Zeebrugge – Sanering Oude Vissershaven voltooid

Op donderdag 27 februari is in de dokken van de Oude Vissershaven in Zeebrugge de sanering van de bodem afgewerkt. Zowel de relatief recente bovenlaag als de historisch vervuilde onderlaag zijn aangepakt. Alle vaartuigen kunnen nu opnieuw hun ligplaats innemen. In de toekomst kan men er ook zonder bezwaren weer onderhoudsbaggerwerken uitvoeren.

De Oude Vissershaven van Zeebrugge bestaat uit het Prins Albertdok en het Tijdok. In 1990 kwam een verbod op het uitvoeren van baggerwerken omdat de bodem sterk verontreinigd was. De vervuiling is historisch gegroeid door de aanwezigheid van de vissersvloot en enkele scheepswerven.

Baggerwerken om de dokken op diepte te houden zouden pas toegelaten worden na grondige sanering van de vervuilde bodemspecie.

De afdeling KUST van de Vlaamse Overheid (agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust) gaf in 2012 het startsein voor de sanering.

Uit stalen en grondige analyse van de bodemlagen bleek dat de recente bovenlaag niet verontreinigd was. Enkel in de onderlaag was sprake van historisch gegroeide vervuiling. De bovenlaag werd afgeschept en op baggerstortplaatsen in zee gedumpt. De historisch vervuilde bodemlaag werd verwijderd en afgevoerd.

Om de werken mogelijk te maken moesten alle zones volledig vrijgemaakt worden van vaartuigen en steigers. Dank zij de goede samenwerking tussen de afdeling KUST en de talrijke houders van ligplaatsen werden alle zones tijdig vrijgemaakt en zijn de werken vlekkeloos en vlot verlopen.

In december 2012 is in het Tijdok een eerste fase uitgevoerd van de saneringsbaggerwerken. In januari 2014 ging de tweede en laatste fase van start in het Prins Albertdok. De saneringswerken zijn nu voltooid. De kostprijs beloopt ruim 12 miljoen euro.

Door het wegnemen van de verontreiniging zijn er geen bezwaren meer om in de toekomst waar nodig opnieuw normale onderhoudsbaggerwerken uit te voeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *