Minister Crevits start montage brug Het Wrakhout Wenduine

brug HarendijkeVlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft vandaag over de Koninklijke Baan tussen Wenduine (De Haan) en Blankenberge een eerste houten balk gemonteerd van de nieuwe brug Het Wrakhout voor voetgangers en fietsers. Het wordt een architectonisch opvallende brug. Binnenkort start de plaatsing van het bruglichaam op de portieken. De brug zorgt voor een verkeersveilige verbinding tussen de polders en het strand. Tegen de Paasvakantie zou de brug klaar moeten zijn.

Over de Koninklijke Baan tussen Wenduine en Blankenberge bouwt de afdeling KUST van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust sinds begin dit jaar de brug Het Wrakhout. Dat is een nieuwe brug voor voetgangers en fietsers.

De brug Het Wrakhout zorgt voor een veilige oversteek over de Koninklijke Baan en het dubbele spoor van de Kusttram. De brug bevindt zich vlakbij de Uitkerkse Polders en sluit aan bij kampeerterreinen en een woongebied. We creëren een veilige verbinding langs de Kustfiets- en Kustwandelroute tussen polders en duinen. Dergelijke brug stimuleert verplaatsingen te voet of met de fiets. Er komen stopplaatsen en uitkijkpunten voor fietsers aan de voet van de brug en op de top van de duinen, met informatieborden, fietsenstallingen en gelegenheid tot beleving van het kustlandschap”, zegt Vlaams minister Hilde Crevits.

De brug Het Wrakhout sluit in de duinen aan op de wandelpaden en op de bestaande houten trap met platform. Omdat de brug in een gebied ligt met een hoge landschappelijke waarde en bijzondere natuurwaarden is de constructie niet alleen functioneel maar krijgt ze ook een bijzondere architecturale uitstraling die bijdraagt aan de beeldkwaliteit van de omgeving.

Door haar eigenzinnige architectuur zal de brug een opvallend baken zijn. Een ‘landmark’ met houten balken, die de indruk zal wekken dat ze willekeurig, chaotisch gemonteerd is. De constructie slaat letterlijk een brug tussen polders en duinen en ze zal leiden naar een panoramisch hoogtepunt met uitzicht op zee, alsook op het duingebied en Wenduine zelf en op de Uitkerkse Polders.

Stalen frame met ruim 1000 houten elementen

De brug Het Wrakhout wordt opgebouwd uit een stalen frame met een houten vakwerk. Er zijn ruim 1000 houten elementen voor nodig, waaronder 600 balken van verschillende lengte. De brug wordt in fasen opgebouwd. Eerst wordt de overspanning over de tramsporen geplaatst. Die overspanning alleen al weegt ongeveer 20 tot 25 ton. Daarna volgen de overspanningen in de duinen en over de noordelijke zijde van de Koninklijke Baan. Begin volgend jaar tijdens de tweede fase volgt de plaatsing van 2 brugdelen en de afwerking van de brug. De brug wordt opgetrokken in FSC gecertifieerd hardhout. Bovendien is er ruim 30 ton profielstaal nodig voor de stabiliteit.

De kostprijs van de nieuwe brug bedraagt 2.026.718 euro. Als alles volgens planning verloopt, worden de gemonteerde onderdelen van het bruglichaam begin december op de portieken gezet. Het streefdoel is om de brug Het Wrakhout tegen volgende Paasvakantie in gebruik te nemen.

Minister Hilde Crevits: “De brug Het Wrakhout in Wenduine wordt een opvallend herkenningspunt aan de kust. De brug in duurzaam hardhout zal er willekeurig en chaotisch uit zien. Een verwijzing naar het wrakhout dat vroeger aanspoelde op stranden en duinen. De brug pakt heel wat functies tegelijkertijd aan : veiligheid, mobiliteit, natuur, zeewering, landschapsbeleving, zachte recreatie en natuur. De realisatie van dit mooie project gaat vandaag een cruciale fase in. Een houten brug komt niet tot stand met een ‘eerste steen’, maar wel met een ‘eerste houten balk’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *