Table-top ketenwerkingoefening – Nehalennia

oefening ketenwerking

oefening ketenwerking


Tijdens een overleg eind 2013 met de commissarissen van de Permanente Commissie heeft het havenbedrijf Antwerpen een pleidooi gehouden voor een geïntegreerd management van het scheepvaartverkeer in het havengebied en op de rivier. Dit naar aanleiding van de toenemende schaalvergroting in de haven en het complexer wordende verkeersbeeld in de haven en op het Scheldegebied, in het bijzonder de korte termijn verhuizing van MSC-terminal naar Deurganckdok en de opstart van de P3 alliantie. De Permanente Commissie heeft daaropvolgend de opdracht gegeven aan de SDV om in overleg met het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) opties uit te werken om tot geïntegreerde verkeersmanagement te komen.

In de afgelopen maanden is in samenspraak met de betrokken ketenpartners een eerste kwalitatieve analyse uitgevoerd waaruit de behoefte is ontstaan om middels een table-top oefening ‘Nehalennia’ te komen tot een basis voor verbeterde samenwerking/communicatie en een opstap te vormen voor een volgende stap (groeimodel). Een table-top oefening is een methodiek die deelnemers van de oefening inzicht en overzicht in de problematiek van het verkeersmanagement in het Scheldegebied. De doelstelling van de oefening is om een eerste aanzet te geven tot verfijning en bevestiging van operationele werkafspraken en verbeterpunten te benoemen in de optimalisatie van de ketensamenwerking in het Schelde Estuarium. Het was een geslaagde oefening waarbij de ketenpartners constructief hebben samengewerkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *