Startsein Radartoren Noord

Op 27 mei heeft Commissaris van de Koning Han Polman het officiële startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe Schelderadartoren op Neeltje Jans. De radartoren is onderdeel van de Schelderadarketen. Hiermee zorgen we voor een nog vlotter en veiliger scheepvaartverkeer in het Scheldegebied.

Met behulp van deze markante 115 meter hoge toren zorgen Rijkswaterstaat en het Vlaamse agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor een nog veiliger en vlotter scheepvaartverkeer van en naar de havens in Nederland en Vlaanderen. Zo’n 40 kilometer uit de Zeeuwse kust ligt een belangrijk ankergebied: de Steenbank. Schepen wachten hier tot ze beloodst worden en toestemming krijgen de Westerschelde op te varen. Hoewel dit gebied nu wel zichtbaar is voor de verkeersleiders bij het Schelde Coördinatie Centrum (SCC) in Vlissingen, voldoen de beelden niet aan de hoge eisen. Bovendien is het lastig om ook kleinere schepen in beeld te krijgen. Door de geavanceerde antenne op de nieuwe radartoren verbetert het zicht aanzienlijk. Het scheepvaartverkeer op de Noordzee en van en naar de havens verloopt daardoor nog veiliger en vlotter. In het najaar van 2015 is de toren klaar voor gebruik.

Tijdens de starhandeling werd door de HID Johan Jacobs dienst Zee en Delta en Jacques D’Havé, commissaris van de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen nogmaals benadrukt.

Vlnr dhr Drs. Johan Jacobs Hoofd Ingenieur Directeur Rijkswaterstaat Dienst Zee en Delta, tevens commissaris van de PC.  Commissaris van de Koning de heer Drs. J.M.M. (Han) Polman, dhr.  Jacques D’Havé, Permanent Commissaris van Toezicht op de Scheldevaart en Administrateur - Generaal van MDK,  en uiterst links burgemeester drs. R.J. (Rob) van der Zwaag

Vlnr dhr Drs. Johan Jacobs Hoofd Ingenieur Directeur Rijkswaterstaat Dienst Zee en Delta, tevens commissaris van de PC. Commissaris van de Koning de heer Drs. J.M.M. (Han) Polman, dhr. Jacques D’Havé, Permanent Commissaris van Toezicht op de Scheldevaart en Administrateur – Generaal van MDK, en uiterst links burgemeester drs. R.J. (Rob) van der Zwaag

Het unieke ontwerp is vormgegeven door Quist Wintermans Architecten en in samenwerking met de Welstandscommissie van gemeente Veere tot stand gekomen. De Commissaris van de Koning omschreef het ontwerp als een ‘landmark’ waar Zeeland trots op mag zijn.

Het projectteam SRK Noord kijkt terug op een geslaagde middag en wil bij deze iedereen bedanken voor hun komst en bijdrage aan deze starthandeling.

Meer info: Website SRK Noord: www.rws.nl/radartorenneeltjejans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *