HavenNeutraal Platform


De nautische keten

Bij het scheepvaartverkeer (zeevaart en binnenvaart) naar en van de havens in Vlaanderen zijn erg veel partners betrokken. Veilig en vlot scheepvaartverkeer is immers enkel mogelijk door een nauwe samenwerking tussen deze hele reeks organisaties zoals de zeehavens, de loodsdiensten, de dokloodsen, de sleepdiensten, de scheepsagenten, rederijen, de terminals en alle andere dienstverleners (zowel publiek als privaat).

Door het proces concreet als een gelinkte keten te benaderen in plaats van aparte onderdelen met een afgebakende taak en eigen kennis, creëren we meer efficiëntie, meer transparantie en een hogere betrouwbaarheid van de dienstverlening.

De nautische keten is in theorie een vrij eenvoudig principe, maar in de praktijk vinden we een complex geheel van interacties terug tussen alle spelers in de keten.

Daarom richtten al deze spelers het HavenNeutraal Platform op met als missie: Het optimaliseren van de efficiëntie van de nautische keten op vlak van data-uitwisseling, voor de zeevaart en de binnenvaart in het gebied op en rond de Westerschelde.

Om deze missie concreter invulling te geven, heeft het HavenNeutraal Platform in onderling overleg drie strategische doelstellingen geformuleerd. Dit zijn:

 • Het realiseren van connecties tussen bestaande digitale systemen en verbeteren van bestaande koppelingen
 • Het toegankelijk maken van gedeelde data van HNP-partners met relevante externe partijen binnen een wettelijk kader
 • Het proactief inspelen op intenties en opportuniteiten buiten het HNP om latere connecties met het HNP mogelijk te maken

HNP partners

De partners van het HavenNeutraal Platform kunnen ingedeeld worden in drie categorieën: overheden, zeehavens en private ondernemingen met een publiek karakter.

Langs Vlaamse kant zijn de overheden De Vlaamse Waterweg en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (vooral afdeling Scheepvaartbegeleiding en DAB Loodswezen). Aan Vlaamse overheidszijde is met andere woorden de nautische bevoegdheid voor zeevaart en binnenvaart gecoverd. Langs Nederlandse kant is Rijkswaterstaat de bevoegde overheid.

Daarnaast hebben we natuurlijk ook de zeehavens van Antwerpen, Zeebrugge, Oostende en North Sea Port. En tot slot is ook het Nederlands Loodswezen regio Scheldemonden een belangrijke partner binnen het HavenNeutraal Platform.

Het HavenNeutraal Platform bevindt zich in een unieke positie om overleg te faciliteren, aangezien het een samenstelling heeft die een aantal andere gelijkaardige overlegfora overstijgt. Activiteiten onder het HavenNeutraal Platform

Het hoogste orgaan binnen het HavenNeutraal Platform is het strategisch overleg. Hierin zijn alle partners vertegenwoordigd. Dit orgaan stuurt een aantal projectgroepen aan waar onder andere onderzoek gedaan wordt naar het bevorderen van data-uitwisseling.

De opstart van een Third Party Interface of TPI is zo één van die projecten. Dit systeem moet ons toelaten om op een correcte manier gegevens uit te wisselen met niet-HNP partners. De HNP partners reiken ook de hand naar andere private ondernemingen, de logistieke sector en multimodale overlegfora om koppelingsmogelijkheden te bekijken. • Volg ons op sociale media


 • Getijtafels • ZEE VAN NIEUWS

  Schrijf u in op onze maandelijkse nieuwsbrief.
  * Verplicht veld • Cijfers MDK 2019


  Cijfers MDK 2019

  Cijfers MDK 2019 (JPG)
  De cijfers van MDK in 2019.
 • MDK-Actueel


  MDK-Actueel 50

  MDK-Actueel 50 - juni 2019 (PDF 614 Kb)
  Onbemand vaartuig, Energy Observer, Boeienplein naar Kallo, Hydrografische metingen, LIVEX, Veiligheidspost Knokke, Stormvloedkering Nieuwpoort, Blauwe Loper

 • Kaart MDK


  Kaart MDK
  Ontdek de verschillende locaties van MDK in Vlaanderen.