Sterk dalend brandstofverbruik te Vlissingen

honteDe laatste jaren werd veel gecommuniceerd over de invoering van de zwavelrichtlijn. Sinds 1 januari 2015 mag de zwaveluitstoot in de Kanaalzone, de Noordzee en de Baltische regio maximum 0,1% bedragen.

Begin 2008 besliste VLOOT om geleidelijk aan over te stappen op zwavelarme brandstof. Een belangrijke mijlpaal in het intern milieubeleid was 2 april 2009: het moment dat alle VLOOTvaartuigen omgeschakeld waren. Deze realisatie betekende toen een vermindering van vier ton SOx-uitstoot per jaar in de Vlaamse havens en op de Vlaamse waterwegen.

Voor de nieuwe vaartuigen worden ook grote inspanningen geleverd op vlak van rompvorm, geluidniveau, verblijfscomfort en milieu. Onder andere door de toepassing van moderne technologie merken we immers een forse daling van het gemiddelde brandstofverbruik.

In Vlissingen bijvoorbeeld, verbruiken de RAVELINGEN en de nieuwste redeboten gemiddeld 33% brandstof per jaar minder, wat een aanzienlijke daling van de CO2-uitstoot betekent vergeleken met de oude redeboten.

In 2015 zal VLOOT haar duurzaam milieubeleid versterken door onder meer een actieve begeleiding van de VLOOTbemanningen via ‘ecocoaching’. Daarnaast zullen de collega’s binnenkort uitgenodigd worden om ook aan de wal mee te werken aan een structureel programma om het energieverbruik van VLOOT te doen dalen (nutsvoorzieningen in de gebouwen, afvalstromen, …).

VLOOT geeft hiermee ook invulling aan de door de Vlaamse Regering gestelde ambities rond duurzame scheepvaart, permanente innovatie in scheepsbouw, energie-efficiëntie en het verder vergroenen van de vloot.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *