Derde JOINT TECHNICAL FORCES in Oostende

Derde JOINT TECHNICAL FORCES in OostendeOp woensdag 17 en donderdag 18 september vond voor de derde maal een JOINT TECHNICAL FORCES plaats te Oostende. VLOOT bracht opnieuw de hoofden en specialisten van de technische diensten en scheepsbouwafdelingen van de Nederlandse en Duitse rijksrederijen en loodswezens samen.

Deze derde editie werd opnieuw gekenmerkt door een zeer intensieve uitwisseling van knowhow en ervaringen, en focuste nog meer dan in het verleden op innovatie, onderhoudssystematieken, ecologische thema’s zoals emissies en onderwatergeluidsperformanties die belangrijk zijn voor specifieke hydrografische metingen en wetenschappelijk onderzoek.

De groep van 9 bracht op donderdag, begeleid door de specialisten van VLOOT, een bezoek aan de WANDELAAR, die op dat ogenblik, na 3 volle weken op zee, voor enkele uren de haven van Oostende aanliep voor bevoorrading.

De Joint Technical Forces is een initiatief van VLOOT dat ook invulling geeft aan de door de Vlaamse Regering gestelde ambities rond duurzame scheepvaart, permanente innovatie in scheepsbouw, energie-efficientie, het verder vergroenen van de vloot en het actief voeren van een buurlandenbeleid rond het delen en uitdragen van de binnen Vlaanderen en VLOOT opgebouwde expertise en deskundigheid.

Foto’s derde JOINT TECHNICAL FORCES in Oostende

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *