem en wordt deze automatisch doorgestuurd aan:

 • SANIPORT, voor schepen met bestemming een Belgische haven of ankerplaats.
 • GGD Zeeland voor schepen met bestemming een Nederlandse haven of ankerplaats.

Wel of niet doorvaren 

Na beoordeling door de bevoegde gezondheidsinstantie wordt in het advies aan de havens aangegeven dat:

 • het schip, al dan niet onder opgave van voorwaarden kan worden geaccepteerd en kan doorvaren naar haar bestemmingshaven of vertrekken vanaf de ligplaats.
 • het schip, met een opgave van redenen niet kan worden geaccepteerd en niet kan doorvaren naar haar bestemmingshaven of vertrekken vanaf de ligplaats.

Havensystemen

De beoordelingen van de MDH’s moeten ofwel door de GNA in het informatieverwerkend systeem ofwel door de Nederlandse havens in hun havensystemen worden verwerkt (Toelating ja / neen).

Via deze systemen komt de informatie (toelating ja / neen) in de aangesloten keten-(computer)systemen terecht.

Deze maatregelen gelden alvast tot 1 juli ’20 en kunnen nog wijzigen.

 

 

2 gedachten over “Corona en de nautische keten

 1. Waarom moeten loodsen bij het aan boord komen op verzoek van de kapitein een verklaring ondertekenen waarbij de loods zelf verklaart niet de COVID-19 symptomen te dragen?

  • Dag Hans,
   Bedankt voor je vraag.
   Schepen die een haven in Vlaanderen als bestemming hebben, zijn vaak lange tijd onderweg. Iedere externe die het schip tijdens hun reis betreedt, zoals een loods, vormt een verhoogd besmettingsrisico in de huidige situatie.
   Net om dit risico én de bezorgdheid te minimaliseren werden verschillende maatregelen genomen en werd de BASS waarover gesproken wordt, uitgevaardigd. Zo zijn alle nautische partners en bemanningen op de hoogte van de maatregelen om risico’s te minimaliseren en de werking te blijven garanderen op een zo veilig mogelijke manier.
   De maatregelen in Vlaanderen en Nederland zorgen net dat dergelijke verklaring overbodig wordt en loodsen dus niet verplicht worden om dit in te vullen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *