EMSA bevestigt de voortrekkersrol van Vlaanderen

Voor de tweede maal op rij bevestigt een externe audit de hoge kwaliteit van de dataverwerking bij de afdeling Scheepvaartbegeleiding van het agentschap MDK.

Dit maal ging de audit uit van het Europees Maritiem Veiligheidsagentschap EMSA (European Maritime Safety Agency, met zetel te Lissabon). De opzet van de audit was nagaan of de lidstaten de bepalingen van de Europese richtlijn 2009/17/EC naar behoren volgen. In deze richtlijn zit onder meer de werking van Safeseanet vervat.

EMSA wijst op de trekkersrol die het agentschap MDK vervult bij het verwerken van data vanuit de Vlaamse zeehavens.

Terwijl de Europese richtlijn voornamelijk focust op ‘safety aspecten’  gaan we in Vlaanderen verder en gebruiken we deze gegevens om ook de efficiëntie van de maritieme keten te verbeteren. Dit gebeurt onder meer via het CBS platform (Central Broker System).

Op basis van de afspraken tussen van het agentschap MDK met de vier Vlaamse havenautoriteiten zorgt het CBS voor technische en operationele uitwisseling van gegevens wat niet enkel ten goede komt aan de veiligheid maar ook aan de efficiëntie van het scheepvaartverkeer naar de Vlaamse havens.

“Vlaanderen vervult op dit vlak een trekkersrol”, merkt EMSA op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *